Unilever

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Risk Controller Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland

Risk Controller Algemeen Pensioenfonds Unilever Nederland

LOCATIE: Weena 455, Rotterdam, The Netherlands

FULL TIME

ACHTERGROND

Het Unilever Pensioenfonds voert de pensioenregelingen van Unilever Nederland uit en beheert dus alleen de pensioenen van (oud-)medewerkers van Unilever.

Het Unilever Pensioenfonds bestaat uit twee kringen (onderdelen): Progress en Forward. In kring Progress zijn de pensioenen ondergebracht van circa 21.000 medewerkers, oud-medewerkers en pensioengerechtigden die vóór 1 april 2015 zijn opgebouwd. Vanaf 1 april 2015 bouwen de circa 2.400 medewerkers van Unilever pensioen op in Forward.

Het pensioenfonds draagt ook zorg voor de uitvoering van de netto pensioenregelingen die Unilever haar werknemers met een salaris boven circa € 110.000 aanbiedt.

De uitvoeringsorganisatie bestaat uit circa 25 medewerkers. Zij zijn in dienst van Unilever Nederland en worden gedetacheerd aan het Unilever Pensioenfonds. De uitvoeringsorganisatie draagt onder meer zorg voor de pensioenadministratie, financiële administratie, bestuursondersteuning en communicatie richting deelnemers en gepensioneerden.

Het vermogensbeheer van beide kringen is uitbesteed aan Univest Company, een Unilever-dochter die wereldwijd de pensioenfondsen van Unilever ondersteunt op het gebied van vermogensbeheer. Ook onze IT-infrastructuur is voor een belangrijk deel uitbesteed. Bij deze uitbestedingen is ‘in control’ blijven essentieel. Het pensioenfonds en beide kringen maken hiervoor gebruik van een uitgebreid risicomanagement framework. Binnen dit framework vormt risicobeheersing een systematisch proces waarbij de kringen de doelstellingen bepalen, risico’s in kaart brengen, controlemaatregelen nemen, en als sluitstuk: resultaten monitoren om het risicobeleid te verbeteren en hiermee de kans te verhogen dat de doelstellingen worden behaald.

Wat kun je van de functie verwachten?

Een leuke en gevarieerde rol in een kleine professionele organisatie. Het is een zelfstandige functie met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen invulling. Tegelijk vraagt de functie dat je goed kunt samenwerken met mensen op verschillende niveaus.

De functie heeft de kenmerken van een staffunctie. Hoofdtaak is bij te dragen aan het ‘in control’ blijven op zowel de financiële risico’s (balans- en beleggingsrisico) als de niet-financiële risico’s (o.a. IT-, integriteits-, operationeel en omgevingsrisico). Binnen de niet-financiële risico’s neemt IT-risico de belangrijkste positie in. Daarom vragen wij nadrukkelijk niet alleen om kennis en ervaring op het gebied van financiële risico’s, maar ook om ervaring met IT-risico frameworks en informatiesystemen.

Het toezicht door de Risk Controller op de risico’s is van groot belang voor onze Audit Commissie en onze Beleggingsadvies Commissie.

De Risk Controller geeft gevraagd en ongevraagd advies uit hoofde van de toezichtfunctie en ziet toe op de ‘eerste lijn’ waar het activiteiten op het gebied van risicomanagement betreft. Ook voert de Risk Controller taken uit op het gebied van risicomanagement, zoals het doen van aanbevelingen naar aanleiding van gerichte onderzoeken.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • Doorontwikkeling van het risicomanagement framework, opzet controle-instrumentarium en zorg voor toegankelijkheid en zekerheid/veiligheid van data;
 • Regulier onderhoud van documenten in het kader van het risicomanagement framework en toezicht op de naleving daarvan;
 • Toezicht op controles met betrekking tot vermogensbeheer in brede zin: mandaten, restricties, budgettering, risico’s, performance-berekeningen en -attributie, portefeuilles, due diligence etc.;
 • Toezicht op controles met betrekking tot pensioenbeheer in brede zin: vastlegging processen en controls, advisering bij projecten;
 • Toezicht op de controles met betrekking tot uitbestedingsprocessen: opzet van SLA’s, controle op monitoring van uitbestedingspartijen, inclusief beoordeling van assurance rapportages van dienstverleners;
 • Toezicht op beoordeling van IT-risicomanagement framework/informatiesystemen;
 • Opstellen (interne) rapportages over bevindingen uit monitoring en onderzoeken;
 • Monitoring en onderhoud van het risicomanagement framework;
 • Begeleiden van audit en andere control processen;
 • Advisering van eerste lijn met betrekking tot implementatie van risicomanagement

BELANGRIJKSTE VEREISTEN

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur aangevuld met CFA/RC/CAIA/FRM;
 • Sterke, enthousiaste persoonlijkheid die, met oog voor de relatie, tegenwicht kan bieden aan specialisten en mensen weet mee te nemen in noodzakelijke veranderingen.
 • Ten minste twee jaar ervaring in een ‘investment’ omgeving, bij voorkeur in de pensioensector;
 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal;
 • Teamspeler, initiatiefrijk en zelfstandig. Een goed gevoel voor humor wordt gewaardeerd.

Daarnaast zijn de onderstaande zaken zeer gewenst, maar enthousiasme, interesse en leergierigheid om met deze materie aan de slag te gaan, wegen zwaarder.

 • Sterke affiniteit met vermogensbeheer;
 • Kennis van financiële risico’s en beheersing ervan;
 • Conceptuele kennis van afgeleide financiële producten, zoals rente- en inflatiederivaten;
 • Kennis van vermogensbeheer;
 • Ervaring met IT-risicomanagement frameworks (ISO 27001 / COBIT);
 • Kennis van informatie- en documentmanagementsystemen;
 • Kennis van kwaliteitsstandaarden, zoals ISO, COS en ISAE 3402;
 • Kennis van accountantsstandaarden en basisprincipes audit.

ENTHOUSIAST OVER DE VACATURE?

Je kunt online solliciteren. Vergeet niet je CV en motivatiebrief te uploaden. Je sollicitatie zal worden beoordeeld aan de hand van onze vereisten. Kort nadat de vacature gesloten is zullen we je een update geven over de status van je sollicitatie.

Wees ervan bewust dat dit een direct search van Unilever is. Aanvragen van agentschappen worden niet geaccepteerd.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist