Gemeentelijk Onderzoeker Onderzoek BedrijvenInvesteringszone (BIZ) 24-36 u p/w

Blue Trail IT - Amsterdam

HBO
40 uur

Functieomschrijving

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT16375
Omgeving: Amsterdam
Startdatum: z.s.m.
Einddatum: 1 maart 2018
Optie op verlenging: Nog niet bekend.
Aantal uur per week: 24-36
Intakegesprek: 16 t/m 24 oktober 2017.
Sluitingsdatum: donderdag 12 oktober om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. 

BlueTrail is op zoek naar een GEmeentelijk Onderzoeker Onderzoek BedrijvenInvesteringszone (BIZ) voor 24 tot 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:


Werkzaamheden: • Formuleren van onderzoeksvoorstel.
 • Deskresearch: verzamelen en analyseren van relevante data, documenten en ander informatiemateriaal.
 • Enquête opstellen en (laten) uitvoeren onder BIZ-bestuurders, ondernemers, eigenaren, bewoners.
  (Groeps)interviews met vertegenwoordigers van betrokken publieke partijen (bv Belastingdienst, vertegenwoordigers gebiedsteams, politie) en andere relevante partijen.
 • Voor beide onderzoeken schrijven van een aparte notitie met bevindingen en aanbevelingen. De notities bevatten een samenvatting. De notities zijn bestemd voor het gemeentebestuur en ambtelijke organisatie van Amsterdam.

Onderzoek BedrijvenInvesteringszone (BIZ)
Een BIZ is een gebied waarin ondernemers en/of de eigenaren van het vastgoed samenwerken om te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Ze treffen gezamenlijk maatregelen om de leefbaarheid, de veiligheid, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van het gebied te verbeteren. Een bedrijveninvesteringszone kan een winkelstraat zijn, een uitgaansgebied, een bedrijventerrein of een kantoorlocatie. De BIZ is relatief nieuw voor de gemeente. 

Onderzoek doen naar BedrijvenInvesteringszone) in de gemeente met als doelstellingen: • Inzicht in welke doelen BIZ'en nastreven, hoe zij functioneren, welke maatschappelijke effecten zij bereiken en wat belangrijke factoren zijn voor succes in hun functioneren en de andere uitvoeringskosten van de BIZ-regeling.
 • Inzicht in hoe de rol van de overheid/gemeente bij de ontwikkeling en ondersteuning van de BIZ in de stad kan worden versterkt en hoe de samenwerking tussen BIZ-en onderling en met gemeente kan worden verbeterd.

Aandachtspunten binnen dit onderzoek zijn: • Wat zijn de kenmerken van de BIZ in de gemeente?
 • Hoe functioneren de BIZ'en gelet op beoogde resultaten en maatschappelijke effecten?
 • Hoe zijn de ervaringen met de BIZ-regelgeving en gerelateerde subsidieregelingen?
 • Wat is de huidige en toekomstige rol van de gemeente bij de ontwikkeling van de BIZ?

Onderzoek samenwerkingsvormen schoon-heel-veilige bedrijfsomgeving.

Veiligheid is een belangrijke randvoorwaarde voor een goed ondernemingsklimaat. Criminaliteit tegen ondernemers heeft nadelige effecten, waaronder omzetderving, materiele schade, en immateriële schade doordat ondernemer en personeel tijdelijk niet meer in staat zijn om te werken of zelfs helemaal afhaken. Criminaliteit kan leiden tot vertrek van ondernemingen uit een gebied waardoor de sociale cohesie en leefbaarheid in de buurt kan afnemen. De mate van criminaliteit en onveiligheidsgevoel onder ondernemers kunnen nieuwe bedrijven ook weerhouden om zich in het gebied te vestigen. Een goed beheer van de openbare ruimte gaat echter niet alleen over veiligheid, maar ook over schoon en heel. Het gaat om een veilige en prettige omgeving te creëren voor ondernemers, werknemers, klanten en bezoekers in het gebied.
Sinds 2007 werkt de gemeente samen met diverse partners om de veiligheid van ondernemers te verbeteren. De acties richten zich op het versterken van de organisatiegraad en het stimuleren en ondersteunen van veilig ondernemen in een winkel-, uitgaansgebied, op een bedrijventerrein of kantorenlocatie. In de stad bestaan verschillende samenwerkingsvormen waarbinnen ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen werken aan een omgeving die schoon, heel en veilig is. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en pilot Compaan zijn twee voorbeelden van publiek-private samenwerking om de veiligheid en aantrekkelijkheid van winkelgebieden te verbeteren.
Onderzoek doen naar samenwerkingsvormen voor een schoon-heel-veilige bedrijfsomgeving met als doelstellingen: • Inzicht in het functioneren van bestaande samenwerkingsvormen tussen ondernemers en andere partijen gericht op een schoon-heel-veilig ondernemingsklimaat.
 • Inzicht in (potentieel) nieuwe, innovatieve samenwerkingsvormen binnen en buiten de gemeente gericht op een schoon-heel-veilig ondernemingsklimaat, waaronder het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

Aandachtspunten binnen dit onderzoek zijn: • Wat zijn de kenmerken van de bestaande samenwerkingsvormen in de stad en samenwerkingsvormen buiten de stad (best practises)?
 • Hoe functioneert de samenwerking in bestaande vormen gelet op beoogde resultaten en maatschappelijke effecten?
 • Wat zijn de succes- en faalfactoren voor een effectieve en efficiënte samenwerking op het gebied van schoon-heel-veilig?

KNOCK-OUT: • Je beschikt over kennis van functioneren winkelgebieden en ondernemersverenigingen.
 • Je bent in het bezit van minimaal een relevant en erkend HBO diploma (diploma verplicht).
 • Je hebt ervaring met het uitvoeren van evaluaties (beleids-/project-/uitvoeringsniveau).
 • Je bent de afgelopen 5 jaar niet betrokken geweest bij de ontwikkeling van BIZ, KVO en/ of winkelgebieden in Amsterdam maar heeft soortgelijke werkervaring in andere steden opgedaan.
 • Je bent een zelfstandig opererende adviseur / onderzoeker met minimaal 4 jaar ervaring.

Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria: • Je hebt kennis van BIZ, KVO- of andere samenwerkingsvormen tussen en met ondernemers (weging 20%).
 • Je hebt kennis van actuele ontwikkelingen en knelpunten in de grote steden, vooral op het gebied van economische ontwikkeling en beheer openbare ruimte (weging 20%).
 • Je hebt ervaring met het schrijven van onderzoeksnotities voor bestuurlijke en ambtelijke organisaties (weging 20%).
 • Je hebt ervaring met de ontwikkeling van winkelgebieden en ondersteuning van ondernemersverenigingen (weging 20%).
 • Je hebt ervaring met het evalueren van winkelgebieden en/of ondernemersverenigingen (weging 20%).

Competenties: • Goede analytische vaardigheden.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Vlotte en heldere schrijfvaardigheden.
 • Activiteiten efficient kunnen plannen, coordineren en uitvoeren.
 • Is inventief in de zin van bedenken van originele oplossingsstrategieen en ideeen.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig cv in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het cv dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

Blue Trail IT - Waarom bij ons werken?

Bedrijfsinfo
Locaties
Delft
Aantal medewerkers
51-200
Branche
Automatisering/IT
Internationaal actief
Nee
Vacature contactpersoon Blue Trail IT

Vragen over deze vacature?

Neem contact op met Reacties BlueTrail


Wij versturen jouw vraag naar de contactpersoon van deze vacature.


Gemeentelijk Onderzoeker Onderzoek BedrijvenInvesteringszone (BIZ) 24-36 u p/w

Solliciteer via Bedrijf
Zet in favorieten
Bedrijfsinfo
Delft
51-200
Automatisering/IT
Nee

Vacature info