Matchpartner-gemeente

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Welzijnscoach

Vacature voor een Welzijnscoach in de regio Utrecht.

Als Welzijnscoach ben je onderdeel van het Sociaal Team waar je 12 uur per week aan de slag gaat. De functie is casemanager met expertise op preventie, welzijnsvraagstukken en voorliggende voorzieningen). Je werkt gebiedsgericht en je houdt lijntjes met veel verschillende partners in het veld. Als welzijnscoach ben je laagdrempelig voor inwoners, hun netwerk en samenwerkingspartners. Je hebt de rol om proactief collega's (gevraagd en ongevraagd) te informeren over de mogelijkheden in het voorliggend veld naast of i.pv. maatwerk voorzieningen. 

Jij bent verantwoordelijk voor onder andere de volgende taken: 

 • Je biedt individuele ondersteuning aan inwoners met vragen op het vlak van welzijn, lichte zorgvragen en daginvulling/sociale activering; 
 • Je verbreed de vraagverheldering (domeinen-breed); 
 • Je zoekt met de inwoners naar passende activiteiten/vrijwilligerswerk of zorg/ondersteuning en verwijst warm waar nodig;
 • Je bent het aanspreekpunt voor inwoners, collega's en ketenpartners;
 • Je evalueert samen met inwoners en aanbieders of de ingezette ondersteuning of activiteiten voldoende bijdraagt aan het welbevinden van de inwoner;
 • Deelname aan relevante overleggen, bijv. eerstelijns zorgoverleg, NIO, ODO, signaalteam;
 • Onderhoudt actief netwerken in wijken/dorpen en met de partners in het voorliggend veld;
 • Blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen o.g.v. informele ondersteuning;
 • Signaleert hiaten in de dienstverlening en legt waar relevant verbindingen tussen Sociaal Team/Jeugdteam en het voorliggend veld.

Over de werkgever

De gemeente luistert naar haar burgers, bezoekers en bedrijven. Dit doen zij door aandachtig te luisteren naar de vraagstukken die aan bod komen. Het is voor de gemeente belangrijk om continu in contact te blijven staan met inwoners en partners om met hen oplossingen te vinden. Dit kan door een samenwerking of coproductie aan te gaan. Uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel: een zelfredzame samenleving. Deze samenleving verandert continu en het is van belang dat de medewerkers van de gemeente kunnen meebewegen met deze ontwikkelingen. Daarom wordt er van hen verwacht dat zij hier continu op in kunnen blijven spelen en kunnen voldoen aan de nieuwe eisen en wensen van de verschillende partijen.

Wat mag je verder van Matchpartner verwachten?

 • Een betrouwbare en persoonlijke organisatie die met respect en vertrouwen omgaat met haar kandidaten;
 • Wij hechten veel waarde aan de wensen van de kandidaten en doen altijd ons best hier aan te voldoen. Denk aan uitdagende functies en ontwikkelmogelijkheden;
 • Je kan van ons een pro-actieve houding verwachten en wij zullen vanuit jouw profiel en wensen kansen creëren bij onze klanten;
 • Wij zijn transparant en wij streven altijd naar goede communicatie met betrekking tot terugkoppelingen, feedback en bereikbaarheid;
 • Kortom een ontzettende leuke club om voor te werken en waarbij de consultants die voor jou aan de slag gaan ook plezier uitstralen en passie hebben in wat zij doen.

Vaardigheden

Wat neem je mee als je aan de slag gaat als welzijnscoach binnen dit team? Een Hbo-opleiding (bijvoorbeeld SPH of MWD);Aantoonbare actuele kennis van, ervaring en affiniteit met werken in het Sociaal Domein;Kennis van het aanbod van voorzieningen o.g.v. welzijn, zorg, wonen en financiën;Kennis en/of ervaring met principes uit de positieve psychologie en methodieken zoals de sterke kantenbenadering, oplossingsgericht werken, motiverende gespreksvoering en sociale netwerkstrategieën;Je bent een verbinder en werkt goed samen.
 • Liefst HBO niveau
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist