Belastingdienst

Projectleider strategische ontwikkelingen

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving “Nederland kent vele duizenden grote ondernemingen en non-profitorganisaties. Via impactvolle projecten streven wij ernaar ons werk bij deze ondernemingen te optimaliseren.” Arina Graafland, hoofd bureau directeursondersteuning, directie grote ondernemingen Belastingdienst.

De directie grote ondernemingen (GO) van de Belastingdienst behandelt de grootste ondernemingen en non-profitorganisaties die actief zijn binnen Nederland. Dit zijn er ongeveer 8.600. Het afgelopen jaar hebben wij zeven strategische ontwikkeltrajecten in gang gezet. Continuïteit en kwaliteit van processen in een sterk veranderende omgeving staan daarbij centraal. Bij de implementatie van deze verandertrajecten investeren we in draagvlak. Dit doen we bijvoorbeeld door transparant te zijn over het effect van onze werkzaamheden. En door te kiezen voor een projectmatige aanpak.
Als projectleider strategische ontwikkelingen leid je één of meerdere ontwikkeltrajecten. Dit zijn trajecten binnen landelijke projecten in de vijf regio’s van GO. Jouw missie: mensen meekrijgen en laten meebewegen in de veranderingsprocessen. Als mensgerichte projectleider leid je de projecten van begin tot eind: van ontwikkeling/ontwerp tot en met de implementatie inclusief de nazorg. Je zorgt bijvoorbeeld dat de uitvoering van onze processen eenduidiger wordt. Of verbetert binnen deze processen de informatievoorzieningsondersteuning. De regio’s hebben een eigen structuur wat betreft de samenstelling en inrichting, en we houden dan ook rekening met hun gebruikerswensen. Dit betekent dat je goed moet kunnen sturen en netwerken. En schakelen tussen beleid (opdrachtgever) en uitvoering. Je hebt met diverse stakeholders en klantomgevingen binnen grote ondernemingen te maken. Variërend van onder andere medewerkers die zich bezighouden met fiscale vaktechniek tot het management van grote ondernemingen en fiscale dienstverleners. Gelukkig ben jij als projectleider goed in verandermanagement en verwachtingenmanagement.
De trajecten zijn zeer divers van aard en variëren van grote projecten tot verschillende kleine kortlopende deelprojecten. Denk aan een traject waarbij je een nieuwe visie of gewijzigd beleid van de landelijke directie vertaalt naar eenduidige uitvoeringsprocessen in de regio’s. Maar ook aan trajecten waarbij je je richt op houding en gedrag. Zowel intern, bijvoorbeeld in samenwerkingsvormen, als in de klantomgeving. GO is een complexe organisatie, alleen al door de hoeveelheid belastingsoorten, transacties en toezichtsprocessen en de veelheid aan informatie(transactie)systemen. Maar je staat er natuurlijk niet alleen voor. Je wordt ondersteund door materiedeskundigen uit de regio’s en waar nodig door specifieke deskundigen uit de organisatie.
De regie op de projectmatige aanpak van de strategische ontwikkelingen is in handen van de programmamanager, van wie jij de plaatsvervanger bent. Jullie bespreken periodiek de voortgang van jouw project(en). Verder ben je betrokken bij het opstellen van een optimaal samenwerkingsmodel. Hoe benutten we de uiteenlopende ervaringsniveaus van onze medewerkers zo goed mogelijk? Hoe verloopt het proces van werkverdeling? En hoe kunnen nieuwe medewerkers zo snel mogelijk zelfstandig werken in het complexe werkveld van GO? Jij zoekt dit, samen met je directe collega’s, uit.
Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Arina? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 11
Salarisomschrijving Inschaling binnen de range van de genoemde salarisschalen is afhankelijk van het aantal jaren recente en relevante werkervaring. Zie voor meer informatie bij overige arbeidsvoorwaarden.
Maandsalaris Min €3256 - €5003 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 36
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend