bw-engineering

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Engineer - Secundair

Bedrijfsprofiel

TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.

De Performance Unit Large Projects is opgericht voor voorbereiding, aanbesteding en realisatie van vijf grote clusters van projecten: Randstad 380 kV, ZuidWest 380 kV West, NoordWest 380 kV, DoetinchemWesel 380 kV en ZuidWest 380 kV Oost. De performance unit krijgt de opdrachten hiervoor van Asset Management en zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten. In overleg met de stakeholders (waaronder het Ministerie van Economische Zaken) verzorgt de Performance Unit met dedicated teams haar taken binnen tijd, geld, scope, kwaliteit, informatie en organisatie.

Ieder cluster is verantwoordelijk voor de professionele voorbereiding, aanbesteding en realisatie van een hoogspanningsverbinding. Daarbij wordt het cluster afgerekend op de totstandkoming van alle voor de nieuwe verbindingen noodzakelijke maatregelen, zoals aanpassingen van stations maar ook alle benodigde onderzoeken, vergunningen en overeenkomsten. Het cluster zorgt voor adequate rapportages over voortgang en knelpunten en verzorgt haar taken binnen de vastgestelde projectkaders in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.

Functieprofiel

Voor TenneT zijn we op zoek naar een:
1) Engineer Secundair (Large Projects; Zuid-West 380kV Oost)
De Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) werken samen met TenneT aan een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg. De verbinding is opgesplitst in twee delen: Zuid-West 380 kV West (Borssele-Rilland) en Zuid-West 380 kV Oost (Rilland-Tilburg).

2) Engineer Seundair (Large Projects; Beter Benutten)
Het cluster 'Beter Benutten' houdt zich komend decennia bezig met infra-structurele capaciteits-projecten van bestaande 380kV lijnverbindingen in hart van het hoogspanningsnet van Nederland.

TenneT ondergaat momenteel een transformatie met wijzigingen door haar hele organisatie en voorbereidt zich voor op de toekomst. Medio 2020 zullen medewerkers in de nieuwe organisatie plaats gaan nemen. Het LPN Cluster 'Beter Benutten' is een nieuwe organisatie voortkomend uit de bestaande Bussines Unit Grid Services New Assets District PiCO (Projecten in Complexe Omgeving).Dezelfde uitdaging, hetzelfde team en dan onder LPN management.


Wat doe je als Engineer Secundair bij TenneT?
Binnen het cluster Zuid West 380kv Oost ben je als Engineer verantwoordelijk voor één specifieke technische discipline, in jouw geval secundaire engineering. De secundaire installaties staan veelal bij hoogspanningsstations en realiseren de standmelding, de beveiliging en de bediening van de primaire installatie. De secundaire installaties bevinden zich in ruimten van het centrale gebouw (centraal diensten gebouw) en in aparte gebouwtjes bij de aansluiting (veldhuisjes). Het centrale deel bestaat uit: hulpspanningen voor de velden, aansluiting op het externe telecommunicatienetwerk, storingsregistratie van alle velden, beveiliging van de gehele primaire installatie en stationsapparatuur dat door alle velden gebruikt kan worden.
Het veldafhankelijke deel bestaat uit: besturing van de primaire installatie, meting van primaire installatie, verzamelen en doorzetten van alarmen en meldingen, aansluitingen van benodigde veldapparatuur en aansluiting op het interne communicatienetwerk.

Je bent "sparring partner" voor de lead engineer en/of projectleider. Je voert, binnen het projectteam (regie)werkzaamheden uit op het gebied van engineering, ontwerp en technische realisatie. Je voert overleg tussen de diverse disciplines, zet opdrachten uit richting engineeringbureaus en controleert de voortgang en voert reviews uit. In de functie van Engineer Secundair voer je engineering activiteiten uit ten behoeve van alle secundaire en tertiaire componenten voor de hoogspanningsstations van TenneT (≥ 50kV).

Je belangrijkste werkzaamheden zijn:
• Het laten uitvoeren van het engineeringproces conform de door de opdrachtgever gedefinieerde scope en binnen de gestelde randvoorwaarden.
• Aansturen en controleren van externe engineeringspartijen.
• Opstellen van technische specificaties en werkpakketten, het bewaken van technische compliance en het reviewen van berekeningen, tekeningen, rapportages en analyses van derden.
• Uitvoeren van FAT bij niet standaard componenten.
• Toezien op kwaliteit, performance en geldende (inter)nationale normeringen en richtlijnen op gebied van secundaire engineering.
• Als spin in het web aanspreekpunt en gesprekspartner voor technische vraagstukken met betrekking tot secundaire techniek en beveiliging.
• Vertegenwoordigen van het engineeringsteam tijdens het aanbestedingsproces: het voorbereiden van aanbestedingsstukken met betrekking tot de techniek, het reviewen van aanbestedingsdocumenten van derden en het bijwonen van BAFO gespreken met derden;
• vertegenwoordigen van het engineeringsteam tijdens de uitvoering van de engineeringsopdracht en realisatie door derden; aanspreekpunt voor derden en bijwonen van vergaderingen (PMT, engineeringsoverleg, bouwvergaderingen).

Functie-eisen

• Je hebt een afgeronde HBO opleiding richting Elektrotechniek.
• Je hebt goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden en ruime ervaring met projectmatig werken.
• Je hebt een aantal jaar werkervaring als engineer secundair in de hoogspanningstechniek.
• Je hebt een helicopterview en kunt goed onder tijdsdruk werken.
• Je bent analytisch sterk.
• Als teamplayer ben je pro-actief, resultaat gericht, professioneel en in staat verschillende 'bloedgroepen' te verenigen binnen een project.
• Je bent gewend en/ of vindt het leuk om wat meer afstand te doen van de tekentafel en meer reviewend en coördinerend te werken.
• Je hebt kennis van en ervaring met UAV-GC contracten en Systeemgerichte Contractbeheersing.
• Je hebt kennis van en ervaring met Systems Engineering (SE) is een pré.
• Je bent bereid om af en toe te reizen naar projectlocatie(s).

Vaardigheden

Ervaring

Senior

  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

Contract:
tijdelijk