Belastingdienst

Procesontwerper/businessanalist

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

“Bedrijfsprocessen ontwerpen die makkelijk zijn aan te passen aan de veranderende wet- en regelgeving. En die daarnaast tot meer gemak leiden voor klanten en, door de toepassing van nieuwe technologieën, snel en eenduidig inzicht geven aan klanten én collega's. Prachtig als alles bij elkaar komt.” John Koeleman, procesontwerper van team Centrale Ontvangers Administratie bij Integratie Business Service Inning en Betalingsverkeer.

Binnen de Belastingdienst is het kantoorlandschap rondom de invordering divers en breed. Er zijn dan ook veel partijen betrokken bij de totstandkoming van het ideale landschap. Zo ook het specificatieteam kantoor inning (SKI-team) dat bestaat uit drie architecten en een procesontwerper. Dit voorbereidingsteam werkt nauw samen met vier tot vijf ontwikkelteams die agile werken aan het maken van kantoorapplicaties voor de medewerkers van alle Belastingkantoren. Het SKI-team is goed op elkaar ingespeeld en bereidt de applicaties en systemen voor die de ontwikkelteams vervolgens bouwen en testen. Daarnaast is het SKI-team betrokken bij het analyseren van de gewenste veranderingen in de kantoorondersteuning. Denk hierbij aan het opzetten van houtskoolschetsen, een solution-architecture en serviceontwerpen.

In jouw rol van procesontwerper werk je nauw samen met architecten binnen het SKI-team en vorm je de linking pin naar de ontwikkelteams en de stakeholders van de business. Hierbij komt jouw technische achtergrond je goed van pas. Jij staat aan de basis van het primaire product: de business heeft een vraag en jij werkt deze uit. Wat bedoelt de klant precies? Wat wil de klant en hoe kunnen wij dat realiseren? Wie en wat hebben we daarbij nodig? Het zijn de vragen waarop jij de antwoorden weet. Je stelt de business-cases op, analyseert de vragen vanuit de business, laat de voor- en nadelen van de mogelijke scenario’s zien, en brengt requirements, processen en informatiebehoeftes in beeld. Ook werk je aan de vernieuwing van applicaties en systemen. Denk aan aanpassingen die nodig zijn vanwege wijzigingen in de wet- en regelgeving zoals de vereenvoudiging van de beslagvrije voet. Maar ook aan het uitfaseren van bestaande systemen en het invoeren van nieuwe robuuste oplossingen. Daarnaast pak je ook acute zaken op zoals nu, tijdens corona, waarbij we met spoed werkzaamheden uitvoeren zoals het geautomatiseerd verwerken van verzoeken tot betalingsuitstel.

Als procesontwerper heb je een duidelijke prioriteit: de zaken simpeler en robuuster maken. Abstracte ideeën worden onder jouw leiding concreet. Dat jouw taken en verantwoordelijkheden niet vastomlijnd zijn, is voor jou geen probleem. Wat wel helder is, is de aanpak. Op regelmatige basis ga jij met je team aan tafel voor refinement-sessies. Tijdens deze sessies reviewen jullie elkaars werk en denken jullie samen na over mogelijke oplossingen. Jullie werken in sprints van twee weken en met een product-backlog. Werkzaamheden die tijdens de sprints voorbij komen? Denk aan het volgen van een teamdemo, het verzamelen van requirements, en het in kaart brengen van de wettelijke en beleidseisen voor het schrijven van een bepaalde feature. Je behandelt meestal meerdere businessvragen tegelijk. Voor jou is dan ook geen werkdag hetzelfde.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van John? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Jorinde of Nathascha.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 10, schaal 11
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €2737 - €5003 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend