Pracownik przy produkcji

Solliciteer op de website van de werkgever

Praca pe?noetatowa przy produkcji tubek do kremów, p?ynów do k?pieli itp., w 3-zmianowym systemie. Wynagrodzenie pocz?tkowe wynosi 2.034 euro brutto miesi?cznie (w tym dodatki zmianowe).

Jak wygl?da Twój dzie? pracy:

Pierwszego tygodnia zaczynasz prac? o godzinie 6.00 (godziny rozpocz?cia pracy zmieniaj? si? ka?dego tygodnia). Dzi? zajmujesz si? pakowaniem oraz kontrol? jako?ci. Wa?na w tej pracy jest precyzyjno?? przy kontrolowaniu gotowego produktu, poniewa? jako?? jest najwa?niejsza. W zak?adzie pracy znajduj? si? ró?ne linie produkcyjne, mniej i bardziej zautomatyzowane. Oznacza to zró?nicowany rodzaj pracy!

Twoje zadania:

- Pakowanie odpowiedniej ilo?ci produktu zgodnie z zamówieniem oraz uk?adanie go na paletach

- Obs?uga maszyny pakuj?cej

- Naklejanie naklejek

- Czyszczenie maszyn pakuj?cych

 

Co oferujemy?

- Umowa bezpo?rednio u pracodawcy

- Praca pe?noetatowa z pocz?tkowym wynagrodzeniem 2.034 euro brutto miesi?cznie

- Oprócz wynagrodzenia dodatek wakacyjny oraz dni urlopowe

- Z biegiem czasu wzrost wynagrodzenia

- Przy dobrym funkcjonowaniu interesuj?ce bonusy!

 

Czego oczekujemy od Ciebie?

- Mieszkasz w regionie Zaandam/Krommenie

- Pos?ugujesz si? j?zykiem holenderskim b?d? angielskim

- Posiadasz do?wiadczenie w pracy produkcyjnej

- Mo?esz pracowa? w systemie zmianowym ( raz na 3 tygodnie praca w sobot?)

 

Je?li uwa?asz, ?e jest to praca dla Ciebie zaaplikuj klikaj?c w poni?szy link!

 

Uren:
40
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Uitzendbureau.nl

Uitzendbureau.nl is Nederlands grootste banensite voor uitzendwerk. Werkzoekenden vinden via Uitzendbureau.nl snel een leuke baan.

Onze visie
Mensen zien steeds meer in dat ze gelukkig worden van een baan die bij ze past. Technologie kan ervoor zorgen dat de juiste match ontstaat. Werk wordt steeds flexibeler, het wordt steeds makkelijker om van job te wisselen. Een droombaan zoeken is als het leven, veel trial and error! De uitzendbranche speelt hierin een belangrijke rol.

Emiel van der Wal
Uitzendbureau.nl

Telefoon 072 53 48 571 | E-mail emiel@treffer.nl