Leiden Universiteit

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Bijzonder Hoogleraar, voor de bijzondere leerstoel ‘Verdraagzaamheid’

Nog 11 dagen om te solliciteren

Universiteit Leiden, de StichtingUytenbogaerten de Faculteit Geesteswetenschappen zoeken een

Bijzonder Hoogleraar, voor de bijzondere leerstoelVerdraagzaamheid

Project omschrijving
De bijzondere leerstoel ‘Verdraagzaamheid’ is in het leven geroepen door de Stichting Leerstoel Uytenbogaert om historische diepgang en reflectie te bieden op een gebied dat momenteel een grote rol in het publieke en politieke debat vervult. Verdraagzaamheid is voor het functioneren van een democratie en voor de bescherming van fundamentele rechten en vrijheden onmisbaar.

De nieuw te benoemen hoogleraar wordt benoemd door de Stichting Uytenbogaert en wordt te werk gesteld bij het LIAS.

Werkzaamheden

 • Verrichten van academisch onderzoek op het gebied van de ontwikkeling van verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid van de vroegmoderne tijd tot heden, in het bijzonder vanuit een interdisciplinair historisch en juridisch perspectief, binnen het LIAS;
 • Ondersteuning en versterking van interdisciplinair onderzoek en onderwijs en van samenwerkingsverbanden met bestaande afdelingen die zich met vraagstukken bezighouden van vrijheid en verdraagzaamheid, oude en nieuwe religieuze conflicten en van de achtergronden van fanatisme en intolerantie;
 • Samenwerking met afdelingen op het gebied van de juridische bescherming en normering van klassieke rechten en vrijheden van burgers;
 • Begeleiden van promovendi;
 • Onderwijs verzorgen inclusief scriptiebegeleiding, in het BA-programma Religiewetenschappen, in de MA Religious Studies en/of de Educatieve Master Religie en Levensbeschouwing, alsmede in MA-programma’s van de Faculteit Rechtsgeleerdheid;
 • Het bij een breed publiek onder de aandacht brengen van de relevantie en resultaten van het onderzoek op het gebied van verdraagzaamheid en van nationale en internationale discussies op het gebied van verdraagzaamheid en publieke meningsvorming van en over meerderheids- en minderheidsgroepen door middel van lezingen en andere publieke optredens, en publicaties in oude en nieuwe media.

Profiel

 • Gepromoveerd bij voorkeur op het onderzoeksgebied of op een verwant terrein;
 • Bezit aantoonbare expertise op het gebied van verdraagzaamheid;
 • Hij/zij is geïnteresseerd in de verbinding tussen de studie van verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid en hedendaagse comparatieve en theoretische aspecten van religiestudies;
 • Bezit uitstekende, aantoonbare onderzoekskwaliteiten en ruime onderzoekservaring op het gebied van de studie naar verdraagzaamheid en godsdienstvrijheid sinds de zestiende eeuw;
 • Hij/zij is in staat en bereid tot samenwerking met experts op het gebied van juridische normering van verdraagzaamheid en vrijheden, zoals onder andere het recht op non-discriminatie, op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst en godsdienstuitoefening;
 • Heeft ervaring met het begeleiden van promovendi;
 • Is in staat om onderzoeksgelden aan te trekken;
 • Is zichtbaar in en levert een bijdrage aan het internationale onderzoeksveld van de studie van religie en maatschappij;
 • Hij/zij beschikt over aantoonbaar goede onderwijskwaliteiten en onderwijservaring op het gebied van de historische en/of juridische studie van religie en maatschappij;
 • Heeft goede organisatorische en bestuurlijke vaardigheden;
 • Beheerst het Nederlands en het Engels uitstekend;
 • Is het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of de bereidheid deze in de Leidse context te behalen.

Beschrijving organisatie
De Faculteit Geesteswetenschappen is rijk aan expertise op het terrein van de filosofie, geschiedenis, kunstgeschiedenis, kunsten, letterkunde, taalkunde, religiestudies en regiostudies van vrijwel de gehele wereld. Ons universitaire motto ‘Bij ons leer je de wereld kennen’ brengen wij dagelijks in praktijk met hoogwaardig onderwijs door gepassioneerde docenten en onderzoek van internationaal erkend hoog niveau. Hierin wordt de organisatie ondersteund door een professionele staf. Met 930 medewerkers verzorgt de faculteit 27 master- en 25 bacheloropleidingen voor circa 7.000 studenten. Zie voor meer informatie de website van de Faculteit Geesteswetenschappen.

Het Leiden Institute for Area Studies (LIAS) is een van de zeven instituten van de Faculteit Geesteswetenschappen. Het LIAS is verantwoordelijk voor onderzoekers die actief zijn op terreinen met betrekking tot Oost-, Zuid- en Centraal- en Zuidoost-Azië en het Midden Oosten. Het instituut omvat een School voor Aziëstudies en een School voor Midden-Oostenstudies. Typerend voor het onderzoek en onderwijs in dit instituut is de multidisciplinaire benadering die zowel de moderne als de traditionele perioden omvat en waarbij de kennis van de brontalen essentieel is. Het onderzoek verenigt de studie van onder meer de geschiedenis, het recht, de economie, de literatuur, de religie en de filologie van de genoemde gebieden zowel in de moderne tijd als de oudheid.

De Stichting Uytenbogaert heeft als doelstelling het bevorderen van het onderzoek van de relaties tussen enerzijds levensbeschouwelijke, religieuze en politieke overtuigingen en anderzijds de tolerantie ten aanzien van deze overtuigingen. Object van onderzoek is eveneens de normering van tolerantie in Nederlands positief recht. Het multidisciplinair onderzoek vindt niet plaats vanuit een bepaalde levensbeschouwelijke, religieuze of politieke overtuiging.

Wij bieden
De bijzonder hoogleraar komt niet in dienst van de Universiteit Leiden, de CAO NU is niet van toepassing. De Stichting Uytenbogaert financiert de leerstoel. De leerstoel wordt voor een periode van vijf jaar met een omvang van twee dagen in de week (0.4 fte) ingesteld bij de Universiteit Leiden bij het LIAS.

BKO
De Universiteit Leiden hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en stelt als eis aan het wetenschappelijk personeel met een onderwijstaak, dat hij/zij in het bezit is van het Basis Kwalificatie Onderwijs certificaat (BKO) of bereid is dit binnen twee jaar te behalen.

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie
Nadere informatie over de positie is te verkrijgen bij de decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen, Mark Rutgers, emailm.r.rutgers@hum.leidenuniv.nl.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist