Belastingdienst

Senior business controller IV

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

"Samen met mijn team werk ik aan elke dag een stukje beter. Als controllers stellen wij ons kritisch op, maar denken tegelijkertijd constructief mee. We leggen verbinding tussen politiek-bestuurlijk Den Haag en de IV-organisatie". Marleen Smid, teamleider bij de Belastingdienst.

Je kunt je voorstellen dat het van groot belang is dat een organisatie als de Belastingdienst volledig in control is en een heldere koers vaart. Dat is dan ook het doel van de concerndirectie control en financiën. Wij adviseren de directeur-generaal van de Belastingdienst en de directeuren van de dienstonderdelen over het budget, het uitvoerings- en handhavingsbeleid, de informatievoorziening, databeheersing en de bedrijfsvoering. Voor de Belastingdienst is een gezond en toekomstbestendig IV-landschap van cruciaal belang. De IV-organisatie realiseert en exploiteert de IT-functionaliteiten van de Belastingdienstorganisatie.

In jouw rol als senior business controller IV richt jij je op de directie IV en maak je deel uit van de afdeling IV-control binnen de concerndirectie control en financiën. Je beoordeelt of onze IV-organisatie ‘in control’ is. Met jouw gevarieerde takenpakket heb jij een belangrijk aandeel in de invulling van de tweede control-lijn bij de Belastingdienst. Je gaat aan de slag in een omgeving die nog volop in ontwikkeling is en krijgt ruime mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen.

Jij verzamelt informatie over de voortgang, financiën, kwaliteit en raakvlakken binnen de IV-organisatie en van de IV-organisatie met de overige onderdelen van de Belastingdienst. Je maakt gebruik van bijvoorbeeld reguliere rapportages, informatie uit informatiesystemen en jouw netwerk. Deze gegevens analyseer je grondig. Ook kijk je of gemaakte afspraken zijn nagekomen, of voorstellen haalbaar en uitvoerbaar zijn conform (financiële) wet- en regelgeving en of er risico’s zijn die nog onvoldoende zijn afgedekt. Hierbij werk je nauw samen met collega’s binnen en buiten de concerndirectie control en financiën. Je brengt je bevindingen stevig over het voetlicht en kunt deze vertalen naar informatie die nodig is om op bestuurlijk niveau besluiten te nemen.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Marleen Smid? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met Coby van der Meer.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36
  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend