JS Consultancy

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Bovenregionale Samenwerking Forensische Geneeskunde

Als projectleider ben je onder leiding van de teammanager Forensische Geneeskunde mede verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen in de totale opgave van de transitie Forensische Geneeskunde:* Realiseren transitie Forensische Geneeskunde o.b.v. visiedocument, o.a.: opstellen van een uitvoerings-/implementatieplan voor de transitie, uitwerken werkwijze, organisatie en voorwaarden voor goede forensische zorg op gebied van personeel, arbeidsvoorwaarden, inhuur/uitbesteden, etc.;* Organiseren bovenregionale samenwerking als onderdeel van de transitie, o.a.:in kaart brengen van forensische geneeskunde in de betrokken regio’s qua werkwijze, organisatie, etc., uitwerken en laten vaststellen van nadere afspraken voor intensievere bovenregionale samenwerking;* Uitvoering Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling (FMEK), o.a.: opstellen regionaal implementatieplan om invulling te geven aan FMEK, uitwerken van afspraken tussen de ketenpartners (GGD-en, politie, Veilig Thuis) en ondersteunen bij voortgang hierin;
* Ondersteuning van het traject rondom medische arrestantenzorg.

ContextDe projectleider werkt ten behoeve van de samenwerkende GGD-en op het gebied van de Forensische Geneeskunde. De opdrachtgever voor dit project is de Directeur Publieke Gezondheid van GGDrU en je werkt onder aansturing van de teammanager Forensische Geneeskunde. De projectleider werkt nauw samen met de betrokken collega’s van GGD regio Utrecht, andere GGD-en en ketenpartners.
Uren:
24 - 32
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor de GGD Regio Utrecht is JS Consultancy op zoek naar een interim Projectleider Forensische Geneeskunde, o.a. ten behoeve van het organiseren van bovenregionale samenwerking. Dit betreft een tijdelijke opdracht voor in eerste instantie 6 maanden en voor minimaal 24 uur per week.

OpdrachtGGD-en staan voor de uitdaging om vorm te geven aan de transitie van forensische geneeskunde naar de toekomst. De forensische geneeskunde beweegt zich tussen wetshandhaving (politie en justitie) en geneeskunde en voert taken uit op het gebied van arrestantenzorg, lijkschouw, Forensisch Medisch Onderzoek (FMO), DNA-onderzoek, letselbeschrijvingen, etc. Op het gebied van de forensische geneeskunde loopt er een landelijk project vanuit GGD GHOR, waarin de visie op forensische geneeskunde voor de toekomst herijkt en vastgesteld is. Om uitvoering te geven aan deze visie, is er bovenregionale samenwerking nodig tussen de GGD-en van regio Utrecht, Flevoland, Gooi- en Vechtstreek. De vereisten voor deze samenwerking zijn al schriftelijk uitgewerkt en moeten nu verder vorm krijgen en gerealiseerd worden. Onderdeel van de transitie is tevens het invulling geven aan de nieuwe taak Forensisch Medische Expertise Kindermishandeling (FMEK), als verbijzondering van het FMO. Vanuit het landelijk project worden beide ontwikkelingen ondersteund.
Wat wij bieden

Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-overeenkomst (uurtarief in overleg) of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform CAO opdrachtgever). Dit betreft een opdracht voor minimaal 24 uur per week, per zsm voor in eerste instantie 6 maanden.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

* Je hebt een opleiding afgerond op hbo- of wo-niveau;* Je beschikt over uitgebreide ervaring als Projectleider of Kwartiermaker in overheids- of maatschappelijke organisaties, bij voorkeur bij GGD;* Affiniteit met of kennis van de context van forensische geneeskunde en ketenpartners zoals politie, het Openbaar Ministerie, Veilig Thuis en het Nederlands Forensisch Instituut is een pre;* In je CV komt naar voren dat je ervaring hebt met het realiseren en uitwerken van bovenregionale samenwerking tussen overheidsorganisaties;* Je bent een stevige en prettige persoonlijkheid als begeleider van het proces en besluitvorming, je kunt goed plannen en organiseren;* Verder beschik je over de volgende competenties: kan snel schakelen, van strategische blik naar uitvoering, uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, weet verschillende perspectieven en belangen aan elkaar te verbinden, weet draagvlak en win-win situaties te creëren, organisatorische en politiek-bestuurlijke sensitiviteit, sterk in het vormgeven aan opdrachtgever-opdrachtnemerschap, visie op de maatschappelijke opgave, doortastend en denkt in mogelijkheden.
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

HBO,WO

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.500,- tot € 6.000,-
Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, daarom ontvangen we graag zsm jee CV, voorzien van korte motivatie (om er zeker van te zijn dat we je sollicitatie niet missen, kun je deze het beste insturen via onderstaande sollicitatiebutt