HintTech B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

I20348: Redacteur/tekstschrijver

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand die garant staat voor lekker leesbare, zelfstandig geschreven en afgestemde teksten, en die er geen probleem van maakt om de interviews voor de nieuwsbrief zelf te regelen. Iemand die zelf plant, schrijft, regelt en volgens afspraak en op tijd oplevert. Die beschikt over aantoonbare ervaring en recente voorbeeldartikelen of schrijfsels.

We zoeken een collega die:
• Aantoonbare ervaring heeft met het voorbereiden en schrijven van (web)teksten voor nieuwsbrieven, inter- en intranet, flyers, factsheets, etc.
• Een schrijfstijl heeft die 'een gewone Nederlander', patiënt en/of zorgprofessional ook begrijpt en die lekker en vlot leest.
• Snapt dat communicatie niet alleen gaat over praten, maar ook over vorm, gevoel, draagvlak, luisteren, creativiteit en nog zoveel meer.
• Zelfstandig en flexibel is: je maakt je eigen planningen stemt die af met de rest van het team en gaat op pad om je resultaten te halen. Het zelf regelen van interviews en netjes afgestemde teksten horen daar ook bij.
• Snapt wat 'klantvriendelijk' betekent: het is een plezier om bij jou binnen te stappen; je bent waar mogelijk proactief ondersteunend, aardig en servicegericht.
• Situationeel flexibel is: balanceer tussen flexibiliteit en je focus; soms moet je even alles uit je handen kunnen laten vallen omdat er een spoedklus voorbij komt.

Competenties:
• Nauwkeurig
• Alert
• Organiseren en plannen
• Analyserend vermogen
• Samenwerken
• Luisteren
• Omgevingsbewustzijn
• Resultaatgericht
• Zelfstandig
• Stressbestendig

Uren:
16
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Inleiding
ICTU is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. Wij werken aan een betere digitale overheid vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij maatschappelijke vraagstukken. ICTU helpt overheden bij het verbeteren1 van hun dienstverlening met ICT, in dienst van het openbaar bestuur. Samen met onze opdrachtgevers realiseren we kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening. We verbinden kennis aan kunde, en oplossingen aan vraagstukken. Met oog voor de balans tussen techniek en gebruik, tussen innovatie en werkbare oplossingen. Zodat burgers en bedrijven zaken die ze doen met de overheid veilig en makkelijk digitaal kunnen afhandelen. ICTU is in 2001 opgericht als overheidsstichting zonder winstdoel.

ICTU zoekt per direct voor een van haar opdrachtgevers (de directie Informatiebeleid van het Ministerie van VWS) een redacteur/tekstschrijver.

Het ministerie van VWS werkt aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere. Zij hoeven dit dan niet meer te doen via papieren dossiers, fax of cd-rom.

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Een zorgverlener moet op het juiste moment de juiste informatie hebben om te weten wat er speelt en welke behandeling of medicijnen een patiënt eerder heeft gehad. Dit voorkomt vermijdbare fouten en bespaart tijd. Tijd die een verpleegkundige of arts aan een patiënt kan besteden.

In 2021 wordt de kaderwet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ter behandeling aangeboden aan het parlement. Met het wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt om gegevensuitwisseling na gegevensuitwisseling in de zorg aan te wijzen die verplicht elektronisch moet verlopen. Die aanwijzing gebeurt in lagere regelgeving (AMvB), op voorstel van en gehoord hebbende het veld en na voorhang bij het parlement.

Het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de kaderwet en, per gegevensuitwisseling, het opstellen van een MKBA, volwassenheidsscan, de ontwikkeling van standaarden, bekostigingsvoorstellen en AMvB en vervolgens de implementatie van de (verplichte) gegevensuitwisselingen in het zorgveld. Iedere gegevensuitwisseling wordt op basis van een projectmatige aanpak georganiseerd.

Betrokken partijen
Primair
• Opdrachtgever is de SG
• De opdrachtuitvoering gebeurt vanuit de directie Informatiebeleid/CIO.
• Samenwerking met in ieder geval de directies WJZ en PZo voor de totstandkoming en inhoudelijke invulling van de wetgeving.

Secundair
• Afstemming met overige van belang zijnde directies in geval van raakvlakken met andere, bestaande wetgeving. Dit zijn de directies Zorgverzekeringen (Z), Curatieve Zorg (CZ), en Langdurige Zorg (LZ)
• Afstemming met de publieke driehoek (NZa, IGJ en ZiNL) waar het gaat om respectievelijk toezicht, handhaving en het ontwikkelen van standaarden.

Tertiair
Het Informatieberaad Zorg, Regionale Samenwerkingsorganisaties, zorgfinancierders, normeerders en certificeerders, maar ook professionele zorgverleners, zorgaanbieders en ICT-leveranciers.

De opdracht
Zoals hierboven weergegeven heeft het programma te maken en werkt het samen met een veelvoud aan partijen, zowel binnen als buiten het ministerie. Om deze partijen op de hoogte te houden van en te betrekken bij de ontwikkelingen binnen het programma is er een website ontwikkeld (www.gegevensuitwisselingindezorg.nl) en wordt er regelmatig een nieuwsbrief uitgebracht. Daarnaast komt het voor dat er teksten moeten worden geredigeerd. Voor deze zaken zoeken wij een redacteur/tekstschrijver, die de ingewikkelde materie in begrijpelijke taal kan uitleggen.

Vaardigheden

Eisen:
• Minimaal HBO werk- en denkniveau
• Relevante, aantoonbare ervaring in gelijksoortige functie
• Motivatiebrief waarin minimaal toegelicht hoe er een match is met het gevraagde profiel
• Het vooraf kunnen overleggen van 2 actuele schrijfproducten

Wensen:
• Relevante, aantoonbare ervaring met soortgelijke opdrachten. 35%
>= 3 jaar = 10 punten
1 - 3 jaar = 6 punten
< 1 jaar = 2 punten
• Schrijfstijl die past in de VWS-omgeving van zowel patiënt als professional (op basis van overlegde artikelen en schrijfsels) 25%
Op basis van overlegde artikelen en schrijfsels; hoe beter passend in VWS-omgeving,

0:ontbreekt/niet aanwezig
4:onvoldoende
6:voldoende
10:zeer goed/uitstekend
• Recente en relevante ervaring binnen de (rijks)overheid. 25%
>= 3 jaar = 10 punten
1 - 3 jaar = 6 punten
< 1 jaar = 2 punten
Geen aantoonbare ervaring = 0

  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

HBO