Interim-manager team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid (VHV) (32-36 uur)

Solliciteer op de website van de werkgever

U bent een interim-manager die aan de slag gaat met de doorontwikkeling van de cultuur, werkwijze en dienstverlening van het team VHV, met het oog op de Omgevingswet.

Wie?
Onze opdrachtgever, een kleine gemeente in de provincie Flevoland, zoekt voor het team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid (VHV) een besluitvaardige en mensgerichte interim-manager die snel in contact is met de medewerkers en op een empathische manier feedback geeft.

Het team VHV (35 medewerkers) behandelt (aan)vragen van inwoners en bedrijven, maar is ook verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op verleende vergunningen, zoals omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en algemene plaatselijke verordeningen (APV). Daarnaast adviseert het team over de openbare orde en veiligheid in de gemeente.

Binnenkort treedt de Omgevingswet in en dat is een aanzienlijke ontwikkelopgave voor het team VHV. Voor deze ontwikkelopgave geeft u uitvoering aan de ontwikkeling van een plan voor de komende jaren, waarbij u ook de bestuurlijke ambities en keuzes stevig verankert. Dit in combinatie met de doorontwikkeling van het team, waarbij de focus ligt op samenwerken tussen de werkvelden en andere teams. Het is de bedoeling dat u het proces dat is ingezet, verder invoert.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een ‘ontwikkelplan’ voor de benodigde veranderopgave en voert deze uit.
 • U werkt aan de opgave om de cultuur van werken te veranderen, bestuurlijke prioriteiten vast te stellen aan de hand van een risicoanalyse, het systeemgericht toezicht vormgeven voor specifieke bouwprojecten en het inrichten van de formatie.
 • U coacht op talenten en toegevoegde waarde.
 • U geeft ruimte en mogelijkheden aan de teammedewerkers.
 • U creëert een vertrouwensband.
 • U stimuleert eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid.
 • U stimuleert medewerkers naar het zoeken van interne en externe verbinding.
 • U werkt met de andere teammanagers aan de ontwikkeling van de gemeente.
 • U deelt uw en uw teams successen en ontwikkelpunten met de directie.

Eisen

 • U beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding.
 • U hebt minimaal 5 jaar recente ervaring in een vergelijkbare functie aan meer dan 30 medewerkers bij een gemeente.
 • U hebt minimaal 3 jaar recente ervaring met veranderopgaven binnen teams.
 • U hebt ervaring met het samenwerken met het college en de gemeenteraad.
 • U bent beschikbaar voor een gesprek met de opdrachtgever in week 34.

Wensen

 • U hebt kennis van en ervaring met het vakgebied vergunningen, handhaving en veiligheid.
 • U hebt ervaring met dienend leiderschap.

Waar?
Provincie Flevoland, Regio Lelystad

Wanneer?
De functie is per begin september beschikbaar voor 32 tot 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste juli 2021 met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Hoe?
Reageer vóór woensdag 12 augustus 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Rob van der Veen, 078-6549060. Referentienummer 200523.

Van Dijk Employment Services?
Van Dijk Employment Services is al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

Van Dijk Employment Services

Wij zijn al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, waterschappen / hoogheemraadschappen, provincies, de Rijksoverheid en aan de overheid gelieerde organisaties. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

Opdrachtgevers en medewerkers ervaren onze werkwijze als persoonlijk, transparant, betrouwbaar en professioneel: sterk op de inhoud, betrokken bij de mens.

Van Dijk Employment Services

Telefoon 078-654 90 60 | E-mail aanvragen@vandijkwerkt.nl