HintTech B.V.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

I20264: Business Analist voor ketenwerkprocessen Straffen en beschermen

ICTU is op zoek naar een ervaren business analist voor

ketenwerkprocessen Straffen en beschermen met kennis van architectuur principes en die ook bemiddelende vaardigheden heeft bij belangenverstrengelingen van de ketenprocespartijen. Het eerste resultaat moet al over 8 weken worden opgeleverd: een uitgewerkt ketenwerkproces inclusief een beschrijving van de bijbehorende techniek onafhankelijke informatieproducten voor het informeren en raadplegen (horen) van slachtoffers onder het regime van de wet SenB. Naar verwachting is dit een fulltime opdracht en zal het extra flexibiliteit vergen om in de vakantieperiode alle ketenpartners te kunnen bereiken. Deze haast is geboden omdat de wet SenB per 1 mei 2021 in werking treedt.

Deze business analist acteert als meewerkend voorman. Hij of zij zal niet verantwoordelijk zijn voor het inhoudelijk resultaat, dat zijn de ketenpartners. Wel zal de business analist verantwoordelijk zijn voor het zorgen voor een afdoende resultaat en tijdig escaleren indien nodig. Onderhandelingsvaardigheden zijn van cruciaal belang evenals het weten te doorbreken van processen die stagneren. Ook de zorg voor precieze uitkomsten bij informatiestromen en het voorkomen van vage formuleringen is een vereiste.

De business analist:
•Heeft kennis van architectuur principes;
Heeft mediërende vaardigheden
Heeft kennis, ervaring en expertise in het uitwerken van ketenwerkprocessen;
Heeft kennis, ervaring en expertise in het beschrijven van niet-technische informatieproducten
Heeft kennis, ervaring en expertise in het JenV domein;

•Heeft ervaring met het samenwerken met keten en/of externe partners;
•legt makkelijk verbindingen tussen mensen en onderwerpen en schakelt tussen verschillende niveaus;
•Kan optreden als meewerkend voorman;

Competenties
Omgevingsbewust
Organisatiesensitief
Verbinder
Onderhandelaar
Bemiddelende vaardigheden
Resultaatgericht
Samenwerken
Proactief
Flexibel
Analytisch

Uren:
40
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT.  Als advies- en projectenorganisatie in dienst van het openbaar bestuur. Innovatief, creatief, technologisch hoogwaardig en met expertise in de uitvoering. Gedreven door vakmanschap, met hart voor de publieke zaak en zonder winstdoel. Resultaat voor de overheid, burgers en bedrijven staat daarbij steeds centraal.

Inleiding Ketenwerkprocessen Straffen en Beschermen

De Wet Straffen en Beschermen (verder: wet senb) heeft gevolgen voor de wijze waarop de betrokken ketenpartners – de Dienst Justitiële Inrichtingen, het openbaar ministerie, de Raad voor de rechtspraak, het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) Justitiële informatiedienst (Justid) en de reclassering – samenwerken. Voor de implementatie in de eigen organisatie hebben zij zelf uitvoeringstoetsen opgesteld. Om zeker te stellen dat deze veranderingen goed op elkaar aan sluiten zijn inmiddels de ketenwerkprocessen verder uitgewerkt voor “detentiefasering” en “voorwaardelijke invrijheidstelling”. Daarbij is ook in beeld gebracht welke informatie hiervoor tussen partijen moet worden uitgewisseld, in de vorm van techniekonafhankelijke informatieproducten. Het nieuwe ketenwerkproces “informeren en raadplegen slachtoffers in het kader van de wet senb” moet op korte termijn -vóór 1 oktober- op dezelfde wijze worden uitgewerkt.

Op een later moment zal waarschijnlijk ook het ketenwerkproces “informeren derden bij invrijheidstelling” verder moeten worden uitgewerkt en zal een verdere verdieping van de ketenwerkprocessen “detentiefasering” en “voorwaardelijke invrijheidstelling” aan de orde zijn.


Vaardigheden

EISEN:

- Beschikt over een afgeronde universitaire opleiding met aanvullende managementtrainingen en cursussen gericht op Business Analyse
- Beschikt over recente (afgelopen 5 jaar) ervaring in het speelveld tussen Rijk en (keten)partners.
- Beschikt over recente ervaring met het werken als Business analist binnen een overheidsorganisatie.

WENSEN:
Beschikt aantoonbaar over bemiddelde vaardigheden 20%
≥ 3 jaar = 10 punten
> 1 jaar < 3 jaar = 6 punten
≤ 1 jaar of geen ervaring = 0 punten

Ervaring met het werken aan programma’s of opdrachten op het gebied van Ketensamenwerking 30%
≥ 3 jaar = 20 punten
> 1 jaar < 3 jaar = 10 punten
≤ 1 jaar of geen ervaring = 0 punten

Ervaring met het werken aan programma’s of opdrachten op het gebied van Justitie en Veiligheid 30%
≥ 3 jaar = 20 punten
> 1 jaar < 3 jaar = 10 punten
≤ 1 jaar of geen ervaring = 0 punten

Ervaring met het werken als meewerkend voorman 20% 
≥ 3 jaar = 20 punten
> 1 jaar < 3 jaar = 10 punten
≤ 1 jaar of geen ervaring = 0 punten  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Hinttech Staffing

Hinttech Staffing