Klantmanager Allround Klantmanager Gemeente Zoetermeer

10-11-2017 06:44:16

Flexibility - Zoetermeer

Zoetermeer
HBO
40 uur
2500-3500 EUR

Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen 'hun' stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en
een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft ongeveer 48.000 arbeidsplaatsen te bieden.

Toekomstvisie
Zoetermeer blijft in beweging. Er ligt een toekomstvisie voor 2025, die inzet op het continueren van de vitale stad die we nu zijn. Die toekomstvisie, samen met het Masterplan en het Meerjaren-investeringsplan, moet ervoor zorgen dat Zoetermeer een
aantrekkelijke stad blijft. Een stad met een gezonde financiële basis, waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Daar hoort een organisatie bij, die succesvol met die dynamiek en ontwikkelingen om kan gaan en klaar is voor de toekomst. Om die
toekomstgerichte organisatie te worden, wordt gewerkt aan een diepgaande organisatieontwikkeling.

De afdeling Werk, Zorg en In komen (WZI)
De afdeling Werk, Zorg en Inkomen biedt dienstverlening op het gebied van reïntegratie, werk en zorg voor de inwoners van Zoetermeer. De afdeling Werk, Zorg en Inkomen bestaat uit een vijftal teams, t.w. Beleid & Implementatie, Zorg en Inkomen, Werk en
Inkomen, Handhaving en Bedrijfsbureau. Deze teams worden aangestuurd door een teammanager. De afdeling wordt aangestuurd door het afdelingshoofd.

Opdracht
De gemeente Zoetermeer is op zoek naar allround klantmanagers, die zelfstandig de relaties beheren met klanten met zwaardere en/of meervoudige problematiek. De focus ligt bij deze inhuuropdracht voor 50% op de rechtmatigheid en voor 50% op de
doelmatigheid.

Inzake effectief en rechtmatig verstrekking van uitkeringen (50%):

 • Behandelen van aanvragen, heronderzoeken, mutaties en beëindigingen
 • Verrichten van onderzoeken en verwerken van de resultaten in GWS
 • Namens het College van B&W beslissen en redigeren van beschikkingen
 • Participeren in projecten waarin vorm wordt gegeven aan beleidsmatige ontwikkeling

Inzake realiseren uitstroom en sociale activering (zelf en/of door inschakeling van derden) (50%)
 • Voeren van (intake) gesprekken
 • Stellen van diagnose en uitdiepen van de klantsituatie (assesment)
 • Motiveren en selecteren
 • Uitvoeren van re-integratie- en activeringstrajecten: bemiddelen en plaatsen
 • Regisseren en monitoren van de trajectuitvoering door derden
 • Ontwikkelen en onderhouden van netwerken
 • Initiëren en (mede) ontwikkelen van nieuwe producten en werkmethodieken

Algemeen voor de opdracht geldt:
 • Het behalen van beoogde resultaten
 • Behandeling van complexe(re), niet standaard, klantsituaties
 • Beslissingsbevoegd binnen gestelde kaders
 • Geven van voorlichting
 • Het signaleren van kansen en risico's
 • Tijdig en nauwkeuring administreren
 • Uitvoering overige werkzaamheden in opdracht van leidinggevende


Functie-eisen
Wet DBA
Deze opdracht wordt uitgevoerd onder leiding en toezicht. Dit heeft tot gevolg dat zzp-ers niet direct en indirect de opdracht kunnen uitvoeren. Indien u zzp-er bent, dient u in tijdelijke dienst te gaan bij een detacheringsbureau/uitzendorganisatie/payroller om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Gunningscriteria (weging)
 • Afgeronde relevante opleiding op minimaal HBO-niveau
 • Minimaal 2 jaar ervaring gedurende de laatste 5 jaar als allround klantmanager
 • Minimaal 1 jaar ervaring gedurende de laatste 3 jaar met GWS

 • Uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden
 • Proactief
 • Een netwerk kunnen opbouwen en onderhouden
 • Zelfsturend vermogen
 • In staat zijn de samenhang te zien


Arbeidsvoorwaarden
Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet. Wordt aan het betreffende gunningscriterium voldaan dan wordt in de eerste beoordelingsfase het bijbehorende percentage geheel toegekend. De kandidaten worden vervolgens aan de hand van de scores die op de gunningscriteria zijn behaald gerangschikt. De tien kandidaten met de hoogste score op de gunningscriteria gaan door naar de tweede beoordelingsfase.

Indien u volledig aan bovenstaand profiel voldoet, nodigen wij u uit om te reageren. Uw CV mag uit maximaal 5 pagina's bestaan en daarin dienen 2 referenties aangeleverd te worden.

Indien u niet aan bovenstaand profiel voldoet, zal u niet meegenomen worden in de selectie.

Flexibility - Waarom bij ons werken?

Geen beschrijving
Vakantiegeld
Bedrijfsinfo
Website
Ga naar website
Locaties
Breda
Aantal medewerkers
51-200
Jaar van oprichting
2006
Branche
Uitzend/detachering/W&S
Internationaal actief
Nee
Foto's van Flexibility

Klantmanager Allround Klantmanager Gemeente Zoetermeer

Solliciteer direct
Bedrijfsinfo
Ga naar website
Breda
51-200
2006
Uitzend/detachering/W&S
Nee

Wat bieden wij


Vacature info