Tactisch Inkoopadviseur Sociaal Domein

Solliciteer op de website van de werkgever

Als tactisch inkoopadviseur ressorteer je onder de teamleider van het team Juridische Zaken en Inkoop – Ruimte waarbij je zult aansluiten bij 4 collega’s die inkoopadvies tot hun taak hebben.

Opdracht:Het begeleiden van Europese en Nationale aanbestedingen binnen het gebied van het sociale domein, al dan niet in samenwerking met een aantal buurgemeenten. De gemeente voert haar aanbestedingen binnen het sociaal domein uit onder de sociale en specifieke diensten, conform paragraaf 2.2.1.8 Aw, wat inhoudt dat er breder gekeken dan de mogelijkheid tot een open house-constructie.

Werkzaamheden:
Inkoop- en aanbestedingstrajecten* Voert zelfstandig Europese aanbestedingen uit waarbij de risico’s op juridische conflicten tot een minimum beperkt worden.
* Kent de aandachtspunten binnen het sociaal domein en weet hier op in te spelen.* Je bent in staat om juridische stukken te lezen, te begrijpen en aan te passen aan hetgeen voor het aanbestedingstraject noodzakelijk is. Hieronder vallen het (dan wel, niet, gedeeltelijk) toepasbaar verklaren / aanpassen van de inkoopvoorwaarden en standaardovereenkomsten.* Het beschrijven en adviseren in multidisciplinaire teams onder andere het pakket van functionele en technische specificaties, de beoordelingsstrategie, juridische regelgeving, richtlijnen Europese Unie, milieuaspecten, leveringscondities, prijs, kwaliteit en kwantiteit.* Het begeleiden van het totale aanbestedingsproces, van de Nota van Inlichtingen, beoordeling tot en met gunning en adviseert waar nodig over de implementatie van opdrachten.
* Je controleert de offertes van (potentiële) leveranciers of hierin wordt voldaan aan de gestelde eisen.
* Je adviseert de opdrachtgever over gunning en begeleidt de opdrachtgever betreffende de besluitvorming over gunning.* Je stelt een onafhankelijk geformuleerd gunningsadvies op, op basis waarvan bestuurlijke besluitvorming kan plaats vinden door gemandateerden.* Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van (raam)overeenkomsten met de leveranciers, waarbij het belang van de gemeente niet uit het oog verloren wordt, en zorgt voor een juiste toetsing in deze.

Vaardigheden

* afgeronde relevante WO /HBO opleiding, bij voorkeur aangevuld met NEVI 1 en 2 of een inkoop gerelateerde opleiding.* meerdere jaren recente ervaring als inkoopadviseur binnen publieke- of vergelijkbare overheidsorganisaties binnen het gebied van het sociale domein (op het gebied van Europees aanbesteden).
* Kennis en ervaring met het gebruik van het digitale inkoopplatform Negometrix.
* Goed op de hoogte van de (Europese) aanbestedingsregels en de laatste ontwikkelingen.
* Dient op inhoud een sparringpartner te zijn voor leidinggevenden en het bestuur.* Ervaring bij inkoopprocessen met onaf¬hankelijke oordeelsvorming, benaderen contacten op open, standvastige en stimulerende wijze, bemiddelen, mogelijkheden / oplossingen zien en zoeken, actief interveniëren, omgaan met stress en zorgen voor vertrouwen.* Kandidaat is in staat complexe offerte aanvragen, inclusief (raam)overeenkomsten, op te stellen in samenwerking met de opdrachtgever.

Scholing: HBO,WO

Over de werkgever

Voor een gemeente in Zuid-Holland zijn we op zoek naar een Tactisch Inkoopadviseur Sociaal Domein (32 uur | 12 mnd., met optie tot verlenging | per 11 augustus).

Wat wij bieden

Wij kunnen je via een interimconstructie (uurtarief in overleg) of een detacheringsconstructie (inschaling conform car-uwo) door bemiddelen. Dit betreft een opdracht van 12 maanden, met een optie tot verlenging, voor 32 uur in de week.
JS Consultancy is de carrièrepartner van professionals en managers voor de publieke zaak. Bij ons werk je aan jezelf én aan oplossingen voor de belangrijkste uitdagingen in onze samenleving. Maatschappelijk resultaat. Samen met jou maken we het waar.

Uren per week: 32

Contract: Ben je enthousiast geworden? Reageer dan direct. Deze procedure heeft een korte looptijd, dus stuur zo snel mogelijk je motivatie en cv op.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met onze recruiter Willem van Son via willemvanson@jsconsultancy.nl |06-82929819

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later

JS Consultancy

JS Consultancy
JS Consultancy

Telefoon 0883302100 | E-mail info@jsconsultancy.nl