Belastingdienst

Servicemanager Gegevens

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

“Geen dag is voor mij hetzelfde, omdat ik een actieve rol heb in de uitvoeringsorganisatie en daarbij een bijdrage lever aan het algehele informatievoorzieningsportfolio. In mijn functie heb ik de mogelijkheid om structurele verbetermaatregelen door te voeren en processen steeds beter te laten verlopen." Kim Grevinga, servicemanager gegevens bij de Belastingdienst.

De functie

In jouw rol als servicemanager weet jij precies wat er nodig is om gegevens op het juiste moment beschikbaar te stellen aan klanten van de Belastingdienst. Je hebt een antenne voor politieke aangelegenheid en jij bent als geen ander bewust van het belang van kwalitatief goede data. Samen met je collega’s van de afdeling IBG, Inwinnen en Beschikbaar stellen van Gegevens, ben je verantwoordelijk voor de regie en risicobeheersing rond juiste en tijdige productie van de dataprocessen binnen CAP. Je bent verantwoordelijk voor een goede strategische samenwerking met interne partners en bewaakt in overleg met servicemanagers van andere ketens de integrale inzet van de productieprocessen. Bovendien treed je op als adviseur bij tactische besluiten. Als senior adviseur fungeer je met jouw helicopterview bovendien als sparringpartner van het management.

Als servicemanager binnen het cluster Gegevens geef je richting aan veranderingen en coördineer je de bijdrage van diverse partijen. Jouw inbreng in de uitvoeringstoetsen bij wets- en beleidswijzigingen is belangrijk. Je rapporteert over de voortgang van kernprocessen. Daarbij heb en houd je zicht op de kwaliteit van de keten. Ook monitor je kwaliteit van de producten en doe je voorstellen om nieuwe producten te produceren.

Jij zorgt voor een ongestoord productieverloop. Dit doe je door vroegtijdig afspraken te maken met andere ketens. Denk hierbij aan afspraken m.b.t de levering van gegevens of de dienstverlening van het cluster Gegevens naar interne en externe afnemers. Ook ben je sparringpartner van de planners om maandelijks de productieplanning af te stemmen op de beschikbare capaciteit.

Jij houdt je in de gaten dat specificaties en acceptatiecriteria in een wijziging van een ICT-voorziening worden meegenomen. Daarvoor werk je nauw samen met procescoördinatoren, -beheerders, -deskundigen en ketenregisseurs.

Jij speelt een belangrijke rol bij de verbetering van de kwaliteit van het productieproces. Jaarlijks vinden er twee grote campagnes plaats binnen Gegevens, namelijk de VIA en de IAH campagne. Als Servicemanager ben je verantwoordelijk voor de eindevaluaties van deze campagnes en doe je verbetervoorstellen zodat het jaar erop de campagnes nog efficiënter verlopen.

Doen zich grotere verstoringen (damages) voor? Dan zorg je voor de evaluatie van zo’n damage en zie je erop toe dat in het kader van de leercirkel structurele verbetermaatregelen worden gerealiseerd.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Kim Grevinga? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met John Schuijt, teammanager Procesregie.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel kan inschaling in de naast lagere salarisschaal plaatsvinden. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend