Leiden Universiteit

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

PhD-Fellow Notarieel recht

Nog één dag om te solliciteren

De afdeling Notarieel recht van het Instituut voor Privaatrecht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid geeft onderwijs en verricht onderzoek op het gebied van de notariële vakken. Bij de afdeling is een vacature voor een

PhD-Fellow Notarieel recht

De werkzaamheden
Het gaat om een fulltime functie (38 uur per week) voor zes jaar. Ongeveer een derde deel van de werktijd is gereserveerd voor het geven van onderwijs. De resterende tijd is gereserveerd voor onderzoek, dat aan het eind van de aanstellingsperiode moet uitmonden in een dissertatie op het gebied van het civiele of notariële recht. Het (nader te bepalen) dissertatieonderwerp valt binnen het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht. Kandidaten wordt verzocht bij hun sollicitatiebrief een onderwerp voor te stellen, inclusief een bondige indicatie van probleemstelling en plan van aanpak (max. 2 A4). Het onderzoek wordt uitgevoerd onder begeleiding van een of meer van de hoogleraren van de Afdeling Notarieel recht.

Profiel
Wij zoeken een getalenteerde onderzoeker en een enthousiaste docent, die:

  • Graag een dissertatie schrijft op een civielrechtelijk of notarieel thema dat past binnen het onderzoeksprogramma Coherent Privaatrecht;
  • Aantoonbare belangstelling heeft voor dat brede vakgebied;
  • Beschikt over een universitaire opleiding notarieel recht en/of rechtsgeleerdheid;
  • Een goede onderzoekersmentaliteit en een vlotte pen heeft.
  • De ambitie heeft om vernieuwend en grondig onderzoek te verrichten in het civiele of notariële recht en om te publiceren voor zowel het Nederlandse wetenschappelijke debat als het internationale debat;
  • Niet alleen de Nederlandse maar ook de Engelse taal in woord en geschrift beheerst;
  • Graag ervaring wilt opdoen in het doceren en coördineren van de notariële vakken;
  • Over de vaardigheid beschikt om snel te organiseren, om doelgericht samen te werken en om kritisch en zelfstandig oordeel te vormen.

Deelname aan de promovendi-opleiding maakt deel uit van de functie, net als het behalen van een certificaat “basiskwalificatie onderwijs” (BKO).

Beschrijving organisatie
De Faculteit Rechtsgeleerdheid is met ruim 5.000 studenten en 450 medewerkers een van de grootste faculteiten van Nederland, die zich in alle verscheidenheid toch kenmerkt door kleinschaligheid. De faculteit richt zich op veelzijdig onderwijs en onderzoek van hoog niveau, nationaal én internationaal. Stimuleren van talent staat hoog in het vaandel van de faculteit die is ondergebracht in het prachtig gerestaureerde Kamerlingh Onnes Gebouw. Werken voor de FaculteitRechtsgeleerdheid betekent werken in een inspirerende wetenschappelijke omgeving. Zie voor meer informatie de website van de Faculteit Rechtsgeleerdheid

Wij bieden
De aanstelling is voor 38 uur per week in de functie van PhD-Fellow van het universitaire functie-ordeningssysteem. De aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten voor de duur van zes jaar met een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid; met het oog op de tussentijdse opzeggingsmogelijkheid vindt aan het einde van het tweede jaar en opnieuw aan het einde van het vierde jaar een evaluatie plaats waarin gekeken wordt naar de promovendi-opleiding, naar de haalbaarheid van het proefschrift, en naar de progressie in didactische kwaliteiten. Het salaris bedraagt minimaal € 2.790,- en maximaal€ 3.491,- per maand bij een fulltime aanstelling(schaal 10).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

BKO
De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan het wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat hij/zij in het bezit is van het Basis Kwalificatie Onderwijs certificaat (BKO) of bereid is dit binnen twee jaar te behalen.

Diversiteit
DeUniversiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Voor meer informatie over deinhoudvan deze functie kun je contact opnemen met Pim Huijgen, afdelingsvoorzitter,emailw.g.huijgen@law.leidenuniv.nl.Voor meer informatie over deprocedurekun je contact opnemen met Jacqueline Wessel, management-assistente,emailj.e.wessel@law.leidenuniv.nl.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist