HintTech B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

I20457: Servicemanager tijdelijk beheer

De kandidaat heeft ruime werkervaring op het gebied van service (delivery)
management, (inrichting van) beheerprocessen en requirements management.
Ruime ervaring met werken in ketens, bij voorkeur bij de overheid.

De servicemanager opereert in een complexe omgeving en vormt voor wat betreft de
operationele beheerprocessen de verbindende schakel tussen het tijdelijk
beheerteam/programma en alle ketenpartners. Hij/zij begeleidt de processen, faciliteert
besluitvorming en doet verbetervoorstellen.
Binnen het programma adviseert de servicemanager over het verbeteren van requirements
management en het borgen van de samenhang. Hij/zij weet overzicht te creëren, maar heeft ook
oog voor detail. Als lid van het tijdelijk beheerteam coacht de servicemanager de overige
teamleden bij het realiseren van deze verbeteringen.
De kandidaat heeft géén probleem-, maar een (hands-on) oplossingen mentaliteit met een sterke wil om nieuwe dingen te leren en eigen te maken en acteert met een grote mate van zelfstandigheid met betrekking tot het plannen, uitvoeren en bewaken van zijn deelactiviteiten als onderdeel van de totale planning.

Competenties
Spreekt heldere taal, hands-on, analytisch, doorpakker, team-player, proactief, communicatief, gedreven, flexibel, coachend.

Uren:
36

Over de werkgever

ICTU is op 11 april 2001 opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ICTU is een instelling van en voor overheden.

Het werkveld van ICTU is de digitale overheid. Deze zorgt voor het verbeteren van zowel de
werkprocessen bij overheden als de dienstverlening aan de maatschappij en de Interactie met
burgers. ICTU werkt in opdracht van overheden aan vraagstukken met een overheidsbreed
karakter die vaak een ICT-component hebben. Dit gebeurt vaak in projecten, maar ook in
adviesopdrachten. Het doel van ICTU is om overheden te ondersteunen hun doelstellingen
optimaal te realiseren, door samenwerking tussen overheden te stimuleren en te faciliteren.
Daarbij verbindt ICTU beleidsontwikkeling met uitvoering. ICTU wil zich onderscheiden door het
realiseren van concrete oplossingen die werken voor overheden en die bijdragen aan
dienstverlening aan burgers en bedrijven.

ICTU ondersteunt het ministerie van SZW in het programmamanagement van de programma's implementatie Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (vBVV) en verbreding beslagregister en het overkoepelende programma keten derdenbeslag. Het gaat om zeer complexe en politiek gevoelig programma's. De programma's moeten een bijdrage leveren aan de oplossing van de schuldenproblematiek (er zijn 1,4 miljoen problematische schuldenaren in Nederland).
Naast (meerdere directies van) SZW zijn de Belastingdienst, het UWV, de SVB, de Gemeenten (via de VNG), de waterschappen, alle deurwaarders (via hun beroepsorganisatie KBvG), LBIO en CJIB betrokken en SNG en BKWI/IB als gegevensknooppunten. Het eerstgenoemde programma zit midden in de realisatiefase, het tweede midden in de identificatiefase en het overkoepelende programma is in februari 2019 begonnen. Het eerstgenoemde programma heeft een looptijd tot medio 2021 en het tweede programma loopt nog langer door; de implementatie en aansluitplanning wordt begin volgend jaar opgesteld.

Per 1 januari 2021 gaat de keten met de vereenvoudiging beslagvrije voet in productie. Bij het programma ligt de vraag om de eerste helft van het jaar tijdelijk beheer op zich te nemen van de ketenspecificaties, zoals bijvoorbeeld rekenregels, gegevensberichten, uniforme formulieren en processen, die voor iedere ketenpartners gelden; dit wordt later overgedragen aan een (in te richten) ketenbureau bij SZW.

Voor het aansturen van tijdelijk beheer zoeken we een Servicemanager Tijdelijk Beheer.

De Servicemanager Tijdelijk Beheer:
• ondersteunt de keten in de productiesituatie tot aan overdracht aan het ketenbureau;
• begeleidt het multidisciplinaire team - bestaande uit architecten, een business analist, informatie analisten en communicatie-expert - bij het beheren van de ketenspecificaties;
• ondersteunt en ziet toe op de uitvoering van operationele beheerprocessen, waaronder configuratie-, incident-, change- en releasemanagement;
• begeleidt de afhandeling van incidenten en wijzigingen met de betrokken ketenpartners conform afgesproken overlegstructuur en processen;
• adviseert over het verbeteren van de ketenspecificaties en begeleidt het team in het realiseren van deze verbetering;
• adviseert over het verbeteren van operationele beheerprocessen;
• coördineert het requirements management: bewaakt de samenhang tussen wettelijke kaders, architectuur, procesontwerp, informatiemodel en functionele specificaties;
• draagt zorg voor een professionele overdracht aan het ketenbureau.

Vaardigheden

Eisen:
Eis 1: Tenminste HBO werk- en denkniveau
Eis 2: Tenminste 5 jaar ervaring op het gebied van service (delivery) management en inrichting van processen
Eis 3: Tenminste 5 jaar ervaring op het gebied van release- en changemanagement
Eis 4: Aantoonbare ervaring in het werken binnen ketens van organisaties en de dynamiek die daaruit voortvloeit
Eis 5: Certificering in relevante gebieden, zoals bijvoorbeeld ASL
Eis 6: Ervaring binnen de Rijksoverheid

Wensen:
• Managerial ervaring in een bestuurlijke complexe omgeving 25%
0 punten: minder dan 2 jaar ervaring
4 punten: tussen de 2 en 4 jaar ervaring
6 punten: tussen de 4 en 6 jaar ervaring
8 punten: tussen de 6 en 10 jaar ervaring
10 punten: meer dan 10 jaar ervaring

• Ervaring met keteninformatiserings programma's
 25%
0 punten: minder dan 2 jaar ervaring
4 punten: tussen de 2 en 3 jaar ervaring
6 punten: tussen de 3 en 4 jaar ervaring
8 punten: tussen de 4 en 5 jaar ervaring
10 punten: meer dan 5 jaar ervaring

• Aantoonbare ervaring met professionaliseren van beheerprocessen en specificaties 35%
0 punten: minder dan 2 jaar ervaring
4 punten: tussen de 2 en 3 jaar ervaring
6 punten: tussen de 3 en 4 jaar ervaring
8 punten: tussen de 4 en 5 jaar ervaring
10 punten: meer dan 5 jaar ervaring

  • Liefst HBO niveau
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist