Leger des Heils

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Groepsbegeleider Middelenbewust

Wij zijn op zoek naar een professional die met enthousiasme wil bijdragen aan ons werk op de Middelenbewuste afdeling van het Leger des Heils.

Informatie
De primaire taak van een groepsleider is het bieden van een stabiele woongeven voor de deelnemers die verblijven op de middelbewuste afdeling. Hier zoeken we een gedreven en gemotiveerde collega met een afgeronde MBO-4 opleiding (SPW /Social Work) die het leuk vindt om met mensen te werken die niet gemakkelijk in een hokje te plaatsen zijn. Je werkt in het belang van het herstel van onze deelnemers. Je stimuleert en ondersteunt o.a. woonvaardigheden, het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken en je hebt een houding waarbij de deelnemer centraal staat. Daarbij hou je toezicht op de leefomgeving van de deelnemer en fungeer je als eerste aanspreekpunt. Je neemt deel aan teamvergaderingen en je voert de benodigde rapportages, verslagleggingen en overige administratieve werkzaamheden uit.
Uren:
32
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen "zonder helper". Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Werkeenheidinfo:
In Nederland zet het Leger des Heils zich al 130 jaar in voor mensen zonder helper: mensen die niemand hebben om op terug te vallen. In Amsterdam gebeurt dit onder de naam Goodwillcentra Amsterdam (GWCA).
Onze medewerkers zetten zich vanuit een positief christelijke levensovertuiging in voor kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. In al deze vakgebieden is de deskundigheid, gedrevenheid en vasthoudendheid van onze medewerkers van cruciaal belang. We zijn actief binnen de opvang van dak- en thuisloze mannen en vrouwen, maatschappelijk werk, gehandicaptenzorg, woonbegeleiding, casemanagement, ouderenzorg, jeugdzorg, naschoolse dagbehandeling, verpleegkundig kinderzorgcentrum, buurtcentra en de thuiszorg. Deelnemers van het Leger des Heils kunnen bij ons werkervaring opdoen bij de sociale firma 50|50 om zo een plek in de samenleving terug krijgen.

Afdelingsinfo:
Op de afdeling Middelenbewust verblijven 45 deelnemers (M/V) variërend in de leeftijd van 21 t/m 80 jaar. Er is sprake van problematiek op diverse leefgebieden waaronder wonen, werk, financiën, geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het programma aanbod op de Plantage Doklaan is te verdelen in twee fases. De eerste fase staat in het teken van het in kaart brengen van de problematiek van de deelnemer, waarbij de hulp van meerdere hulpverleners aanwezig is. Het aanbieden van een (woon) omgeving die zorg uitstraalt is een belangrijk onderdeel van het aanbod op de afdeling. Ook bieden wij een aantal trainingen die ondersteunend zijn bij het oplossen van problemen, aanleren van nieuwe vaardigheden en die inzicht geven in eigen (on) mogelijkheden. De tweede fase van het verblijf kenmerkt zich door het steeds meer zelfstandig gaan functioneren, gericht op uitstroom naar een andere woonsituatie. In deze fase heeft het contact met de hulpverlener een minder intensief karakter. Het team is opgebouwd uit een teamleider, een zorgcoördinator, groepsleiders, trajecthouders en een praktijkverpleegkundige. Er wordt gewerkt vanuit de Herstelgerichte aanpak.
Wat wij bieden

Primaire arbeidsvoorwaarden:
Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 6. Deze loopt van minimaal € 2.193,-- tot maximaal € 3.076,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling is in eerste instansie voor de duur van bepaalde tijd. Daarna behoort voortzetting van het contract eventueel tot de mogelijkheden.

Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.

Vaardigheden

  • Minimaal afgeronde MBO SPW 3-4 opleiding;
  • Zelfstandig, flexibel, uitdagingen aangaan, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;
  • Kennis van en/of ervaring met psychiatrische- en verslavingsproblematiek en de sociale kaart;
  • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan twee maanden;
  • Bereidheid tot werken in onregelmatige/flexibele uren;
  • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Contract:
tijdelijk