ITProgrammeur.com

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Senior Projectleider (LeadMedior) in Nijmegen (bij Haarlemmermeer)

Je mag sowieso Ontwikkelingsmogelijkheden, Teamuitjes, Onkostenvergoeding verwachten en hebt het HBO of MBO of WO denkniveau en werkniveau van een Lead of Medior of Senior en bij Academic

Het stedelijk brede programma HNW020 betreft de uitrol van het flexibel werken gekoppeld aan de fysieke verbouwbeweging van de gemeente Amsterdam. Bij het programma ligt de nadruk op het begeleiden van het proces van cultuurverandering, tezamen met alle losse deelprojecten die de invoering van het flexibel werken en flexibel organiseren > waaronder de uitrol van 1stad1pas en het implementeren van de flexibel werken applicatie waarvan de 'proof of concept' deze maand van start gaat. Hierop stuurt de stedelijk programmamanager en geeft daarbij functioneel en operationeel leiding aan de (senior) projectleiders die onderdeel zijn van het programmateam. Er wordt verantwoording afgelegd aan de opdrachtgever (stedelijk directeur interne dienstverlening).

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad.

Omschrijving werkzaamheden:
- Inrichten, aansturen en implementeren van 2 losse deelprojecten met het projectteam, te weten: uitrol 1stad1pas (fase 1 reeds uitgevoerd, fase 2 in de planning en fase 3 geheel opstarten inclusief aanbestedingstraject), ontwerpen en implementatie flexibel werken applicatie.
- Bewaken vastgestelde uitgangspunten, budget, planning en kwaliteit.
- Projectmatig aanpakken deelprojecten om een beheersbaarheid te garanderen.
- Aansturen en onderhandelen met externe leveranciers / opdrachtnemers, contractmanagement.
- Het inhoudelijk aansturen van de projectmedewerker.
- Fungeren als aanspreekpunt voor partners en stakeholders in de stad en partner in de stuurgroep 1stad1pas.
- Legt verantwoording af aan stedelijk programmamanager HNW020.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren.
2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam.
3. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau.
4. Je hebt ruime ervaring met de samenwerking in en inrichting van een programma-organisatie in een publiek-private context.
5. Je dient minimaal 3 jaar ervaring te hebben met uitvoerend senior projectleiderschap. De juiste kandidaat heeft voldoende ervaring met het opzetten van aanbestedingen.
6. Je hebt ervaring met aanbesteding van ICT-oplossingen/applicaties.
7. Je hebt ruime ervaring met complexe dienst-overstijgende projecten waarbij diverse factoren met tegengestelde belangen tot een samenwerkingsverband dienen te komen.
8. Je bent in staat de belangen van de participanten goed in te schatten (overheid en bedrijfsleven) en te vertalen naar relevante activiteiten.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt ervaring bij de Gemeente Amsterdam.
2. Je bent gewend om zelfsturend projecten uit te voeren, is enthousiasmerend naar medewerkers en leidend in het aangeven van de route en het tijdspad van het project.

Competenties:
- Organiseren
- Resultaatgerichtheid
- Voortgang bewaken
- Besluitvaardigheid
- Diplomatiek
- Organisatiebewustzijn

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-10-2020
Duur: tot 31-08-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-09-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

WAT KUN JE?
• HBO of MBO of WO denkniveau
• Lead of Medior of Senior werkniveau

WAT KRIJG JE?
• Onkostenvergoeding
• Ontwikkelingsmogelijkheden
• Teamuitjes

WAT DOE JE?
• Academic
• Samenwerken met 35 collegas
• Focus op B2B, B2C
• Je werkt voornamelijk voor Automotive, Beveiliging, Commerce, Data solutions, Finance, Gezondheidszorg, HRM, Industrie, Installatietechniek, Internet, IT, Logistiek, Overheid, Remotetool, Research & Educatie, Retail, Toegangsbeheer, Toegangsbeher

Uren:
freelance, interim vacature, ZZP
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

Lead, Medior, Senior