ICT Projectleider Sr. (LeadMediorSenior) in Nijmegen (bij Heerlen)

Solliciteer op de website van de werkgever

Je werkniveau van een Lead of Medior of Senior en hebt het HBO of MBO of WO denkniveau en bij Academic en mag sowieso Teamuitjes, Onkostenvergoeding, Ontwikkelingsmogelijkheden verwachten

ICT Projectleider Sr., Maastricht
Opdrachtspecificaties
Referentienummer: ITP34042
Omgeving: Maastricht
Startdatum: 30 november 2020 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand)
Einddatum: 30 november 2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: week 39
Sluitingsdatum: vrijdag 11 september om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

ITprogrammeur.comis op zoek naar een Senior ICT Projectleider voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Politie, Brandweer, Ambulance en de Koninklijke Marechaussee werken aan de meldkamer van de toekomst, de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). LMS is een nieuw, zelfstandig onderdeel binnen de politie en beheert vanaf 1 januari 2020 voor alle hulpdiensten de meldkamers. Zij zorgt voor een netwerk van 10 (voorheen 26) operationeel en technisch geschakelde meldkamers met één beheer. Deze meldkamers staan in Drachten, Apeldoorn, Hilversum, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Maastricht. Elke hulpdienst blijft in de meldkamer verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taak.

Binnen LMS is het domein Informatie Management (IM) en ICT verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van de landelijke Informatie voorziening (IV) en ICT voorzieningen voor deze 10 nieuwe meldkamers. Realiseren van de landelijke ICT voorzieningen gebeurt in samenwerking met meldkamer diensten centrum (MDC). Het MDC ondersteunt het primaire (multidisciplinaire) proces van de Openbare Orde en Veiligheidinstanties (OOV), Brandweer, Ambulance, Defensie (Kmar) en Politie met tijdkritische meldkamer- en (mobiele) communicatiesystemen: GMS, C2000, 112 en NL Alert. Het MDC is belast met het tactisch en operationeel beheer van deze systemen. Regionale kwartiermakers en hun projectteams worden ondersteund door het MDC bij het voorbereiden op de aansluiting op deze landelijke voorzieningen. Tevens wordt in samenwerking met MDC de beheerorganisatie ingericht.

Voor de realisatie van de landelijke IV en ICT voorzieningen voor deze 10 nieuwe meldkamers binnen de daarvoor afgesproken kaders is Nationale Politie op zoek naar een Senior ICT Projectleider. Als Senior ICT Projectleider ben je verantwoordelijk voor alle voorbereidingen op de desbetreffende meldkamer tot het moment van de daadwerkelijke migratie.

Doelstelling:

Zorgdragen voor de realisatie van de landelijke IV en ICT voorzieningen voor de huidige meldkamer Limburg binnen de daarvoor afgesproken kaders.
Zorgdragen voor de aansluiting van de meldkamer op de bovengenoemde voorzieningen.
Verantwoordelijkheden:

Verantwoordelijk voor de aansturing van het regionale als het landelijke ICT projectteam (max.15 medewerkers). Dit team bestaat uit o.a. uit netwerkbeheerders, architecten en functioneel beheerders.
Mede verantwoordelijk voor de aansluiting van de nieuwe meldkamer op de landelijke IV en ICT.
Mede verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van de landelijke IV en ICT voorzieningen voor meldkamer Limburg. Dit alles in goed overleg met de business projectleiders, de opdrachtgever, de gebruikers en externe partners,om de implementatieactiviteiten op elkaar af te stemmen.
Vakmatige taken:

Het ondersteunen van de aan te sluiten meldkamer bij het voorbereiden van de aansluiting op de landelijke IV en ICT voorzieningen.
Het optreden als projectmanager voor de verschillende ICT projecten die in dit kader zullen worden uitgevoerd, zowel landelijk als regionaal.
Het aansturen van het projectteam.
Leidinggevende taken: het operationeel leidinggeven plus het coachen en begeleiden van collega's binnen je project in hun vakinhoudelijke expertise.
Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Senior ICT Projectleider binnen het meldkamer domein.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met ICT-implementatieprojecten in een veranderende omgeving (weging 30%).
Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met projectmanagement methodieken, aangevuld met een Prince2/IPMA-C certificering (weging 30%).
Je hebt kennis van en werkervaring met IV-middelen binnen het meldkamer domein zoals ervaring met mobiele radiotechniek (spraak- en datacommunicatie), randapparatuur, paging en (meldkamer)bediening (weging 20%).
Je hebt een HBO diploma (kopie diploma vereist) (weging 20%).
Competenties:

Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
Reageren

WAT KUN JE?
• HBO of MBO of WO denkniveau
• Lead of Medior of Senior werkniveau

WAT KRIJG JE?
• Onkostenvergoeding
• Ontwikkelingsmogelijkheden
• Teamuitjes

WAT DOE JE?
• Academic
• Samenwerken met 35 collegas
• Focus op B2B, B2C
• Je werkt voornamelijk voor Automotive, Beveiliging, Commerce, Data solutions, Finance, Gezondheidszorg, HRM, Industrie, Installatietechniek, Internet, IT, Logistiek, Overheid, Remotetool, Research & Educatie, Retail, Toegangsbeheer, Toegangsbeher

Uren:
freelance, interim vacature, ZZP
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

Lead, Medior, Senior
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

ITProgrammeur.com