Leiden Universiteit

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Psycholoog

Nog 11 dagen om te solliciteren

Het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ/SEA), afdeling Student Support Services (SSS) zoekt vanaf 1 januari 2021 een

Psycholoog

Werkzaamheden

 • Aanbieden van kortdurende individuele psychologische begeleiding bij persoonlijke en studio gerelateerde problemen aan studenten van de Universiteit Leiden, zowel face to face als online. Fysieke werklocaties van de universiteit zijn Leiden en Den Haag;
 • Je ziet studenten tijdens een oriënterend spreekuur waarin je bepaalt welk hulp of begeleidingsaanbod passend is. Je verwijst studenten naar externe professionals indien langer durende of urgente hulp geïndiceerd is;
 • Samen met het team studentenpsychologen draag je de verantwoordelijkheid om het workshop - en training aanbod te ontwikkelen en af te stemmen op de behoefte van faculteiten en studenten;
 • Het begeleiden van groepstrainingen op het gebied van persoonlijke problematiek (zoals faalangst, studiestress, zelfvertrouwen) en studievoortgang, zowel in het Nederlands als in het Engels;
 • Onderhouden van contacten met je collega’s binnen de afdeling Student Support Services (studentendecanen, studiekeuze- en loopbaanadviseurs, student wellbeing officer, projectleiders), en draagt bij aan kennisdeling en deskundigheidsbevordering van collega’s;
 • Tegelijkertijd bouw je een netwerk op binnen de faculteiten, waarbij je regelmatig met de studieadviseurs afstemt over ontwikkelingen en behoeften;
 • Je neemt deel aan casuïstiekbesprekingen/intervisie/supervisie, en woont reguliere (interdisciplinaire) overlegmomenten bij;
 • Je initieert activiteiten gericht op innovatie, professionalisering en deskundigheidsbevordering op het terrein van studentenwelzijn binnen de universiteit.

Profiel

 • Een afgeronde universitaire opleiding psychologie. Bij voorkeur heb je een registratie als GZ-psycholoog, of als cognitief gedragstherapeut bij de VGCT;
 • Ruime ervaring en affiniteit met kortdurende begeleiding van (jong-) volwassenen, op zowel individueel als groepsniveau;
 • Een internationale oriëntatie en ervaring in het werken met studenten van verschillende culturele achtergronden;
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in Engels als in het Nederlands. Het vereiste niveau Engels is vastgesteld op niveau C1 (actief en passief);
 • Je vindt het aantrekkelijk om in een dynamische omgeving te werken, en bent een betrokken en initiatiefrijke collega die graag in teamverband werkt en bijdraagt aan de ontwikkeling van de dienstverlening aan studenten;
 • Je beschikt over didactische kwaliteiten en hebt een flexibele instelling.

Beschrijving organisatie
Het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ/SEA) faciliteert studeren, studenten en studiesucces door het ondersteunen van studenten en studentenbegeleiders, het uitvoeren van administratieve processen en het bijdragen aan een optimale leef- en leeromgeving.

De functie van studentenpsycholoog is ondergebracht bij de afdeling Student Support Services. De afdeling heeft tot doel het studiesucces van studenten te bevorderen. Dit doet zij door middel van informatie, advies, begeleiding, workshops, cursussen en verschillende programma’s voor aankomende studenten (waaronder de introductieweken). De afdeling draagt actief bij aan de deskundigheidsbevordering van facultaire intermediairs (met name studieadviseurs).

Binnen de afdeling werken onder meer studentendecanen, studentenpsychologen, een student wellbeing officer, en studiekeuze- en loopbaanadviseurs. Daarnaast heeft de afdeling speciale aandacht voor vluchtelingenstudenten en studenten met een functiebeperking.

Wij bieden
Aanstelling vindt plaats conform de CAO Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 2.790,- en maximaal € 5.127,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 10/11).
Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen.

De universiteit hecht sterk aan de persoonlijke ontwikkeling van haar medewerkers. Het volgen van (bij)scholing of cursussen binnen of buiten de universiteit wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.
Diversiteit

Diversiteit
De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.
Informatie

Informatie
Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en/of procedure kun je contact opnemen met Maarten Fischer, teamleider studentpsychologen, telefoon 071-5278026, email
m.j.fischer@sea.leidenuniv.nl. Informatie over het expertisecentrum Studenten en Onderwijszaken kun je vinden op de website.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist