Clustermanager Woonzorg

Solliciteer op de website van de werkgever

Compartijn is een snelgroeiende organisatie in een eigenzinnige omgeving, waar wonen en zorg samenkomt. In kleinschalige, luxe woonhuizen biedt Compartijn persoonlijke service en zorg voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld als gevolg van psychogeriatrische gezondheidsproblemen zoals dementie. Liefde, aandacht, betrokkenheid en gezelligheid staan voorop. Mogelijk gemaakt door slimmer te organiseren met minder management en meer mensen op de vloer. Samen met Bloemendael, Wonen bij September en Allerzorg onderdeel van groter geheel. Scherp gehouden door continue klantvraag om te groeien en nieuwe oplossingen en diensten te bieden. Omdat in de gezondheidszorgwereld nog veel verbetering mogelijk is. Om aanbodgerichte zorg te doorbreken. Om de zorg betaalbaar te houden. Samen investeren de organisaties in verdere groei en ontwikkeling van de benodigde, betere woonzorg voor ouderen in Nederland. Door de kennis en kunde te bundelen, worden alle partijen sterker.

In de tien kleinschalige Compartijnhuizen wonen ouderen met dementie die niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen, waarbij liefde, aandacht, betrokkenheid en gezelligheid voorop staan. De Clustermanager Woonzorg is integraal verantwoordelijk voor de Compartijnhuizen, die elk worden gemanaged door een locatieleidinggevende, een Heer of Vrouw des Huizes. De clustermanager zorgt met hen én ondersteunende diensten dat de huisvesting, dienstverlening en ingekochte zorgverlening op orde is, voldoet aan de Compartijn filosofie en resultaatverwachtingen. Financiën, kwaliteit, veiligheid (o.a. certificeringen), marketing en communicatie zijn daarbij van groot belang. Waarbij de verantwoordelijkheid deels belegd is in de matrixorganisatie. De clustermanager is resultaatverantwoordelijk en neemt zelfstandig beslissingen binnen de begroting en vastgestelde kaders. Is integraal verantwoordelijk voor de realisatie van doelstellingen, werkprocessen, inzet van medewerkers en middelen. Zorgt voor de juiste afstemming voor de benodigde ondersteuning door de operationele staf en ondersteunende diensten. Heeft een belangrijke taak in het vormgeven van de beoogde groei van Compartijn. Bij nieuw op te leveren woonhuizen is de clustermanager vanaf het allereerste begin betrokken bij de ontwikkeling.

De clustermanager vertegenwoordigt de organisatie op ondernemende wijze in diverse externe contacten. Is hierin tevens een “visie en cultuurdrager” van de organisatie. Levert en versterkt samen met de collega’s de dienstverlening rondom de klant en is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de gezamenlijk vastgestelde strategische koers, het (kwaliteit)beleid en de hiermee samenhangende resultaatsgebieden binnen de organisatie-eenheid. Bepaalt als lid van het managementteam van de holding mede het strategisch organisatiebeleid. Draagt bij aan de bedrijfsvoeringsdoelstellingen van Compartijn, Wonen bij September en Bloemendael. Denkt vanuit organisatiebelang en collectieve verantwoordelijkheid en is in staat om over de grenzen van de bedrijfseenheid heen te kijken en daarop te acteren.

De clustermanager faciliteert medewerkers in hun ondernemerschap. Zij krijgen ruimte en vrijheid bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Initiatief nemen wordt gestimuleerd en beloond. Ondernemerschap kenmerkt zich naast een goede kwaliteit van zorg, ook door een gezonde financiële positie en inzicht in de cijfers en de tevredenheid van de bewoner en verwant. Verantwoording wordt afgelegd aan de Directeur September / Compartijn / Bloemendael.
Uren:
40
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Wil jij ook mensen blij maken?

Facilicom Group is een familiebedrijf. Echt Nederlands van oorsprong en met een omvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wij dat ook. In Nederland zijn we bekend van merken als Albron, Trigion, Incluzio en Gom. Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we het voor. En we zijn nog lang niet klaar.

Onze merken

De bedrijven die samen Facilicom Group vormen zijn stuk voor stuk toonaangevende spelers in hun branche. Vanuit vijf divisies – Albron, Gom, Trigion, Facilicom Solutions en Incluzio – werken we aan facilitaire dienstverlening en zorg en welzijn waarbij customer excellence centraal staat. Oplossingen voor de vraagstukken waar opdrachtgevers mee te maken krijgen, die zoeken we samen. En reken maar dat we ze vinden.

Onze mensen

Of je nu bij ons te gast bent, met ons samenwerkt of je voor één van onze bedrijven inzet; je mag van Facilicom Group verwachten dat wij mensen centraal stellen. Organisaties zijn onze klanten, maar het zijn altijd de mensen voor wie het doen. Ondernemen? Dat doen wij verantwoordelijk en altijd mensgericht. Logisch dus dat we daar een streep onder zetten met de kernbelofte van ons merk: happy people make happy people.

Onze markten

Sectoren waarin we ondernemen zijn schoonmaak, geïntegreerde facilitaire diensten, beveiliging, food&catering en zorg en welzijn. Als moederbedrijf vormen we de verbindende en stuwende factor om een inspirerende omgeving in alle facetten waar te maken. Facilicom Group is behalve in Nederland actief in België, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Ons hoofdkantoor staat in Schiedam, vlakbij Europoort.

Samen werken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is de missie van Facilicom Group. Het doel is wat telt: in een veilige, gezonde en inspirerende omgeving voelen mensen zich het prettigst.

Incluzio is 1 van de 4 divisies van het familiebedrijf Facilicom Group. Echt Nederlands van oorsprong en met een omvang waar je ‘u’ tegen zegt. Maar zeg vooral jij, dan doen wij dat ook. Naast dat Incluzio bij ons familiebedrijf hoort, is Facilicom Group in Nederland ook bekend van merken als Trigion, Facilicom Solutions en Gom. Met meer dan 26.000 medewerkers is een uitdaging ons niet snel te groot.

De sleutel voor het realiseren van onze ambitie ligt in het integraal organiseren en uitvoeren van zorg, het sociaal domein en dienstverlening op wijkniveau. Met een resultaatgerichte aanpak, door samen te werken en grensoverschrijdend te denken, willen we op al deze terreinen goed presteren. Zo bouwen we aan een aangename en inspirerende leefomgeving voor iedereen. Dat is onze missie, dáár doen we het voor. En we zijn nog lang niet klaar. We gaan op een gelijkwaardige manier met elkaar om en denken altijd met jou mee. Onze slogan? Happy people make happy people.

In onze kleinschalige, luxe huizen bieden we persoonlijke service en zorg voor mensen die niet meer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De menselijke maat, huiselijkheid, familiegerichtheid, aandacht voor eten en drinken en opgeruimdheid staan voorop. De service- en zorgverlener ben je als professional, liefdevol en gepassioneerd als mens. We vragen veel van je, alhoewel je dat van nature doet, maar je krijgt er dan ook blije gezichten en dankbaarheid van bewoners en hun familie voor terug.
Wat wij bieden

Aanbod Veelzijdige, ondernemende ‘caring and daring’ managementpositie in een organisatie die groei biedt voor iedereen, met een aanhoudend beroep op de eigen carrièregroei van de clustermanager. Enorme dynamiek in een werkveld dat vraagt om nieuwe oplossingen en diensten, met als continue randvoorwaarde de betaalbaarheid van zorg. Een van de beste partijen om vorm te geven aan een landelijk woon-zorg platform en Nederland net wat nieuwere zorg te geven. Salaris en arbeidsvoorwaarden is in overeenstemming met de zwaarte van de functie conform de cao Verpleeg- & Verzorgingshuizen & Thuiszorg (Cao VVT). Deze fulltime (36 uur) functie is ingeschaald in FWG 75. De functie wordt grotendeels uitgevoerd op de verschillende locaties van Compartijn. Het management team komt voor overleg samen op locatie Zeist, echter in deze tijd vindt overleg zoveel mogelijk digitaal plaats.

Reactie CV en begeleidende motivatie vóór 1 november per mail aan Sonsbach, t.a.v. Lex van der Giessen, lex@sonsbach.nl. Op dit mailadres kunt u ook het wervingsprofiel met uitgebreide informatie over de besturingsfilosofie, functie-eisen en procedure aanvragen. Voor eventuele andere vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen, 026 - 355 4838.

Vaardigheden

Profiel Kennis en bedrijfskundig inzicht op academisch niveau alsmede meerjarige ervaring met (integraal) management. Bij voorkeur een bedrijfsmatige achtergrond in de zorg. Ervaring met opstellen van begrotingen, beheren van budgetten en belangenbehartiging in externe overlegvormen en contacten. Kennis van en interesse in ontwikkelingen binnen de zorg en maatschappij, ten behoeve van het initiëren van zorgvernieuwingsprojecten, zorgaanbod en nieuwe samenwerkingsvormen. Als manager stevig, coachend en ondernemend. Natuurlijk vermogen om mensen aan zich te binden. In staat om draagvlak te creëren en te stimuleren op het gebied van zelfstandigheid en ondernemerschap. Alert op voortgang en kwaliteit van zorg- en dienstverlening. Weet tegenstellingen te overbruggen, beleid te implementeren en veranderprocessen aan te sturen. Zelfstandig ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden binnen de strategische organisatievisie en het wegnemen van hindernissen op managementgebied. Beschikt over doorzettingsvermogen en geduld. Adequaat gesprekspartner in de samenwerking met collega’s, zorgverleners en externe partijen. In de functie worden onderhandelingen gevoerd en advies geleverd aan de directie. Representatief, goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

WO

Wat wij bieden

Ben je door het lezen van bovenstaande vacature enthousiast geworden? Klik dan op onderstaande sollicitatie-button en stuur je CV.vast
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later