JS Consultancy

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Strategisch adviseur PMO voor het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het programma invoering DSO zoekt naar een Strategisch Adviseur PMO om de kwaliteit van de beheersingsinformatie en de roadmap van het programma samen met een brede groep stakeholders naar een hoger plan te tillen en de kennis en kunde tijdig (ultimo Q2 2021) over te dragen aan de permanente beheerorganisatie. Dit bestaat uit twee hoofdactiviteiten:

1. Een overall beeld creëren welke functionaliteit wanneer
a. nodig is (op basis van wensen, externe afhankelijkheden, benodigde tijd voor implementatie en vulling)
b. beschikbaar kan komen (op basis van de capaciteit, teamgrootte, velocity, doorlooptijd) en c. beschikbaar moet komen (op basis van de wet, eisen, harde afspraken, afhankelijkheden), op basis van de programma backlog, prioriteiten en verwachtingen) Deze informatie is niet alleen nodig voor communicatie, maar ook om de besluitvorming t.a.v. de vulling van incrementen te ondersteunen en bottlenecks op te sporen.
2. Afgeleid van deze basisinformatie meerdere views op deze informatie te kunnen geven, afhankelijk van de behoefte van de gebruiker van deze view, zoals bijvoorbeeld programma management, de gemeentelijke wereld, de leveranciers-community, de initiatiefnemer etc.
Kennis van en ervaring met de Agile-werkwijze, als ook het ontwikkelen van roadmaps in een complexe bestuurlijke (keten)omgeving zijn daartoe cruciaal. De strategisch adviseur PMO heeft een visie op programmabeheersing binnen een Agile-omgeving en is bereid deze visie met de leden van het programmateam verder uit te werken naar een concrete aanpak.

Resultaatgebieden * Ondersteunen productmanagement in het opstellen en onderhouden van de PBL/roadmap waarin inzicht wordt geboden wanneer we wat willen moeten en kunnen. Dit moet leiden tot een prioritering van te ontwikkelen capabilities en features * Hiervoor is een goede samenwerking met de wetgever en de veranderopgaven nodig, om informatie rondom mijlpalen en afhankelijkheden in kaart te brengen * Opstellen, en minimaal per increment (kwartaal) onderhouden en bijstellen van de PBL/interne overall roadmap, en de daarvan afgeleide externe views, samen met brede groep stakeholders waaronder burgers, bedrijven, ambtenaren en bestuurders. * Ondersteunen van de manager programmabeheersing in de vertaling van de PBL/roadmap naar ondersteunende instrumenten voor de beheersing DSO
* Koppeling maken en onderhouden tussen de roadmap en de in de backlog opgenomen features en capabilities * Maken en onderhouden van de verbinding tussen de roadmap van DSO met de decentrale programma’s zodat één overkoepelende roadmap ontstaat die gedragen wordt vanuit de eindgebruikers bij de bevoegde gezagen. * Ondersteunen van ontwikkelpartners om synchroon te blijven met de roadmap door hun ontwikkelstappen daaraan te toetsen en advies te geven over nieuw op te stellen epics of features * Bijdragen aan de (door-)ontwikkeling van instrumenten om de beheersing van het programma op een hoger niveau te krijgen * Voor het onderwerp planning een bijdrage leveren aan de op te stellen kwartaal voortgangsrapportages alsmede overige rapportages ten behoeve van sturing en verantwoording.
Uren:
32
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties (BZK) in Den Haag is JS Consultancy op zoek naar een Strategisch Adviseur PMO (Programma Management Office) met kennis van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit betreft een functie voor 32 uur per week. De vaste werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. De opdracht is per 2 januari 2021 voor 6 maanden.

Achtergrond
Het deelprogramma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Daarom wordt parallel een Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet ontwikkeld. Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: in het nieuwe Omgevingsloket. Via dit loket kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel zien wat kan en mag in de fysieke leefomgeving. Partijen als Kadaster, GeoNovum, KOOP, RIVM en Rijkswaterstaat werken samen met het programma DSO om het loket en het digitale stelsel erachter te ontwikkelen.
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet is complex en dynamisch. De implementatie van de Omgevingswet is een majeure opgave onder een hoge tijdsdruk. De succesvolle implementatie is niet alleen afhankelijk van de inzet van het programma en een tijdige totstandkoming van de wetgeving maar zeker ook van een goede samenwerking met de vertegenwoordigers van de (lokale) overheidspartijen. Deze partijen bereiden de transitie voor bij doelgroepen (overheden, gebruikers, initiatiefnemers, etc.) die moeten kunnen werken met de instrumenten van de wet, daarbij ondersteund door het DSO. Deze voorbereiding, ieder in de eigen verantwoordelijkheid en verbonden in het gemeenschappelijke doel en de onderlinge afhankelijkheden is cruciaal voor het welslagen van de implementatie. Om deze verbinding inhoudelijk vorm te geven wordt door het productmanagement een roadmap opgesteld in samenwerking met de belangrijkste stakeholders.
Het programma DSO heeft in 2017 de stap gemaakt naar de Agile-werkwijze, die begin 2018 verder uitgerold is binnen het gehele programma. Het programmamanagement DSO wordt voor de beheersing en sturing ondersteunt door het Programma Management Office (PMO-team). Het PMO levert daarvoor managementinformatie (tijd, geld, kwaliteit) en (de borging van) diverse ondersteunende processen als informatievoorziening en capaciteitsmanagement. Het PMO team staat voor de uitdaging om stevig door te pakken om de beheersing in lijn verder vorm te geven met de Agile werkwijze, als ook de samenhang tussen het programma DSO, de overige programmaonderdelen en de voortgang van de wetgevingstraject in beeld te houden.
Wat wij bieden

Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP-overeenkomst (uurtarief in overleg) of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform schaal 14 CAO Rijksoverheid). Dit betreft een opdracht voor 32 uur per week, per 1 januari 2021 voor 6 maanden.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

Eisen
* Je hebt een opleiding afgerond op wo-niveau, zoals bestuurskunde, bedrijfskunde of informatiekunde;
* Je beschikt over minimaal 3 jaar relevante ervaring binnen de rijksoverheid;
* Je beschikt over kennis van bestuurlijke en besluitvormingsprocessen in een beleidsomgeving;* Je hebt werkervaring op het gebied projectbeheersing, projectmanagement of project control in een complexe, interbestuurlijke omgeving;
* Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring.

Wensen
* Je hebt kennis van projectbeheersing en –management van een groot ICT-project;* Je hebt ervaring met de Omgevingswet, grootschalige verandertrajecten en/of implementaties van ICT-voorzieningen in een interbestuurlijke setting;
* Je hebt ervaring heeft met Agile-ontwikkelmethodiek en beschikt over een relevant certificaat;
* Je hebt ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever; * Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen, gedragen krijgen en onderhouden van visuele roadmaps en planningen met uiteenlopende stakeholdersgroepen.
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

WO

Wat wij bieden

Salaris:
€ 4.500,- tot € 6.000,-
Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur ons z.s.m. je CV, voorzien van korte motivatie (om er zeker van te zijn dat we je sollicitatie niet missen, kun je deze het beste insturen via onderstaande sollicitatiebutton). Voor