Gemeente Amsterdam

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Bestuursadviseur Public Affairs Rijk

In deze functie zorg je samen met de andere PA adviseurs voor:

 • Het verzamelen van relevantie informatie vanuit Kamer en kabinet en het duiden daarvan voor Amsterdam, het signaleren en helpen verzilveren van de kansen die naar voren komen, op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid maar waar dat kan ook breder
 • Het maken van analyses van nationale politieke, bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, duiden van de mogelijke impact, kansen en bedreigingen daarvan voor de gemeente Amsterdam en Metropoolregio Amsterdam en in kaart brengen van de relevante stakeholders;
 • Het signaleren en helpen verzilveren van de kansen die in onder andere Regeerakkoord, Rijksbegroting, wetsvoorstellen en de Kameragenda naar voren komen;
 • Het adviseren van de beleidsdirecties, het college, de gemeentesecretaris en het gemeentelijk management team op het gebied van positionering en strategische belangenbehartiging van Amsterdam als het om ‘Den Haag’ gaat;
 • Het uitvoeren van de Amsterdamse belangenbehartiging richting ministeries, Kamer en kabinet op basis van de college-brede lobby agenda. Inhoudelijk ligt de focus op de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid en daarnaast op andere prioritaire onderwerpen die in de gemeentelijke lobby spelen;
 • Het leggen van effectieve verbindingen met de inhoudelijke beleidsafdelingen, communicatie, bestuursadvisering én met externe stakeholders en hen helpen door het formuleren van standpunten, schrijven van position papers en overige activiteiten die bijdragen aan de belangenbehartiging;
 • Het proactief opereren in samenwerkingsverbanden waar de Gemeente Amsterdam mee optrekt, zoals de G4, VNG, Veiligheidsregio en Metropoolregio Amsterdam en het creatief smeden van nieuwe en onverwachte coalities voor Amsterdam.
Wij vragen
 • Een afgeronde wo opleiding: Internationale Betrekkingen, Politicologie, Bestuurskunde en/of vergelijkbaar;
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als Public Affairs professional en adviseur, met aansprekend track record op het gebied van lobby en belangenbehartiging bij het Rijk;
 • Een relevant en warm netwerk van beleidsmakers en top-level beslissers in Den Haag; je bent een graag geziene professional in de Haagse binnenwereld;
 • Ruime ervaring in een complexe bestuurlijke context; ervaring in het veiligheidsdomein is een pre
 • Een vloeiend Nederlandse en Engelse taalbeheersing, zowel in woord als schrift.
Competenties
 • Netwerker
 • Politiek sensitief
 • Schakelt makkelijk tussen verschillende belangen
 • Besluitvaardig
 • Resultaatgericht
 • Verbindend
Wij bieden
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met de mogelijkheid op een vast contract.
 • Je salaris is minimaal € 4.279,- en maximaal € 5.872,- bruto per maand (salarisschaal 12) op basis van 36 uren per week met mogelijkheden tot opbouw spaaruren.
 • Werken in een diverse stad met goede bereikbare locaties in Amsterdam en de kans je te blijven ontwikkelen.
 • Een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, o.a. opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en een Individueel Keuzebudget van 17,05% van jouw jaarsalaris. Je kunt dit inzetten om bijvoorbeeld extra verlofuren te kopen. Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, klik hier.
De organisatie

Amsterdam is volop in beweging en heeft een bijzondere aantrekkingskracht. Die aantrekkingskracht heeft de hoofdstad de afgelopen jaren vele nieuwe Amsterdammers, een ongekende dynamiek en economische en culturele voorspoed gebracht maar ook de nodige uitdagingen. Sinds de uitbraak van het Covid-19 virus is het perspectief op de groei van de stad ingrijpend gewijzigd. De organisatie van de gemeente Amsterdam bestaat uit: Bestuur en Organisatie (B en O), de clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en zeven stadsdeelorganisaties. Bestuur en Organisatie (bestaande uit 6 directies en staf) is een strategisch, flexibel en resultaatgericht onderdeel dat zich in de advisering en ondersteuning primair richt op het college, de burgemeester, de raad, de gemeentesecretaris en het Gemeentelijk Management Team (GMT).

De directie Bestuursadvisering en Strategie (BA&S, circa 80 fte) is een afdeling onder B en O en bestaat uit de afdelingen Bestuursadvisering, Public Affairs en Bestuurlijke Projecten, Kabinet Burgemeester en Strategie. Public Affairs monitort trends en ontwikkelingen in de buitenwereld, signaleert kansen en beïnvloedt wet- en regelgeving in de wereld, Brussel en Den Haag met als doel de ambities van stad en metropoolregio Amsterdam dichterbij te brengen en de stad optimaal internationaal te positioneren. Belangrijke netwerken waarin we opereren zijn onder meer de G4, de G40 en de VNG, Eurocities, C40. Als internationale stad bij uitstek zijn we niet alleen in Europa maar ook internationaal actief. Op een aantal strategische thema’s werken we samen met regio’s en steden in de hele wereld om kennis en kunde te delen en de positie van Amsterdam als stad en regio waar het goed wonen, werken en leven is te versterken.

De Public Affaires functie bij de gemeente Amsterdam is de afgelopen jaren verder geprofessionaliseerd. Zo werken we nu meer resultaatgericht, op basis van een college-brede lobby agenda, aan de belangenbehartiging van Amsterdam bij het Rijk. We hebben geïnvesteerd in de structurele afstemming met de beleidsdirecties, onder meer via het programma Rijk/Regio, en hebben onze aanhaking bij de ambtelijke top en ons bestuur versterkt. Er is een stap gezet in de ontwikkeling van eenduidige PA-tools (lobbyplannen, position papers, stakeholderanalyses etc) en de capaciteit van het PA team is uitgebreid. Tegelijkertijd is er ruimte voor verdere ontwikkeling, intern en extern, om de zichtbaarheid van Amsterdam en de impact van onze belangenbehartiging te vergroten.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 30 september 2020 via de sollicitatiebutton.

Deze vacature staat gelijktijdig intern en extern uit. Medewerkers van de gemeente Amsterdam hebben voorrang in de procedure.

In verband met de richtlijnen van het RIVM, werken onze collega’s waar mogelijk thuis. Word je uitgenodigd voor een eerste gesprek, dan plannen wij vooralsnog een video-gesprek met je in. Wij nemen tijdig contact met je op om de instructies hiervoor met je door te nemen, ruim voordat het gesprek plaatsvindt.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Wil je weten hoe het is om bij ons te werken? Bekijk dan de verhalen van onze medewerkers.

Acquisitie stellen we niet op prijs.

Uren:
32 - 36
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 5.872,-