JS Consultancy

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Grondstofstrategie & Burgerparticipatie

Uren:
16 - 24
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Op 17 juni 2020 heeft de gemeenteraad het Strategieplan Grondstoffen 2020-2024 vastgesteld. De focus van het plan ligt op circulair en duurzaam grondstoffenbeheer. Op basis van participatie (meedenken en meedoen) met inwoners en stakeholders en op basis van een communicatiestrategie ter ondersteuning van gedragsverandering wordt een concreet maatregelenpakket uitgewerkt en uitgevoerd.
De doelstelling is om maximaal 70 kilo restafval per inwoner over te houden in 2024 (nu is dat nog 126 kilo). De tweede doelstelling is om de kwaliteit van de grondstofstromen te verbeteren naar minder dan 5% vervuiling. Om dit te bereiken willen we een proces van burgerparticipatie doorlopen, samen met de inwoners en andere betrokkenen na denken over hoe we dit kunnen bereiken. Uiteindelijk moet dit traject leiden tot een pakket met bruikbare en toepasbare maatregelen.

Taken:
* inrichting van de projectorganisatie;* opzet maken voor het traject burgerparticipatie waarbij het opstellen en uitvoeren van een infoquete, 100-100-100 challenge worden meegenomen, resulterend in een plan van aanpak participatie;* uitwerking en begeleiding van het participatieproces, waaronder een communicatieplan, in samenwerking met team Communicatie;
* bewaking van de kaders het proces en budget;* na afronding van de trajecten het samenstellen van een pakket aan uitvoeringsmaatregelen die geïmplementeerd kunnen worden in de organisatie.
Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) doorbemiddelen. Dit betreft een opdracht van ongeveer 12 maanden voor 16 á 20 uur in de week (verlenging mogelijk).
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Vaardigheden

* je hent minimaal 3 jaar ervaring in de rol van projectleider
* je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het opzetten en begeleiden van communicatietrajecten;
* je hebt politieke sensitiviteit, blijkend uit behaalde resultaten in werkervaring (gemeentelijk ervaring);* je hebt inhoudelijke kennis van de afval/grondstoffenwereld plus aantoonbare ervaring op het snijvlak van afval/grondstoffenbeleid en communicatie.
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Enthousiast geworden? Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je cv op! Een korte en bondige motivatie volstaat.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Barry Boshart via barrybos