Belastingdienst

Opleidingscoördinator

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

Als opleidingscoördinator ondersteun ik de opzet en organisatie van de opleidingen. Ik ben onder meer verantwoordelijk voor de optimale organisatie hiervan maar ook voor de kwaliteitsbewaking van het cursusmateriaal. Daarbij regel en bewaak ik samen met de docenten de randvoorwaarden voor opleidingen en signaleer vanuit de teams en het MT welke opleiding gewenst is. Een dynamische functie in een organisatie die altijd in beweging is.Gerard Nugter, opleidingscoördinator bij de Belastingdienst.

Cluster Inning, onderdeel van de directie Centrale administratieve processen (CAP), zorgt dat belastinggelden en -schulden worden geïnd en dat toeslagen worden uitbetaald. Afdeling regie en kwaliteit zorgt dat deze innings- en betalingsverkeerprocessen zo efficiënt en foutloos mogelijk verlopen, waarbij een mensgerichte aanpak met zorg voor hoogstaande kwaliteit voorop staat. In de komende jaren worden er door onze ICT-organisatie verschillende producten en diensten ontwikkeld en in beheer genomen die hieraan bijdragen.

Als opleidingscoördinator draag jij hier op een belangrijke manier aan bij. Je adviseert en ondersteunt bij de opzet, organisatie en ontwikkeling van opleidingen voor het Cluster Inning. Je bent hierbij het centrale aanspreekpunt voor teamleiders, management en andere stakeholders (intern en extern) en verantwoordelijk voor een optimale organisatie én kwalitatief hoogstaande uitvoering van diverse opleidingsbehoeften. Je vertegenwoordigt het Cluster Inning hierin op een breed terrein.

Dankzij jouw pro-actieve instelling signaleer je snel welke opleidingsbehoeften er zijn of gaan komen en op welke wijze hier invulling aan kan worden gegeven door te plannen, coördineren en faciliteren. Dit geldt zowel voor instroom van nieuwe medewerkers als in de doorstroom van huidige medewerkers. Hierbij zoek je regelmatig afstemming met het management en lever je zodoende een wezenlijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers als ook aan kwaliteitsverbetering van het Cluster Inning als geheel.

Naast het acteren ten aanzien van de vraagzijde van opleidingsbehoeften, wordt er van jou als opleidingscoördinator verwacht dat je ook zelf kennis hebt en inbrengt ten aanzien van (nieuwe) ontwikkelingen binnen de invordering. Oftewel, je anticipeert niet alleen op de behoeften, maar bent als opleidingscoördinator eveneens in staat om ze n.a.v. nieuwe ontwikkelingen zelf te formuleren en verder uit te werken. Je bent daarin richtinggevend en daarmee een belangrijke adviseur van het management. Ook kijk je daarbij breder dan alleen binnen het eigen Cluster Inning en legt dan ook nadrukkelijk de verbinding met andere segmenten (MKB, GO, KI&S) van de organisatie. Op deze manier draag je als opleidingscoördinator op een belangrijke manier bij aan de totstandkoming en implementatie van huidige en toekomstige opleidings-/ontwikkelplannen die aansluiten op de actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen.

Naast het centrale aanspreekpunt voor teamleiders en management, ben je als opleidingscoördinator ook een spin in het web in de contacten met andere stakeholders. Je bent een echte netwerker. Hierdoor zorg je ervoor dat docenten de opleidingen onder optimale omstandigheden kunnen uitvoeren, dat de benodigde cursusmaterialen actueel en kwalitatief juist zijn in afstemming met ontwikkelaars en dat deze zodoende toegankelijk en toepasbaar zijn wanneer daarom wordt gevraagd. Zo draag je er met jouw expertise aan bij dat medewerkers van het Cluster Inning hun werkzaamheden in kwalitatief optimale omstandigheden kunnen uitvoeren en dus aan een gezonde bv Nederland!

Zullen we zaken doen en word jij onze nieuwe collega? Of wil je eerst praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Marjan Sprang 06 153 42 393 voor meer informatie over de functie.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 9
Salarisomschrijving In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €2805 - €3963 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend