Belastingdienst

Coördinator handhaving

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

“Werken als coördinator handhaving bij de directie toeslagen is bijzonder afwisselend. Je bent een spin in het web bij de verschillende handhavingsactiviteiten van ons team. De veelheid van onderwerpen én de samenwerking met mensen van veel verschillende ketenpartijen maken dit echt een leuke baan!” Marijke Kors, handhavingsregisseur toeslagen bij de Belastingdienst.

Miljoenen mensen in Nederland vragen een toeslag aan. Dat kan huur-, zorg-, of kinderopvangtoeslag zijn. Of kindgebondenbudget. De directie toeslagen streeft ernaar om deze juist, tijdig en rechtmatig toe te kennen en uit te betalen. En om de inspanning van de burger minimaal te laten zijn. Onze werkwijze ontwikkelt zich van ‘reparatie achteraf’ naar toekenningszekerheid en maatwerk. We willen voorkomen dat burgers achteraf (veel) toeslag moeten terugbetalen, of dat zij in het lopende jaar te weinig toeslag ontvangen. Onze handhavingsinstrumenten zijn erop gericht het burgers zo makkelijk mogelijk te maken om het in één keer goed te doen. We willen hen zo snel mogelijk zekerheid geven. Door goede dienstverlening helpen we burgers hierbij. Maar we houden ook toezicht, en tegen misbruik treden wij op met sancties of strafrecht. Handhavingsregie betekent keuzes maken over de inzet van (een adequate mix van) handhavingsinstrumenten om te zorgen dat burgers en dienstverleners die de regels naleven dat ook blijven doen en om niet-naleving tegen te gaan.

In jouw rol formuleer je, samen met collega’s, het handhavingsbeleid. Dit beleid vertaal je naar operationele jaarplannen op het gebied van dienstverlening, toezicht en fraudeaanpak. Je bewaakt de realisatie van deze jaarplannen en signaleert knelpunten en kansen. Dit doe je ook voor de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving en handhavingsinstrumenten. Je hebt overzicht en inzicht in de verschillende handhavingsactiviteiten en zorgt voor een goede interne communicatie over de keuzes die we in de handhavingsaanpak maken.

Daarnaast werk je aan volledige regie: vanaf de start van de handhavingsactie tot aan de evaluatie. Zo zorg je voor een leercirkel waar je collega’s ook bij volgende activiteiten profijt van hebben.
Samen met andere handhavingsregisseurs bepaal jij welke interventies voor welke doelgroepen passend zijn. Denk aan het actief attenderen van burgers bij wijzigingen in hun privésituatie die van invloed zijn op hun toeslagtoekenning of het gebruikmaken van (nieuwe) informatie die beschikbaar is bij andere toezichthouders zoals de Sociale Verzekeringsbank, het UWV of DUO, om beter vast te kunnen stellen of een kindgebondenbudget of kinderopvangtoeslag terecht is aangevraagd. Een belangrijke basis daarvoor wordt gelegd door data- en intelligence-analisten. Zij maken de analyses op basis waarvan jij de benodigde vervolgstappen in de organisatie belegt en bewaakt. Om dit voor elkaar te krijgen werk je intensief samen met de teams die verantwoordelijk zijn voor de praktische uitvoering van de dienstverlening of het toezicht.

Je onderhoudt een breed in- en extern netwerk om de handhavingsaanpak van de directie toeslagen steeds verder te versterken. Ook doe je kennis op bij andere organisatieonderdelen van de Belastingdienst en bij onze publieke en private samenwerkingspartners. Hiervoor neem je deel aan bijvoorbeeld netwerkevents met gemeenten, het UWV en kinderopvangorganisaties. Je bent daarmee de schakel tussen advisering en uitvoering en weet concepten goed te vertalen naar de praktijk.

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Marijke? Of wil je eerst meer weten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend