Maasstad Ziekenhuis

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Voorzitter patiëntenraad

Aan de slag als voorzitter patiëntenraad

De PatiëntenRaad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en bestaat momenteel uit 8 leden. De taken en de bevoegdheden zijn gebaseerd op de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Ingevolge deze wet praat de patiëntenraad mee over de gang van zaken binnen het ziekenhuis. De patiëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die voor patiënten van belang zijn. Dit zijn bijvoorbeeld patiëntveiligheid, kwaliteit van de verleende zorg en gastgerichtheid. De leden van de patiëntenraad komen dan ook regelmatig in het ziekenhuis. Zij proberen zoveel mogelijk contacten te leggen met patiënten. Als voorzitter ParientenRaad stuur jij een team aan en ben je in staat de algemene belangen van patiënten te onderkennen en te behartigen. Jij beschikt dus over bestuurlijk inzicht en kunt jezelf in een grote complexe organisatie bewegen. Daarnaast ben je in staat een functionele samenwerkingsrelatie op te bouwen met de Raad van Bestuur.

Wij vergaderen onderling een keer per maand in de avond en nemen deel aan werkgroepen, activiteiten en officiële bijeenkomsten in het ziekenhuis. Vijf keer per jaar (overdag) overleggen wij met de Raad van Bestuur en hebben wij contact met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad, de Verpleegkundige Adviesraad, en de Medische Staf. Daarnaast hebben wij een tweewekelijks overleg met de voorzitter, ambtelijk secretaris en de secretaris. Hierin behandelen wij onderwerpen als zorginhoudelijke kennis, gastvrijheid, klanttevredenheid, financiën, klachtenbehandeling en medezeggenschap.Wij overleggen en winnen advies in bij andere geledingen in en buiten het Maasstad Ziekenhuis, waaronder andere cliëntenraden via ons netwerk;

De werkwijze van de patiëntenraad is vastgelegd in het reglement. Verdere informatie is ook te vinden in de jaarplannen en jaarverslagen. Deze zijn te vinden op onze website

Over het Maasstad Ziekenhuis

Het Maasstad Ziekenhuis is een topklinisch Santeon opleidingsziekenhuis - met 600 bedden - in Rotterdam-Zuid. Jaarlijks bezoeken meer dan 450.000 patiënten de poliklinieken. Het ziekenhuis wil de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. En doet dit vakkundig en zorgzaam. Werkend vanuit de waarden: betrouwbaar, deskundig, verbindend, ambitieus en gastgericht. Kijk voor meer informatie op www.maasstadziekenhuis.nl

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist