Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Medior webredacteur

In de rol van medior webredacteur ben je verantwoordelijk voor het actueel houden van reisadviezen in afstemming met posten en regiodirecties en kijkt ook naar andere EU-lidstaten. Je moet altijd het nieuws goed in de gaten houden. Je moet snel kunnen schakelen en klantgericht optreden. Hierbij hoort ook het rechtstreeks op adequate wijze aansturen van de posten. Ook levert de medewerker een bijdrage aan protocollen en regelgeving en is er nauwe samenwerking met de beleidsmedewerkers waar het gaat om het geven van input. De emotionele belasting van het consulaire werk is hoog en het (politieke) afbreukrisico groot. 


Taken

 • Je bent mede verantwoordelijk voor het actueel houden van de reisadviezen van een regio in de wereld die aan jou is toebedeeld.
 • Je stemt adviezen af met ambassades, regiodirecties en COM.
 • Je zorgt voor een integraal tekstvoorstel (incl. B1-check).
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke check van de dreigingsanalyse uit veiligheidsplan post vs. reisadvies.
 • Je checkt evacuatieplannen en het consulaire deel crisisplan van de posten en ondersteunt de posten bij het invullen als dat nodig is .
 • Je beantwoordt (tweedelijns) burgervragen over reisadviezen.
 • Je verzorgt presentaties over reisadviezen (bij 24/7CC, externe partijen, interne werkbezoeken).
 • Je neemt deel aan crisisoefeningen op posten.
 • Indien nodig, neem je deel aan missies (bijv. CAT-missies of missies om posten te helpen bij het actualiseren van hun reisadvies).
 • Eens per gemiddeld 4 weken ben je een week beschikbaar om buiten kantooruren reisadviezen aan te passen (DDA-dienst).
 • Je neemt actief deel aan Reisadvies overleggen en in overleg ook aan Algemeen Crisis Overleggen (ACO) en (pre)Crisisberaden.
 • Je denkt mee over verbeteringen van de reisadviezen, Informatieservice, Reis app en Landkaarten.
 • Je inventariseert issues en burgervragen m.b.t. de Informatieservice, Reis app, Landkaarten  en het CMS en schakelt met Functioneel Beheer. 
Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

De directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) is verantwoordelijk voor het verlenen van consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland en levert een bijdrage aan de regulering van het vreemdelingenverkeer naar Nederland. DCV is een beleids- en regio voerende directie met domeinsturingsbevoegheid om modernisering en veranderingen in het consulaire werkveld verder vorm te geven. Daarnaast heeft DCV een belangrijke en gevoelige uitvoerende taak op het gebied van consulair maatschappelijke zaken en reisadviezen, belegd bij DCV/CA. De directie DCV valt onder de Directeur-Generaal Europese Samenwerking (DGES). BZ is 24 uur overal dichtbij; om dit waar te maken is DCV een directie waar vlug schakelen noodzakelijk is, snel inspelen op veranderingen en durven pionieren voor vernieuwing hoort daarbij. De lijnen bij DCV zijn kort en werkinhoudelijk direct. Met het goed neerzetten van het consulaire werkveld wordt ook het plaats onafhankelijk werken steeds meer geïntegreerd.

DCV bestaat uit de volgende afdelingen:

 • Consulair Maatschappelijke Aangelegenheden en Reisadviezen(CA/RE);
 • Vreemdelingen- en Visumbeleid (VV);
 • Reisdocumenten, Legalisatie en Fraudebestrijding (RL);
 • 24/7 BZ Contactcenter(CC);
 • Managementbureau (MB);
 • Control Unit (CU).
Wat wij bieden

Dit betreft een tijdelijke opdracht voor 36 uur per week tot eind maart 2021

Vaardigheden

 • Je bent een energieke enthousiaste, positief ingestelde medewerker, die klantgericht en stressbestendig is en goed in een team kan samenwerken. Je hebt gevoel voor de politieke en publicitaire gevoeligheid van het consulaire werk en weet daarnaar te handelen. Je kunt goed communiceren op verschillende niveaus binnen BZ.


 • Je hebt affiniteit met het consulair-maatschappelijke werk en beschikt over goede sociale vaardigheden, je kan je in de klant verplaatsen en je hebt een groot incasseringsvermogen. Het is daarnaast belangrijk om over goede communicatieve eigenschappen te beschikken om een intern en extern netwerk op te bouwen en in stand te houden. Het is van belang dat je over een hele goede pen beschikt en in begrijpelijke taal (B1) kunt schrijven.


 • Je hebt veel affiniteit met iT-systemen die worden gebruikt voor het werk. Er wordt o.a. gewerkt met systemen zoals CMS en QGIS (kaarten) voor de reisadviezen.


 • Maandelijks ben je gedurende een week bereikbaar en beschikbaar buiten kantoortijden, waarbij je in afstemming met het hoofd reisadviezen bij crisis en calamiteiten reisadviezen aanpast en berichten naar Nederlanders verstuurt. Je staat open voor de veranderingen en modernisering binnen DCV en draagt daar waar mogelijk proactief aan bij.


 • Naast de dagelijkse contacten met posten (en regiodirecties) in een bepaalde regio, heb je soms ook contact met externe partners, reisorganisaties, andere departementen etc. 
 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist