JS Consultancy

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Interim Leidinggevend Manager bij College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

De beoordeling van het registratiedossier van humane geneesmiddelen wordt uitgevoerd binnen 4 farmacotherapeutische (FT) groepen. Deze groepen bestaan uit professionals met hoofdzakelijk een farmaceutische of medische achtergrond. De professionals zijn als team verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van geneesmiddelonderzoek, afgifte van handelsvergunningen, wetenschappelijk advies aan farmaceutische bedrijven, onderhoud van het registratiedossier en de proces-coördinatie. De vaste formatie van een FT-groep is ongeveer 25 fte.Daarnaast zijn er een aantal specifieke Beoordelingsgroepen, bijvoorbeeld voor de beoordeling van de kwaliteit van geneesmiddelen of de bijwerkingen. Een manager primair proces kan zowel bij een FT-groep als bij een beoordelingsgroep werken.
Binnen de organisatie werkt jouw afdeling samen met de andere groepen en groep overstijgende afdelingen betrokken bij het primair proces (zoals de afdelingen geneesmiddelenbewaking, farmacokinetiek, kwaliteit en preklinisch onderzoek). Daar de huidige geneesmiddelenbeoordeling veelal een Europees proces betreft, wordt nauw samengewerkt met Europese collega registratieautoriteiten en de European Medicines Agency (EMA). Daarnaast wordt met verschillende Nederlandse ketenpartners samengewerkt, zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Zorginstituut Nederland (ZiN), Universitaire centra, zorgverleners en patiëntenorganisaties.

Functie omschrijving Manager Primair Proces* Als interim manager ben je eindverantwoordelijk voor alle beslissingen binnen de FT-groep of Beoordelingsgroep en daarmee voor de kwalitatieve en kwantitatieve output van de afdeling. * Je geeft uitvoering aan het personeelsbeleid van de afdeling vanuit een eigen-regie model en stuurt de werkprocessen aan.
* Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van afdelingsjaarplannen.
* Je onderhoudt ‘high-level’ contacten met wetenschappelijke organisaties waarmee wordt samengewerkt. * Als manager primair proces ben je daarnaast medeverantwoordelijk voor de aansturing van de hele organisatie en je werkt daarbij intensief samen met collega-leidinggevenden. * Als CBG leidinggevende ben je je bewust van je invloed op de cultuur binnen je afdeling. Je zet actief in op de uitgangspunten van Het Nieuwe Werken en de kernwaarden: Wetenschappelijk, In Verbinding en Waakzaam - van het CBG.
Het komende jaar zit het CBG in een verandertraject waarbij opnieuw naar de inrichting van het primair proces gekeken gaat worden.
Uren:
32 - 40
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Voor het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) - onderdeel van het Ministerie van VWS - zijn wij op zoek naar een senior Manager voor het primair proces. Dit betreft een tijdelijke functie per zsm tot 31 maart 2021. De gewenste inzet bedraagt 36 uur per week.
Het CBG is gehuisvest in Utrecht en heeft ruim 380 medewerkers. Veel daarvan hebben een medische of farmacologische achtergrond. Het agentschap coördineert en ondersteunt ambtelijk de taken van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, bereidt de besluiten van het college voor en voert deze uit. Het college wordt conform de geneesmiddelenwet benoemd door de minister van VWS en bestaat uit artsen, apothekers en andere wetenschappers.
Wat wij bieden

Wij kunnen je inzetten op basis van een ZZP- overeenkomst (uurtarief in overleg) of op basis van detachering (in loondienst bij JS Consultancy, inschaling conform CAO opdrachtgever). Dit betreft een opdracht voor 36 uur per week, per z.s.m. vtot en met 31 maart 2021. De werklocaties is gelegen in de stad Utrecht.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

* Je hebt een WO-diploma, bij voorkeur richting Farmacie, Geneeskunde, of een andere studie op het gebied van Life Sciences;* Je hebt ruime ervaring met het leidinggeven aan professionals in een soortgelijke omgeving (life sciences/farmaceutische industrie);* Je hebt ervaring met het werken in een nationale en internationale netwerkomgeving en ben je op hoofdlijnen bekend met Europese wetgeving en het registratiesysteem op het gebied van geneesmiddelen. Het vaardig zijn in het voeren van overleg met bestuurlijk tegenspel op nationaal en internationaal niveau is een vereiste;
* Wij zoeken een doortastende en resultaatgerichte manager met een strategische visie en overtuigingskracht;* Verder beschik je over de volgende competenties: inspirerend leidierschap, verbinden, tactvol en diplomatiek, teamspeler, organisatiesensitiviteit, resultaatgerichtheid, goed gevoel voor cijfers en inzicht in planning en control, politiek bestuurlijke sensitiviteit, netwerken.
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

WO

Wat wij bieden

Salaris:
€ 5.000,- tot € 7.000,-
Ben jij de inspirerende Manager die wij zoeken? Stuur ons dan z.s.m. je CV, voorzien van korte motivatie via onderstaande sollicitatiebutton.
Voor meer informatie over deze vacature kun je per e-mail contact opnemen met onze recruiter Marieke van den