I20260: Hands-on adviseur opzet PMO

Solliciteer op de website van de werkgever

Gevraagde kwaliteiten
• Je maakt je situaties snel eigen, doorgrond makkelijk welke uitdagingen er spelen binnen de organisatie die van invloed zijn op je opdracht en ziet snel hoe deze omgezet kunnen worden in oplossingen
• Je bent flexibel en proactief. Je wacht niet af tot je iets gevraagd wordt, maar organiseert je eigen werk. Je raakt niet in de war als besloten wordt i.p.v. rechts naar links te gaan, maar past je aanpak aan aan wat nodig is.
• Je werkt aan de hand van een concrete aanpak en met gezond verstand. Je hebt oog voor hoofd- en bijzaken, weet prioriteiten te stellen om snel tot resultaten te komen
• Je bent een goede sparringpartner en kunt met verstand van zaken en goede argumenten het gesprek aan om gezamenlijk verder te komen
• Je bent resultaatgericht, hebt een hands-on mentaliteit en houdt ervan je handen uit de mouwen te steken.

Kennis en ervaring
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
• Je hebt meermaals aangetoond een PMO te kunnen opzetten en gebruikt daarvoor een structuur of methodiek die snel en efficiënt tot resultaten leidt.

Het CV van maximaal 5 pagina's en een enthousiaste motivatiebrief is onderdeel van de aanbieding.

Competenties
• Je bent creatief en stressbestendig.
• Je beschikt over uitstekende adviesvaardigheden
• Je bent communicatief vaardig
• Je bent organisatiesensitief en omgevingsbewust.
• Je kunt goed analyseren en een oordeel vormen.
• Je bent kritisch en overtuigend, durft 'tegen te denken'.
• Je hebt organisatietalent
• Je bent secuur en zorgvuldig

Vaardigheden

Eisen:
• Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau.
• Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opzetten van PMO's.
• Kandidaat levert een motivatiebrief aan.

Wensen:
• Relevante, aantoonbare ervaring met soortgelijke opdrachten. 40%
• > 5 jaar ervaring = 10 punten
• 4 - 5 jaar ervaring = 6 punten
• 3 - 4 jaar ervaring = 4 punten

• Motivatiebrief waarbij de kandidaat aantoont enthousiast te zijn over de opdracht, geen probleem te hebben met zowel advies- als uitvoerende rol en brief geeft duidelijk blijk van match met gevraagde kwaliteiten en competenties. 25%
2 punten:sterk onvoldoende
4 punten:onvoldoende
6 punten:voldoende
8 punten:goed
10 punten:zeer goed/uitstekend

• Recente en relevante ervaring binnen de (rijks)overheid. 20%
• > 5 jaar ervaring = 10 punten
• > 3 - 5 jaar ervaring = 8 punten
• > 2 - 3 jaar ervaring = 6 punten
• > 1 - 2 jaar ervaring = 4 punten
• < 1 jaar ervaring = 2 punten
• Geen ervaring = 0 punten

Scholing: HBO

Over de werkgever

Inleiding
ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT. Als advies- en projectenorganisatie in dienst van het openbaar bestuur. Innovatief, creatief, technologisch hoogwaardig en met expertise in de uitvoering. Gedreven door vakmanschap, met hart voor de publieke zaak en zonder winstdoel. Resultaat voor de overheid, burgers en bedrijven staat daarbij steeds centraal.

Het ministerie van VWS werkt aan een wet die verplicht dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners elektronisch verloopt. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling van patiënten sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere. Zij hoeven dit dan niet meer te doen via papieren dossiers, fax of cd-rom.

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is belangrijk om goede zorg te kunnen leveren. Een zorgverlener moet op het juiste moment de juiste informatie hebben om te weten wat er speelt en welke behandeling of medicijnen een patiënt eerder heeft gehad. Dit voorkomt vermijdbare fouten en bespaart tijd. Tijd die een verpleegkundige of arts aan een patiënt kan besteden.

In 2021 wordt de kaderwet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) ter behandeling aangeboden aan het parlement. Met het wetsvoorstel wordt het mogelijk gemaakt om gegevensuitwisseling na gegevensuitwisseling in de zorg aan te wijzen die verplicht elektronisch moet verlopen. Die aanwijzing gebeurt in lagere regelgeving (AMvB), op voorstel van en gehoord hebbende het veld en na voorhang bij het parlement.

Het programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg is verantwoordelijk voor de totstandkoming van de kaderwet en, per gegevensuitwisseling, het opstellen van een MKBA, volwassenheidsscan, de ontwikkeling van standaarden, bekostigingsvoorstellen en AMvB en vervolgens de implementatie van de (verplichte) gegevensuitwisselingen in het zorgveld. Iedere gegevensuitwisseling wordt op basis van een projectmatige aanpak georganiseerd. Voor de ondersteuning van de projecten en programma wordt een programma secretariaat (program office) ingericht.

De programmaorganisatie wordt gevormd door: een programma secretariaat (program office); projectleiders en inhoudelijk adviseurs uit het programmateam; medewerkers uit, de drie beleidsdirecties van VWS (Curatieve Zorg, Langdurige Zorg en Volksgezondheid), de directie Informatiebeleid/CIO en de directie Wetgeving en Juridische zaken; tijdelijke ondersteuning door externe (juridische) experts. Voor de afstemming en besluitvorming is er een Kerngroep bestaande uit MT-leden van de genoemde beleidsdirecties en een Stuurgroep met dezelfde samenstelling als de Bestuursraad VWS.

De situatie
Na de opstart van het programma (begin dit jaar), waarbij het programma succesvol binnen VWS èn in het zorgveld is geagendeerd en de kaderwet in consultatie is gebracht, is een nieuwe fase voor het programma aangebroken. Het momentum van deze nieuwe fase geeft ruimte het programma te herijken en steviger neer te zetten qua o.a. structuur, sturing en bemensing. Een van de maatregelen om deze herijking vorm te geven en vast te houden is het inrichten van een Programma Management Office (PMO).

Met deze uitvraag zijn we op zoek naar een hands-on adviseur die ons helpt dit PMO, als onderdeel van het programma secretariaat (program office), op te zetten. Een PMO dat de vorm en inhoud van het programma en de projecten bewaakt en dat op het gebied van P&C-processen, informatieverstrekking, tools & technieken en advies de "ruggengraat" is van het programma. Binnen dit PMO zien wij de ondersteuning georganiseerd voor de voor de hand liggende taken zoals planning, rapportage en verantwoording, inkoop en financiën, documentbeheer en archief, maar ook communicatie en het secretariaat.

De opdracht
De hands-on adviseur zal de programmasecretaris adviseren en helpen het PMO te ontwerpen en op te zetten. We vragen om een adviseur, omdat je vanuit je ruime ervaring hiermee concrete voorstellen/mogelijkheden kunt voorleggen en kan adviseren wat de beste optie is en waarom. We vragen een hands-on adviseur, omdat "tijdens de verbouwing de winkel openblijft" en er momenteel binnen het programma onvoldoende capaciteit is om de gekozen optie ten uitvoer te brengen. Je bent daarmee iemand die weet een goed functionerend PMO op te zetten en het tegelijkertijd leuk vindt om zelf dingen te doen zoals bijvoorbeeld de templates voor de rapportages te ontwikkelen.

Aanvullende informatie over het programma is te vinden op: www.gegevensuitwisselingindezorg.nl

Uren per week: 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

HintTech B.V.

De heer Staffing
HintTech B.V.

Telefoon +31 (0)70 315 7679 | E-mail staffing@hinttech.com