HerCor

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectmanager Entree (MSRE of MCD)

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Projectmanager Entree (MSRE of MCD)


Startdatum: Asap

Einddatum: 1-11-2021

Uren per week: 32

Locatie: Zoetermeer

Optie: ja, 2 x 12 maanden

De gemeente Zoetermeer is een toekomstgerichte organisatie, waarin de mens centraal staat. 'Samenwerken, daadkracht en vertrouwen' staan daarbij hoog in het vaandel. Dat betekent dat we met het bestuur, de medewerkers, de inwoners en onze netwerkpartners werken aan het realiseren van het beste resultaat voor de stad Zoetermeer. In onze organisatie werken we intensief samen met onze collega's over de grenzen van afdelingen heen, en met onze externe partners in de samenleving. Op deze manier zijn we in staat snel en flexibel te blijven inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen.

Specifiek voor het programma Entree zijn op zoek naar een enthousiaste, samenspraakgerichte en deskundige senior projectmanager voor de duur van 12 maanden met een optie tot verlenging ter versterking van ons team.

De senior projectmanager ruimtelijk fysieke projecten draagt onder andere zorg voor opstarten van projecten binnen de gebiedsontwikkeling Entree, waardoor investeringen en nieuwe ontwikkelingen op gang komen. Het opstarten van een nieuwe fase binnen de gebiedsontwikkeling is een van je kerntaken. Deze werkzaamheden vragen om competenties als externe oriëntatie, vernieuwende ideeën, communicatie, gericht zijn op samenspraak met inwoners, ondernemers en instellingen. Sensitiviteit voor deze omgeving, voor het bestuur en voor de interne organisatie zijn hierbij cruciaal.

Opdracht

Je bent aanspreekpunt als projectmanager voor de integraal begeleiding van de haalbaarheidsfase; organisatie, ontwerp en aanbesteding engineeringsteam.

Vanuit jouw rol werk je nauw samen met de verantwoordelijke programmamanager en de leden van het projectteam. Als projectmanager ben je verantwoordelijk om de organisatie de vervolgfase op te zetten en geheel samen met de projectbeheerser uit te werken.

Je bent samen met de programmamanager gesprekspartner voor de verantwoordelijke wethouder als het gaat over de engineeringsfase van de openbare ruimte en het aanjagen van de verschillende private ontwikkelingsprojecten.

Je adviseert daarin ook op strategisch niveau over de proactieve inzet van raamcontracten om een adequaat en efficiënt engineeringsteam op te stellen. Dit team bestaat uit collega’s uit stadsbeheer, civiele adviseurs, stedenbouwkundige, landschapsarchitect en diverse externe technische adviseurs die het structuurontwerp Entree uitwerken tot inrichtingsplannen.

Je bent verantwoordelijk voor een of meerdere complexe langjarige contracten c.q. raamcontracten op het gebied van inrichting en/of beheer.

Je bent zowel procesmatig als inhoudelijk verantwoordelijk vanaf ontwerp, samenspraak, engineering, oplevering, overdracht en/of beheer.

Je bent penvoerder van collegevoorstellen en overige bestuurlijke notities, en directe rechterhand van de programmamanager. Waar nodig vervul je tevens een projectsecretaris rol.


Aanvraag eisen ;

Een afgeronde opleiding op minimaal WO niveau (10 punten);

Een afgeronde opleiding MSRE of MCD (5 punten);

Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als senior projectmanager bij de (semi) overheid op het gebied van binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in de afgelopen 8 jaar (30 punten);

Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen een politiek bestuurlijke omgeving in de afgelopen 5 jaar (20 punten);

Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met intensieve samenspraaktrajecten (burgerparticipatie) in de afgelopen 5 jaar (15 punten);

Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met civieltechnische projecten in de afgelopen 10 jaar (10 punten);

Competenties

Van groot belang is niet alleen de vraag wat de senior projectmanager doet (zie werkzaamheden), maar bovenal hoe hij/ zij dat doet. De maatschappelijke veranderingen, de veranderende rol van de lokale overheid binnen de lokale samenleving en de veranderende verwachtingen van inwoners, van ondernemers en instellingen ten aanzien van de rol van de overheid, vragen een andere rolinvulling van de senior projectmanager. Uiteraard blijft kennis van de inhoud een wezenlijk element. Daarnaast is het essentieel - om te weten hoe om te gaan met de uiteenlopende stakeholders (bestuurders, collega’s, inwoners, ondernemers en instellingen) en ook nog eens in elke fase van het proces. Dit vraagt naast kennis van de opgaven van projectmanagement, ook en vooral sociale vaardigheid. De vaardigheid van communiceren, adviseren, faciliteren, participeren etc. De senior projectmanager is (mede) cultuurdrager binnen het team. Hij heeft daarmee een belangrijke voorbeeldfunctie in het uitdragen van de cultuurwaarden van het team. Daarnaast ziet de gemeente graag de volgende competenties bij de kandidaten terug:

• Daadwerkelijke senioriteit, natuurlijk overwicht;

• Goede communicatieve en sociale vaardigheden;

• Luisteren;

• Goed analyserend vermogen;

• Onderhandelingsvaardig;

• Enthousiasme, gerichtheid op ontwikkeling van de stad;

• Met creatieve oplossingen kunnen komen;

• Kennisoverdracht, sparren en intervisie met teamgenoten;

• Positieve inbreng in de veranderingen binnen het team Projectmanagement;

• Open en eerlijke houding binnen het team projectmanagement en naar de buitenwereld.


Aanvraag sluit op 9-10 - 11:00 uur


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 5102

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Over de werkgever

HERCOR BV

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist