Directeur Controlepraktijk

Solliciteer op de website van de werkgever

De directeur geeft leiding aan en is eindverantwoordelijke voor de Controlepraktijk regio Midden van accon■avm. De directeur vertaalt de visie en strategie van accon■avm naar concreet meetbare doelen en weet deze in gezamenlijkheid met de medewerkers van de Controlepraktijk te realiseren. Haar of zijn basishouding kenmerkt zich door persoonlijke verantwoordelijkheid, intensieve onderlinge communicatie, een kritische houding naar het eigen functioneren en dat van de organisatie, en de continue drive om de kwaliteit van dienstverlening, medewerkers, producten en diensten te verbeteren. 


Verantwoordelijkheden:
    Kwaliteit van alle wettelijke en vrijwillige controles minstens op het niveau (toetsbaar) zoals vereist door wetgeving, gedrags- en beroepsregels. Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen in deze regels;
    Waarborging integere en beheerste bedrijfsvoering, onder andere door processen gericht op continue kwaliteitsverbetering (bijv. PDCA-cyclus);
    Bedrijfsmatige sturing op kwaliteit, efficiency, doorlooptijden, personeelsopbouw, commerciële slagkracht
    Opbouw en verdere uitbouw van het team van de Controlepraktijk dat in staat is de gewenste hoge kwaliteit te leveren binnen een integere bedrijfsvoering;
    Positioneren van de Controlepraktijk binnen de netwerkorganisatie en waarborgen van goede onderlinge samenwerking met de andere bedrijfsonderdelen.
    Borgen van vaktechnische kwaliteit en het opstellen en uitvoeren van plan om het kwaliteitsbeheersingssysteem continu te verbeteren;
    Draagvlak creëren en vergroten betrokkenheid van de medewerkers van de Controlepraktijk bij verbeteringen en verdere professionalisering;
    Het coachen, ontwikkelen en beoordelen van de externe accountants en medewerkers op basis ontwikkelings- en opleidingsplannen;

Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Accon■avm is van oorsprong een agrarische coöperatie, in 1917 opgericht door het moederbedrijf in Leeuwarden Al snel groeide accon■avm uit tot een landelijke, fullservice advies- en accountancyorganisatie voor het mkb. In 2017 vierde accon■avm haar 100-jarig bestaan: een bijzondere mijlpaal.

Inmiddels brengt deze club samen met 1000+ collega’s vanuit ruim 40 vestigingen de klanten verder. Dit betekent: een groot kennisnetwerk, altijd en overal uw adviseur dichtbij én alle expertises in huis. Onze adviseurs werken locatie-onafhankelijk. Zij komen graag naar de ondernemer toe, waar hij ook onderneemt.

Controle- en samenstelwerkzaamheden gaan steeds meer automatisch. Dit biedt onze adviseurs meer ruimte voor proactieve advisering en interpretatie van cijfers. Zodat ze samen de klanten nóg verder brengen, met focus op de toekomst.

 

Vaardigheden

•    Register accountant, tekeningsbevoegd extern accountant
•    Minimaal 7 jaar ervaring in een leidinggevende functie
•    Minimaal 10 jaar relevante ervaring in de controlepraktijk

Competenties:

    Sterke professioneel-kritische houding: kan dit overbrengen naar controleteams en klanten;
    Beroepsethiek: geeft het goede voorbeeld bij de naleving van hoge sociale en ethische normen die verwacht worden van een directeur; gewetensvolle oordeels- en besluit vorming;
    Evenwichtige stabiele persoonlijkheid die natuurlijk gezag uitstraalt; 
    Goede manager: heeft overzicht over wat een kwaliteit gerichte accountantsorganisatie nodig heeft om succes te boeken; kent een proactieve zakelijke basishouding en hanteert nauwgezette discipline en is in staat om op procesmatige wijze de bedrijfsvoering te verbeteren;
    Steunmobilisatie en stimulerend: toont persoonlijk leiderschap, enthousiasmeert betrokken accountants en medewerkers en laat hen steun verlenen aan wat de Controlepraktijk wil bereiken en stimuleert hun ontwikkeling;
    Kwaliteitsgericht werken: is gewend te werken met een kwaliteitsstelsel met waarborgen, bewaakt de PDCA cyclus en gebruikt dossier reviews om processen en kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.
    Netwerken: is intrinsiek gemotiveerd om resultaatgericht samen te werken op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid en het op een oorspronkelijke en meelevende wijze met belangenvraagstukken om kunnen gaan

 

Waarom wil je dit niet missen?
Natuurlijk omdat je gewoon een goed salaris krijgt, maar vooral omdat je bij accon▪avm echt goed werk kunt doen en we je helpen alles uit jezelf te halen.
Kwaliteit staat boven kwantiteit, daarom krijg je bij accon▪avm de tijd en ruimte om je werk echt goed te doen. Ook gaan ze je helpen met de accon▪avm academy en persoonlijke coaching om jezelf nog verder te ontwikkelen. We geloven dat goed in je vel zitten cruciaal is om goed te kunnen presteren. Daarom heeft een goede werk-privé-balans prioriteit en krijg je 30 vakantiedagen zodat je op tijd een welverdiende pauze kunt pakken. Tenslotte vinden we een gezellige, informele werksfeer net zo belangrijk als die goede kop koffie in de ochtend. 


Word jij de nieuwe directeur controlepraktijk Midden Nederland?
Of je van een groot of klein accountantskantoor komt vinden wij eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat om wie je bent en waar je voor staat. Wil jij echt het verschil maken voor collega’s en klanten en vind je kwaliteit belangrijker dan kwantiteit? Wil je je graag nog verder ontwikkelen en nog beter worden in je vak? Dan wil Headhuntersteam je graag ontmoeten om verder in te zoomen op deze mooie verantwoordelijke rol.


Solliciteer direct en we kijken samen hoe jouw volgende carrièrestappen in de accountancy er bij onze opdrachtgever uit kunnen zien. 

  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Salaris:
€ 110.000,-
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Headhuntersteam

Nico Nagelhout
Headhuntersteam

Telefoon 038-421 21 18 | E-mail n.nagelhout@headhuntersteam.nl