AkzoNobel

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Commercieel Administratief Medewerker voor de Duitstalige markt

AkzoNobel heeft passie voor verf. Wij zijn experts in het ambacht van het creëren van verven en lakken en zetten de standaard op het gebied van kleur en bescherming sinds 1792. Ons wereldklasse portfolio van merken - inclusief Flexa, Sikkens en Alabastine - heeft het vertrouwen van klanten over de hele wereld. Met ons hoofdkwartier in Nederland zijn we actief in meer dan 150 landen en hebben wij 34.500 medewerkers die gepassioneerd zijn over het leveren van onze hoogwaardige producten en diensten die onze klanten verwachten

For text in English see below

Heb jij een passie voor administratie, ben je stressbestendig, denk jij in mogelijkheden en spreek je ook nog eens vlekkeloos Duits? Kom dan onze klanten helpen in een hecht professioneel team.

Met steeds meer kennis van zaken in het Duits en Nederlands bellen, schrijven, overleggen en technische ondersteuning inplannen voor gebruikers van supermoderne kleurenmengmachines in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

AkzoNobel Decorative Paints brengt kleur in je leven, met een breed gamma producten voor decoratie en bescherming, binnen en buiten. Ons assortiment omvat verven, lakken en beitsen, maar ook producten voor de voorbehandeling (pre-deco) van hout en metaal. Als experts in kleur streven we er naar al onze klanten – van professionele schilders tot enthousiaste doe-het-zelvers – te voorzien van de allerbeste producten en het advies voor een perfecte afwerking van hun project.

Wij ondersteunen onze klanten, waaronder verfwinkels, bouwmarkten en andere groothandels, bij het op kleur mengen van onze eigen A-merken verven en lakken. We hebben daartoe diverse soorten kleurenmengapparatuur in ons assortiment. Voor deze kleurenmengapparatuur verzorgen wij technische onderhoud en software-support vanuit de Klantenservice. Voor deze afdeling zoeken wij nu een servicegerichte MBO’er Commercieel/Administratief die goed Duits en Nederlands beheerst voor de functie van

Commercieel Administratief Medewerker voor de Duitstalige markt

Als Commercieel Administratief Medewerker overleg je met klanten en de technische dienst voor het inplannen van technische werkzaamheden. Dit gebeurd op basis van verzoeken die van de klant zelf komen of via opdrachten van sales en ook voor preventief onderhoud. Dat betekent bellen of mailen in het Duits, Nederlands en soms ook Engels.

Administratieve taken
Naast goede communicatie verzorg jij een belangrijk onderdeel van de administratie op de afdeling. Dit is een belangrijk onderdeel van je werk. Je verstuurt, verwerkt en archiveert offertes voor onderhouds-, verkoop- en leasecontracten. Klantwijzigingen leg jij perfect en nauwkeurig vast in ons CRM systeem. Verder verzamel, rangschik en rapporteer je gegevens van de klanten, de geleverde diensten en de betrokken leveranciers en verwerk je informatie over klachten, storingen en acties van monteurs in het relatiebeheersysteem.

Jouw kwaliteiten
• MBO Commercieel/Administratief talent. Met bij voorkeur 3 jaar ervaring in een commerciële administratieve rol.
• Sociaal vaardig teamspeler, proactief, commercieel sterk, resultaatgericht, accuraat
• Positieve instelling, inlevingsvermogen en de lef om dóór te vragen
• Bovenal weet jij goed om te gaan met stressvolle situaties
• Affiniteit met administratieve computersystemen als SAP en kennis het Office-pakket, met name kan jij je weg uitstekend vinden in Excel en Word.
• Goede mondelinge en schriftelijke beheersing Duits en Nederlands. Onze voorkeur gaat uit naar een native Duits sprekend persoon.

Ons aanbod
Ben jij het administratieve talent die wij zoeken dan kun je het bijna niet beter treffen dan met deze baan. We werken je grondig in, zodat we je al snel zeer zelfstandig los kunnen laten om samen met je technische collega’s de klanten perfect te helpen. Het is een hechte afdeling met een positieve, collegiale sfeer, waar je je zeker thuis zult voelen. Wij bieden een goed salaris en uitstekende secundaire voorwaarden.

Informatie en sollicitatie
Voor nadere informatie over deze functie kun je contact opnemen met Denise de Bock, Talent Acquisition Partner, telefoonnummer (088) 0106789 # 2. Solliciteren kan alleen via onze site.


Een pre-employment screening kan onderdeel vormen van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatureplaatsing wordt niet op prijs gesteld.

ENGLISH VERSION

Do you have a passion for administration, are you stress resistant and do you think in terms of possibilities and do you speak German? Then come and help our customers in a close-knit professional team.

With increasing knowledge of German and Dutch, calling, writing, consulting and planning technical support for users of ultra-modern color mixing machines in Germany, Austria and Switzerland.

AkzoNobel Decorative Paints brings color into your life, with a wide range of products for decoration and protection, inside and out. Our range includes paints, lacquers and stains, as well as products for the pre-treatment (pre-deco) of wood and metal. As experts in color, we strive to provide all our customers - from professional painters to enthusiastic do-it-yourselfers - with the very best products and advice for a perfect finish of their project.

We support our customers, including paint shops, hardware stores and other wholesalers, in the color mixing of our own A-brand paints and lacquers. We have various types of color mixing equipment in our range for this purpose. For these color mixing equipment we provide technical maintenance and software support from the Customer Service. For this department we are now looking for a service-oriented MBO Commercial / Administrative who has good German and Dutch for the position of

Commercial Administrative Assistant for the German-speaking market

As a Commercial Administrative Assistant you consult with customers and the technical service to schedule technical work. This is done on the basis of requests from the customer himself or through orders from sales and also for preventive maintenance. That means calling or emailing in German, Dutch and sometimes also English.

Administrative tasks
In addition to good communication, you take care of an important part of the administration in the department. This is an important part of your job. You send, process and archive quotations for maintenance, sales and lease contracts. You record customer changes perfectly and accurately in our CRM system. You also collect, arrange and report data from customers, the services provided and the suppliers involved and you process information about complaints, malfunctions and actions of technicians in the relationship management system.

Your qualities
• MBO Commercial / Administrative talent. With preferably 3 years of experience in a commercial administrative role.
• Socially skilled team player, proactive, commercially strong, result-oriented, accurate
• Positive attitude, empathy and the guts to keep asking questions
• Above all, you know how to deal with stressful situations
• Affinity with administrative computer systems such as SAP and knowledge of the Office package. In particular, you can easily find your way in Excel and Word.
• Good oral and written command of German and Dutch. Our preference is for a native German speaking person.

Our offer
If you are the administrative talent we are looking for, you can hardly do better than with this job. We will train you thoroughly, so that we can quickly let go of you very independently in order to help the customers perfectly together with your technical colleagues. It is a close-knit department with a positive, collegial atmosphere, where you will certainly feel at home. We offer a good salary and excellent secondary conditions.

Information and application
For further information about this position, please contact Denise de Bock, Talent Acquisition Partner, telephone number (088) 0106789 # 2. You can only apply through our site.
A pre-employment screening can be part of the selection procedure.

Acquisition as a result of this vacancy posting is not appreciated.

Alle gekwalificeerde sollicitanten zullen worden overwogen voor de functie zonder rekening te houden met hun ras, huidskleur, handicap, geslacht, geslachtsidentiteit, burgerlijke staat, nationaliteit, etnische afkomst, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid.

Requisition ID: 5179

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist