HerCor

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Adviseur Spoorontwikkeling

Voor een eindklant zijn wij op zoek naar een Adviseur Spoorontwikkeling


Startdatum: 19-10-2020

Einddatum: 30-6-2021

Optie: ja, 2 x 6 maanden

Uren per week: 36

Locatie: Utrecht


Als meest competitieve regio is de provincie Utrecht een erg aantrekkelijke plek om te wonen, werken en verblijven. Dit resulteert in een forse groei in de vraag naar woningen, het aantal arbeidsplaatsen en een sterke toename van de mobiliteit in, vanuit en door de regio.

Dit vraagt om een door overheid en stakeholders gedragen visie die mede invulling geeft aan onze verantwoordelijkheid voor de bereikbaarheidsopgave. Het programma U Ned wil de komende decennia zorgen voor een evenwichtige groei en samenhangende ontwikkeling van wonen, werken en bereikbaarheid. Daarnaast werken we aan programma’s als Toekomstbeeld OV, Minder Hinder en ons eigen Knooppuntenbeleid. De letterlijke en figuurlijke verbinding met het spoor is hierbij van wezenlijk belang.

Wij zoeken een beleidsadviseur met een resultaatgerichte inslag die kennis en ervaring heeft met OV gerelateerde ontwikkel vraagstukken in het algemeen en kennis en ervaring met spoorse zaken in het bijzonder. Je werkt hierbij vanuit de provinciale verantwoordelijkheid van het OV in verbinding met de stakeholders op het gebied van spoor.


Wat ga je doen?

Als ervaren beleidsadviseur ben je bekend met de mobiliteitsontwikkelingen in de maatschappelijke en bestuurlijke context. Jij weet hierbij de belangen vanuit de Provincie goed te benoemen en zo nodig te vertegenwoordigen op lokaal en landelijk niveau. Ook ben je in staat om mobiliteits- en ruimtelijk economische programma’s aan elkaar te verbinden en te linken aan de provinciale opgave. Het zwaartepunt van je werkzaamheden zal spoorse thema’s betreffen. Hierbij gaat het vooral om een inhoudelijke inbreng vanuit het provinciale belang in studies vanuit NS en ProRail (bijvoorbeeld spoorcorridor Schiphol-Utrecht-Arnhem-Nijmegen) en studies in samenwerking met andere overheden om het openbaarvoer op bestaande of nieuwe relaties te verbeteren (bijvoorbeeld Breda-Gorinchem-Utrecht). Tevens stel je in overleg met collega’s in de Noordvleugel ieder jaar een advies op voor NS en ProRail voor haar vervoer- en beheerplan.

Intern ben je inhoudelijk ondersteunend en soms initiërend voor de taken die hieruit voortvloeien. Het gaat hierbij veelal om het behartigen van het belang van de provincie Utrecht in overleggen en werkgroepen met andere decentrale overheden, NS en ProRail. Dit doe je op basis van je inhoudelijke en technische kennis van het spoorsysteem, het opzetten van dienstregelingen, wisselwerking met HOV en de relatie met beleidsplannen en ontwikkeling van de provincie. Daarnaast ondersteun je bij interne vraagstukken en de organisatie van de landsdelige OV- en SpoortafelAanvraag eisen : voorbeeld krijg je van HerCor BV

Eis 3 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op hbo, wo- bachelor of master niveau. Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald.

Eis 4 De aangeboden kandidaat is akkoord met dat de definitieve startdatum na overleg door de PU wordt bepaald en dat deze door de PU kan worden opgeschort. Dit mede afhankelijk van de ontwikkelingen met het Coronavirus. De duur van de opdracht wordt daardoor in principe niet gewijzigd, tenzij daarvoor argumenten zijn vanuit gezondheid of projectafspraken. De PU behoudt zich het recht voor om niet te gunnen, of een gunning in te trekken, indien de kandidaat niet binnen een maand na de gewenste startdatum beschikbaar is, of indien crisismaatregelen de provincie daartoe verplichten. Toelichting Benoem in het cv het nummer van deze eis en of u hiermee akkoord bent. met ja/nee

Eis 5 De aangeboden kandidaat heeft minimaal gedurende afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met OV netwerkvisie- en dienstregelingsontwikkeling op het spoor en de interactie tussen het spoor- en bus/tram ontwikkeling in het bijzonder. Dit ten behoeve van of binnen de (decentrale) overheid, ProRail of NS. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem ook duidelijk bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing m.b.t. het voldoen aan deze is opgedaan.

Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 3 jaar inhoudelijke kennis en operationele en tactische kennis opgedaan van spoordossiers, waaronder dienstregelingenontwikkeling, het in dat kader beoordelen van tijd-wegdiagrammen en basisspooropstellingen, benuttingsmogelijkheden van het spoor en actuele operationele en tactische vraagstukken binnen en in relatie tot de spoorsector waarbij de aangeboden kandidaat kennis heeft van de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse partijen die hier een rol spelen. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem ook duidelijk bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing m.b.t. het voldoen aan deze is opgedaan.

Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft een netwerk bij de dienstregelingsontwikkelkant bij partijen zoals ProRail en NS. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem ook duidelijk bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing m.b.t. het voldoen aan deze is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft minimaal gedurende afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met OV netwerkvisie- en dienstregelingsontwikkeling op het spoor en de interactie tussen het spoor- en bus/tram ontwikkeling in het bijzonder. Dit ten behoeve van of binnen de (decentrale) overheid, ProRail of NS. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem ook duidelijk bij welke opdrachtgever de werkervaring en onderbouwing m.b.t. het voldoen aan dit criterium is opgedaan. Bij het niet duidelijk onderbouwen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• ≥ 3 jaar en ≤ 5 jaar (25 Punten)

• > 5 jaar en ≤ 8 jaar (50 Punten)

• > 8 jaar (100 Punten)


Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 3 jaar inhoudelijke kennis en operationele en tactische kennis opgedaan van spoordossiers, waaronder dienstregelingenontwikkeling, het in dat kader beoordelen van tijd-wegdiagrammen en basisspooropstellingen, benuttingsmogelijkheden van het spoor en actuele operationele en tactische vraagstukken binnen en in relatie tot de spoorsector waarbij de aangeboden kandidaat kennis heeft van de rollen en verantwoordelijkheden van de diverse partijen die hier een rol spelen. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.

Keuzemogelijkheden

• ≥ 3 jaar en ≤ 5 jaar (25 Punten)

• > 5 jaar en ≤ 8 jaar (50 Punten)

• > 8 jaar (100 Punten)


Aanvraag sluit op 5-10-om 10:00 uur


Alleen als uw werkervaring overeenkomt met de aanvraag, ontvangen wij graag uw:

- CV (word-document), maximaal 5 pagina's en geen logo;

- Motivatie;

- 2 referenties van een van de laatste relevante opdrachten (referenties worden pas na toestemming gebeld);

- Uurtarief (indicatie);

- Beschikbaarheid en geboekte vakanties;

- Onder vermelding van vacaturenummer: 2509

(goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift).

U kunt uw gegevens sturen naar john@hercor.nl of bellen: 0174-235150.

HerCor BV, Hoek van Holland.

Over de werkgever

HERCOR BV

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist