Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Jurist bezwaar horecavergunningen

Voor het team Horecavergunningen zijn wij op zoek naar een Jurist Horecavergunningen!


Als Jurist ben je verantwoordelijk voor de afhandeling van bezwaren die tegen besluiten op vergunningaanvragen worden ingediend. Dit kunnen bezwaren zijn van ondernemers tegen bijvoorbeeld een geweigerde vergunning maar ook van omwonenden tegen het besluit tot verlening. De jurist zorgt voor verzamelen van relevante stukken voor de bezwaarschriftencommissie, bereidt de bezwaarzitting voor, schrijven pleitnotities en vertegenwoordigen het bevoegd gezag, meestal de burgemeester, ter zitting. De jurist zorgt ook voor de besluiten op bezwaar. In dit proces onderhoudt hij/zij de contacten met relevante partners, waaronder de Juridische Diensten, DCMR en politie maar soms ook met de bezwaarmakers of hun gemachtigden. De Jurist draagt tevens bij aan de voorbereiding van beroeps- en hogerberoepszittingen en staat zo nodig de gemeenteadvocaten bij tijdens de zittingen.


Verder fungeert de Jurist binnen het team als juridische vraagbaak voor de vergunningenmedewerkers, adviseert hij/zij op complexe besluiten en casus en draagt hij/zij bij aan een goede inrichting van het werkproces en kwaliteit van besluitvorming, die recht doen aan een juiste behandeling van aanvragen.

Uren:
36
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

De directie Veiligheid is producent en regisseur van veiligheid in Rotterdam en heeft de centrale positie om samen met andere partijen te werken aan een veilige stad. Een directie die slagvaardig en Rotterdammer-gericht werkt op basis van de waarden alert, wendbaar en samen.


De afdeling Stadszaken, waar het team Horecavergunningen onder valt, is verantwoordelijk voor horecabeleid, evenementenbeleid, bestuurlijke handhaving, de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de verlening van vergunningen voor openbare inrichtingen en voor evenementen.


Het team Horecavergunningen is o.a. verantwoordelijk voor de behandeling van aanvragen voor openbare inrichtingen: horeca-inrichtingen, coffeeshops, seksbedrijven, speelautomatenhallen en vuurwerkverkooppunten. Het team zorgt ervoor dat aanvragen worden ingenomen en geregistreerd, voor advies worden uitgezet bij ketenpartners en dat op basis van deze adviezen een besluit wordt genomen. Er is gedurende dit proces veel contact met ondernemers, die ook bij team terecht kunnen voor vragen over de vergunningsverlening. Ook is het team verantwoordelijk voor de behandeling van bezwaren, die tegen de genomen besluiten over vergunningsaanvragen kunnen worden ingediend door ondernemers maar ook door omwonenden.


Van het team maken verder de gebiedsadviseurs horeca deel uit. Zij dienen als eerste aanspreekpunt voor ondernemers, ook de startende ondernemers die nog zoeken naar een goede manier om hun horeca-ideeën werkelijkheid te laten worden. Dit alles gebeurt in een dynamische werkomgeving, die bovendien in de politiek-bestuurlijke schijn werpers staat. Rotterdam zit immer in de lift, wat ook in het horeca-aanbod te merken is. Van het team wordt dan ook gevraagd dat zijn vernieuwende initiatieven op hun merites kunnen beoordelen en deze kunnen toetsen aan de geldende regels. Van de medewerkers wordt steeds meer maatwerk gevraagd.

Wat wij bieden

Het betreft een opdracht voor 32- 36 uur per week. De opdracht start per 24 augustus en zijn tot 15 januari 2021, met optie tot verlening. Op dit moment wordt er voornamelijk vanuit huis gewerkt.

Vaardigheden

  • Minimaal een afgeronde WO-opleiding in een juridische richting
  • Minimaal 3 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, in een soortgelijke functie waarbij je ervaring hebt met het voeren van juridische procedures en toepassing van de Algemene wet bestuursrecht. 
  •  Kennis van en ervaring met de volgende geldende wetten en regels: Algemene Plaatselijke Verordening Rotterdam, Drank- en Horecawet, Wet op de Kansspelen of Relevante beleidslijnen (horecabeleid, coffeeshopbeleid, prostitutiebeleid)
  • Bij voorkeur ervaring binnen in een soortgelijk functie bij een gemeente met meer dan 300.000 inwoners
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

WO

Wat wij bieden

tijdelijk