HintTech B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

B4763: Gegevensarchitect

IV IBS Loonheffingen heeft een overview op het gehele proces- en applicatielandschap van Loonheffingen. Het gaat dan onder andere om de loonaangifteprocessen, processen werkgeversadministratie en buitenland processen. Een belangrijk aandachtsgebied binnen Loonheffingen is invoering van nieuwe wetgeving en vernieuwing van het huidige applicatielandschap. Hierbij is expliciet aandacht voor het aspect gegevens: zowel de gegevensmodellering als de inrichting van gegevensbeheer en gegevensgebruik moeten op orde zijn en blijven.

Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.


Voor het gegevensarchitectuur zijn we op zoek naar een solution gegevensarchitect met coördinatie skills die vakinhoudelijk sterk is en kennis heeft van business- en IT-perspectief.
•  Je staat opgesteld voor het in kaart brengen en onderhouden van de gegevensarchitectuur in de domeinarchitectuur
•  Je zorgt ervoor dat de uitwerking van de domeinarchitectuur in solution architecturen, ontwerpen en realisatie blijft beantwoorden aan
deze gegevensarchitectuur
•  Je stelt het bedrijfsobjectmodel op voor het domein Loonheffingen en legt dit vast in de repository
•  Je bent verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van de gegevensmodellen voor het domein Loonheffingen. Binnen Loonheffingen
worden conceptuele gegevensmodellen (CGM) opgesteld, vastgelegd in repository
•  Je bent verantwoordelijk voor het voldoen aan de referentie-architectuur gegevenshuishouding. Onderdeel daarvan is implementatie van
nieuwe (gegevens)modelvormen binnen het domein
•  Je staat opgesteld voor het in kaart brengen en vastleggen in repository van de wijzigingen op de bedrijfs-, applicatie- en technologielaag
van de keten
•  Je vertaalt de behoeftes naar oplossingen die gerealiseerd kunnen worden door één of meer realisatie teams.
•  Je staat voor een optimale realisatie van de wensen vanuit de business, uitgaande van de technische mogelijkheden en IT architectuur
•  Je overziet het gehele speelveld en zorgt voor communicatie met collega's uit de verschillende onderdelen en de collega architecten
•  Je ontwikkelt mee aan de visie en domeinarchitectuur
•  Je begeleidt en coacht de collega's binnen het team op zaken als de IPK voorschriften, het CGM en de datamodellen per middel
•  Je werkt mee aan de roadmap voor de keten inclusief de TIME waardering (Bedrijfs- en Technische waarde)
•  Je bent in staat te functioneren in de agile-werkwijze waarbij de architecten onder andere verantwoordelijk zijn voor het beheren van een
werkvoorraad
•  Je speelt in op technologische, innovatieve IV-ontwikkelingen en verschuivingen in beleidsdoelstellingen
•  Je legt contacten voor het verwerven van draagvlak voor ontwikkeling en implementatie van IV-producten, -diensten, -beleid en
?processen

Vaardigheden

Eisen:
• Architectuur (methoden, modelleer-technieken, tools, modellen, etc.): TOGAF en Archimate
• Applicatiearchitectuur: SOA, BPMN, Archimate, UML en Business Enterprise Studio
• Aantoonbare kennis van en ervaring met het oplossen van complexe IT-vraagstukken in multidisciplinair verband in een complexe omgeving. (2 jaar ervaring)

Wensen:
• Analyseren
• Creativiteit
• Netwerken
• Omgevingsbewustzijn
• Organisatie sensitiviteit
• Overtuigingskracht
• Plannen en organiseren
• Resultaatgericht
• Opstellen en onderhouden van gegevensarchitectuur
• Zorgdragen dat de domeinarchitectuur / solution architecturen blijft beantwoorden aan deze gegevensarchitectuur
• Opstellen bedrijfsobjectmodel en conceptueelgegevensmodel en vastleggen in de architectuur repository
• Het (mee) ontwikkelen van een visie en domeinarchitectuur
• Het opstellen en onderhouden van IPK voorschriften
• In staat zijn zowel top-down als buttom-up te werken

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist