H&M

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Customer service agent (Dutch-speaking)


Alscollegabijonzeklantenservicezorgjijervoordat H&M de eerstekeuze van de klant is. Dit doe je door de allerbesteklantenservicetebiedenbij het beantwoorden van telefoontjes, e-mails en eventueel via chat. Je helptonzeNederlandstaligeklantenwanneer ze ietswillenweten over bestellingen, leveringen en/of betalingen en je beantwoordtvragen over de Online Shop en onzewinkels.


Wat hebjenodig om bijonsaan de slag tekunnengaan?

Je bent klantvriendelijk, oplossingsgericht en stressbestendig. Je bent communicatiefsterk en beheerst de Nederlandsetaaluitstekend, in woord en geschrift. Jouw Engels is ook van eengoedniveau.

Verderbeschik je over goede computer vaardigheden. Ook ben je ’s avonds tot 21.00 uur en in het weekeinde tot 17.00 uurbeschikbaar.Tevens ben je:

 • Klantgericht met eengrootempathischvermogen.

 • Eenteamplayer die kanmultitasken.

 • Open minded en niet bang voorveranderingen.

 • Een pro-actievehouding en in staat om tezelfreflecteren.

 • Bekend met Microsoft office.

 • Beschikbaar om vanaf 5 oktobertestarten met een fulltime training

Wat biedenwijjou?

 • Een contract 32 of 38 uur per week. Jijkiestzelf het aantaluren en krijgt op basis daarvaneen vast salaris per maanduitbetaald. Het salarisbedraagt € 1706,93 bruto per maand (op basis van 38 uur per week).

 • Je komtmeteen in dienstbij H&M en hebtuitzicht op een vast contract.

 • Je begint met 3 wekenbetaalde training zodat je onzeklantenaansluitendmeteeneengeweldige service kuntverlenen. Ook als je voorafnoggeenervaring in het vakhebtopgedaan!

 • Na de eerste maand zijn er mogelijkheden om gedeeltelijk van thuis uit te werken. We vertellen je er graag meer over.

 • Je krijgtbijonseen rooster dattelkensvooreenperiode van 10 wekenwordtuitgegeven.

 • Goede secundairevoorwaardenzoalskorting op H&M producten, reiskosten- en maaltijdvergoeding.

 • Opleidingen en trainingen

 • Leukecollega´s met wie je in eeninformele en ontspannensfeersamenwerkt op eenplekwaar je jezelf mag zijn.

 • Heerlijkekoffiegemaakt met versgemalenbonen (en ooklekkere thee natuurlijk).

 • Tijdens je pauze even ontspannen met onzevoetbaltafel, PlayStation, tafeltennis of eenwandeling in de parkachtigeomgevingrondomons center.

Wie zijnwij?

H&M is een van de grootstemodebedrijventerwereld. Bij onzeklantenservicedraait het allemaal om de klant. Logischtoch? In onsmooie Customer Service Center in de Geusselt in Maastricht helpenwijdagelijks met zo'n 450 collega'sonzeklanten in 9 verschillendelanden en in 6 verschillendetalen.

Ben jijdegene die we zoeken? Mooi!

Stuur dan je CV samen met eenmotivatiebrief, waarin je uitlegtwaaromjijvoordezebaangaat, naarDutchRecruitmentCSMaastricht@hm.com .

Eerst contact opnemen?

Dat kan met Edmée Reinders via 06-12305560 of Richard Hagedoorn via 06-13106342. WhatsAppen mag ook. Jouwberichtenworden van maandag t/m vrijdagtussen 9.00 en 16.00 uurbeantwoord.

Uren:
Fulltime
Type vacature:
Intern

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist