Van Dijk Employment Services

Wij zijn al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, waterschappen / hoogheemraadschappen, provincies, de Rijksoverheid en aan de overheid gelieerde organisaties. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

Opdrachtgevers en medewerkers ervaren onze werkwijze als persoonlijk, transparant, betrouwbaar en professioneel: sterk op de inhoud, betrokken bij de mens.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Manager programma- en projectbeheersing (36 uur)

U bent een zeer ervaren manager programma- en projectbeheersing die voor 50% van de taken verantwoordelijk is voor de programmabeheersing en voor de andere 50% voor de projectbeheersing.

Wie?

Onze opdrachtgever, een hoogheemraadschap in Zuid-Holland, is op zoek naar een manager projectbeheersing in een IPM-rol. De opdrachtgever is een overheidsorgaan en is qua inrichting van het bestuur te vergelijken met een gemeente. Het hoogheemraadschap heeft een algemeen bestuur, hoogheemraden en een dijkgraaf en het doel van de opdrachtgever is Nederland te beschermen tegen water. Het gebied waar het hoogheemraadschap verantwoordelijk voor is, beslaat 1088 km², heeft 29 gemeenten en ongeveer 1.300.000 inwoners.

De functie als manager programma- en projectbeheersing is een 50/50 combinatierol van de overall programmabeheersing (Planning en Control) en de projectbeheersing. Hierdoor rapporteert u aan 2 verschillende resultaatmanagers, wat een divers takenpakket oplevert. Met uw senior kennis van en ervaring met integraal projectmanagement bent u daarnaast overkoepelend verantwoordelijk voor een aantal projecten en coacht u de minder ervaren managers projectbeheersing.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U bent het aanspreekpunt voor circa 2 bestuurlijke programma’s vanuit de programmabeheersing.
 • U zet de managementinformatie op en vervaardigt dit periodiek, zowel cijfermatig als tekstueel, voor de resultaatmanagers, directie en het bestuur.
 • U vertaalt de vragen vanuit de organisatie naar concrete, duidelijke en begrijpelijke adviezen.
 • U levert, in samenwerking met de afdeling Concern Control en de financiële adviseurs, gegevens en toelichtingen aan voor de begroting, meerjarenraming en jaarrekening.
 • U vertaalt het vastgestelde beleid naar processen, procedures en instrumenten en adviseert over de optimalisatie hiervan.
 • U coacht / adviseert minder ervaren interne managers projectbeheersing.
 • U zorgt, samen met de interne managers projectbeheersing, dat projecten onder controle zijn op de GOTIK-elementen, zoals integrale projectraming, integrale projectplanning, integraal risicodossier, financiële verantwoording, documentbeheer, toepassing van de afdelingsbrede kwaliteitsafspraken en de beheersing van de scope en wijzigingen hiervan.
 • U legt de relatie tussen de financiële administratie van het project met de planning- en controlcyclus, de kredieten en de meerjarenbegroting van de organisatie.
 • U draagt bij aan de totstandkoming van projectcontracten, evaluaties en reviews / audits.
 • U levert de gewenste stuurinformatie voor de afdeling, opdrachtgever en op directie- en bestuursniveau aan.

Eisen\ 

 • U beschikt over hbo+ / wo werk- en denkniveau.
 • U hebt ervaring met integraal projectmanagement.
 • U bent vaardig in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en het toelichten van projecten, projectresultaten en consequenties.
 • U hebt kennis van de Microsoft Office-pakketten en met name uitstekende kennis van Excel.
 • U hebt ervaring met het ontwikkelen van (bestuurlijke) rapportages.
 • U hebt ervaring met projectadministratie en met het schrijven van bestuurlijke memo’s.

Wensen 

 • U hebt ervaring met het werken bij een waterschap of een vergelijkbaar bestuursorgaan.

Waar?
Regio Leiden

Wanneer?
De functie is per begin september beschikbaar voor 36 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind februari 2021, met een optie tot verlenging. U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Hoe?
Reageer vóór donderdag 30 juli 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Jan van Workum, 078-6549060. Referentienummer 200511.