Hire.nl

Wij zijn Hire.nl! Hire.nl is formally know as Immenso.

Immenso bestaat nog steeds maar we vonden dat Hire.nl beter past bij hetgeen we voor staan en doen. Wij zijn een betrouwbare en succesvolle partner bij bemiddelingsvraagstukken voor de invulling van vast en interim personeel. Onze voorwaarden voor bemiddeling zijn scherp en onze snelheid en kwaliteit van leveren ongekend. Probeer ons maar eens geheel vrijblijvend uit. No strings attached!

Hire.nl werkt branche en segment onafhankelijk. De reden? Die is heel simpel: als het contact tussen de opdrachtgever en ons bevalt krijgen we vrijwel altijd de vraag of we ook andere vacatures kunnen invullen. Omdat de basis van ons succes de mate waarin wij een bedrijf kennen en kunnen vertegen


Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Projectleider sluitende aanpak (Interim opdracht)

De Gemeente Delft heeft de wens om de komende jaren jongeren eerder in beeld te krijgen (preventie) en ook alle (kwetsbare) jongeren in beeld te hebben tot 27 jaar, de zgn JIB: Jongeren in Beeld. Kortom de uitdrukkelijke wens en opdracht ligt voor om een "Sluitende aanpak" te realiseren voor de jongeren in Delft, met als doel om jongeren zoveel mogelijk te ondersteunen om hun leven duurzaam "op de rit te krijgen en te houden".

Opdrachtomschrijving
Het is daarom van belang dat de Jongeren Acedemie (JA) i.s.m. maatschappelijke partners zoals Delft voor Elkaar, Onderwijs meer outreachend gaat werken om zo meer jongeren te bereiken.
De integraliteit van deze ontwikkelingen, rol van de jongerenconsulent en aanpassing van de huidige (nog gekaderde) werkwijze van de Jongerenacademie is cruciaal voor het wel of niet slagen van een aanpak.
Vanuit deze opdracht zijn de volgende doelstellingen geformuleerd;
  • Alle jongeren van Delft in beeld 16 -23 jaar;
  • Alle kwetsbare Jongeren 23-27 jaar zijn in beeld (JIB);
  • Alle jongeren vanuit RMC en VSV en Delft Support zijn in beeld en ook bereikt;
  • De regierol en outreachende aanpak JA is gerealiseerd;
  • Duidelijke trajectroutes voor verschillende doelgroepen die we in dit project identificeren, inclusief betrokken partners;
  • Implementatie van het voorstel werkwijze Sluitende Aanpak binnen Delft Support en samen met de OG richting de ketenpartners ten behoeve van het delen van relevante informatie;
Rol
Als projectleider van dit project stuur jij op het samenbrengen van informatie en het halen van deadlines. Je bewaakt de koers van het project en bent aanspreekbaar op de resultaten. Contacten leggen met relevante partners en verbindingen leggen waar nodig in het werkveld, behoren tot jouw taken. Samen met betrokkenen haal je kennis op, verzamel je best practises en ontwikkel je voorstellen voor een nieuwe werkwijze.
  • Je rapporteert over bovenstaande resultaten en de voortgang aan jouw leidinggevende.
Uren:
32

Vaardigheden

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

tijdelijk