Yacht

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

ARBO coördinator

VRBZO voert diverse activiteiten uit op het gebied van ARBO. Al deze initiatieven worden gedragen door het enthousiasme van medewerkers die zich met de afzonderlijke taken bezig houden. Deze taken zijn deels belegd in formatie en werkafspraken.


Wat we willen bereiken is dat er samenhang en richting komt in de bestaande activiteiten. Dat de verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken breed wordt gedragen binnen de organisatie en dat de medewerkers die taken uitvoeren op het gebied van ARBO dit proces faciliteren. We willen effecten meten en (bij)sturen op resultaten.


Door het voeren van goed ARBO beleid willen we dat medewerkers duurzaam veilig en gezond kunnen werken, werkplezier en werkgeluk ervaren en zich gemotiveerd en effectief kunnen blijven inzetten voor het halen van de resultaten van de organisatie. 

Uren:
32
Type vacature:
Intern

Over de werkgever

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is een organisatie waarin GHOR, (vrijwillige)brandweer en bevolkingszorg samenwerken. Samen voorkomen, beperken en bestrijden we incidenten, rampen en crises.

De afdeling Bedrijfsondersteuning is een afdeling binnen de sector Incidentbestrijding. Binnen de sector Incidentbestrijding is behoefte aan een verbeteringsslag op het gebied van planning. Binnen onze organisatie zijn in diverse bedrijfsonderdelen planners werkzaam die voor de eigen afdeling plannen. Er is dan ook nog niet 1 totaaloverzicht aan planningsactiviteiten. De VRBZO gaat centraal plannen op paraatheid en Trainen & Oefenen.

Daarnaast zoekt de organisatie kennis en expertise om het planningsvraagstuk optimaal in te richten, waardoor we een verbeteringsslag maken.


Wat wij bieden

Conform gemeente cao CAR uwo

Vaardigheden

Naast het coördineren van de uitvoering van ARBO activiteiten voor 2020, voorbereidingen treffen voor het definitief inrichten van de ARBO coördinator functie in VRBZO zodanig dat de processen belegd en geborgd zijn en er op voortgang en kwaliteit gestuurd wordt.


Om het bovenstaande te operationaliseren verwachten we de volgende resultaten:

1.   Er is een advies over de benodigde capaciteit (kwalitatief en kwantitatief) aan ARBO coördinator voor VRBZO en een bijbehorende functiebeschrijving

2.   Alle leidinggevenden weten wat er van hen verwacht wordt op het gebied van het uitvoeren van ARBO beleid zodanig dat zij zelfstandig de resultaten voor 2021 van hun werkveld kunnen opnemen in hun afdelings- / team jaarplan en in de gesprekscyclus.

3.   Er is een ARBO beleidsplan 2021-2025 vastgesteld door het MT

4.   Er zijn, door de verantwoordelijke afdeling, 6 warme en koude RI&E’s afgerond en er zijn afgeleide plannen van aanpak opgesteld.

5.   Er is een concreet stappenplan om alle RI&E’s van VRBZO af te ronden inclusief begroting (qua financiën en capaciteit) en er is een betrouwbare werkwijze waarop de voortgang van de plannen van aanpak voortdurend gemonitord, en waar nodig bijgesteld, gaat worden.

6.   De maatregelen als gevolg van de Corona uitbraak zijn geïmplementeerd en bij iedereen bekend zodanig dat de medewerkers hun werk kunnen doen

7.   Er is een beeld van de toepasbaarheid van de landelijke ARBO catalogus en er is een besluit genomen over de manier waarop VRBZO deze catalogus gaat gebruiken.

8.   ARBO informatie is voor alle medewerkers eenvoudig beschikbaar.

9.   Er is een goedgekeurd ARBO jaarplan 2021 afgestemd met de OR.

10. Er is een goedgekeurd plan voor het ontruimen van alle kantoorlocaties van VRBZO zodanig dat het duidelijk is welke beheersmaatregelen en budget er nodig zijn.

  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Opleiding

HBO

Wat wij bieden

tijdelijk