ITProgrammeur.com

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider Digitaal Procesdossier (LeadMediorSenior) in Nijmegen (bij Haarlemmermeer)

Je bij Academic en werkniveau van een Lead of Medior of Senior en hebt het HBO of WO of MBO denkniveau en mag sowieso Teamuitjes, Ontwikkelingsmogelijkheden, Onkostenvergoeding verwachten

Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, en een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude.
Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaatgeneraal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaatgeneraal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM.
Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM.
Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel.
De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen.

Omschrijving project:
Het Digitaal Procesdossier (DPD) is een elektronisch ondertekend procesdossier dat digitaal door de politie bij het OM wordt aangeleverd. Het project DPD richt zich op de verandering van de papieren werkwijze naar de digitale aanlevering. Het DPD levert veel voordelen op voor de gebruikers: Documenten zijn beter leesbaar en bruikbaar, eerder beschikbaar en sneller te openen. Ook wordt een aantal handelingen overbodig en worden dossiers automatisch aan de juiste zaak toegevoegd, waardoor de foutgevoeligheid minder wordt.
Het beoogde resultaat van het project DPD is dat in alle regio's alle bij de politie in BVH opgemaakte zaken digitaal verzonden kunnen worden naar OM en daarna, naar de Rechtspraak en via het advocatenportaal naar advocatuur. Dat komt neer op zeker 80% (ca0031 (0)24 204 9038van alle zaken die aan het OM worden verstrekt. Het is een belangrijke stap in de ketenbrede doelstelling om 'papier uit de keten' te halen. De voorgestelde DPD werkwijze is niet het eindproduct, maar een eerste stap voor de komende jaren en een voorsortering op) toekomstige ontwikkelingen.
Het DPD zal stapsgewijs ingevoerd gaan worden, op verschillende onderdelen van het werkproces. Vier parketten staan gereed om te starten met een procesimplementatie. Voor de volgende fase zijn we op zoek naar een projectleider DPD.
Betreft een tijdelijke inzet ten behoeve van de duur van het project DPD

Omschrijving functie:
De gevraagde projectleider monitort de implementatie op de vier parketten en vertaalt dit naar een gemeenschappelijk proces, en bewaakt de aansluiting met de ketenpartners.
Daarnaast krijgt de projectleider de opdracht om de verdere uitrol voor te bereiden en de businesscase te actualiseren, voor het OM-deel.
Wij zoeken iemand die goed planmatig kan werken, zowel analytisch als verbindend sterk is, en snel kan schakelen van strategie naar uitvoering. De beoogde projectleider heeft oog voor de lokale belangen en processen en kan deze verenigen in een gemeenschappelijke werkwijze, De projectleider vindt het leuk om samen te werken met de verschillende OM onderdelen en met de ketenpartners. Daarnaast is affiniteit met IT een pré, van de projectleider wordt verwacht dat hij/zij een vertaalslag kan maken van de primaire processen naar de IT.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Het opstellen van het implementatieplan OM.
- Afstemming met de ketenpartners.
- Het opstellen van interne en ketenvoortgangsrapportages.
- Het afstemmen van de projectactiviteiten binnen het OM.
- Organiseren en voorbereiden bijeenkomsten met stakeholders, business vertegenwoordigers en experts uit het OM.
- Voortgangsbewaking op tijd, geld en kwaliteit.
- Voorbereiding van besluitvorming richting stuurgroep, het ketenberaad en de portfolioboard.
- De verbinding tussen IT/IV en de business.

Interviewcriteria:
- Kandidaat weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen.
- Kandidaat is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten -
- Kandidaat laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
- Kandidaat kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig -
- Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten)

VOG:
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden.

Geheimhoudingsverklaring:
Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je hebt een afgeronde WO opleiding.
2. Je beschikt over een certificering op het gebied van projectmanagement, zoals Prince2, IPMA, PMP of vergelijkbaar.
3. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring als projectleider in complexe omgevingen. De complexiteit zit in de politiek-bestuurlijke omgeving en diversiteit aan belangen en werkwijzen doordat verschillende organisaties deel uit maken van de keten.
4. Je hebt minimaal 5 jaar relevante aantoonbare werkervaring in de strafrechtketen.
5. Je hebt 3 jaar relevante aantoonbare werkervaring met het leiden van projecten met een IT/IV component.
6. Je hebt 3 jaar relevante aantoonbare werkervaring met het leiden van procesoptimalisatietrajecten in een projectleidersrol. De procesoptimalisatie ziet toe op het verbeteren, vereenvoudigen en structuren van primaire werkprocessen.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je bent beschikbaar binnen 2 weken.
2. Je hebt minimaal 7 jaar relevante werkervaring als projectleider in complexe omgevingen.
3. Je hebt minimaal 7 jaar relevante aantoonbare werkervaring in de strafrechtketen.
4. Je hebt minimaal 4 procesoptimalisatietrajecten gedaan.

Competenties:
- Plannen en organiseren
- Bestuurlijke sensitiviteit
- Kennis van het primair proces van het OM.
- Gecertificeerd in opleiding projectmatig werken
- Anticiperen (op kritische momenten)
- Verbinden (zowel met de praktijk als in de keten)
- Initiatief en pro-actief
- Ervaring met projecten met een ICT-component en implementatietrajecten

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht/Den Haag/Amsterdam
Startdatum: zsm
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: nb
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-09-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 39

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

WAT KUN JE?
• HBO of MBO of WO denkniveau
• Lead of Medior of Senior werkniveau

WAT KRIJG JE?
• Onkostenvergoeding
• Ontwikkelingsmogelijkheden
• Teamuitjes

WAT DOE JE?
• Academic
• Samenwerken met 35 collegas
• Focus op B2B, B2C
• Je werkt voornamelijk voor Automotive, Beveiliging, Commerce, Data solutions, Finance, Gezondheidszorg, HRM, Industrie, Installatietechniek, Internet, IT, Logistiek, Overheid, Remotetool, Research & Educatie, Retail, Toegangsbeheer, Toegangsbeher

Uren:
freelance, interim vacature, ZZP
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

Lead, Medior, Senior