Belastingdienst

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Bestuursadviseur

Functieomschrijving

“In deze functie is geen dag hetzelfde. Ik heb contact met verschillende directies van de Belastingdienst, de ondernemingsraad en diverse collega's. De dynamische omgeving en de verscheidenheid aan onderwerpen waarmee ik te maken heb, zorgen dat ik elke dag weer veel energie uit mijn werk haal.” Krista Schaap, bestuursadviseur voor de shared service organisatie ‘organisatie en personeel’ van de Belastingdienst.

Het bureau directeursondersteuning (BDO) bestaat uit een team van experts. Samen voorzien zij de directeur van de shared service organisatie (SSO) organisatie en personeel (O&P) van hoogwaardige praktische, bestuurlijke en inhoudelijke ondersteuning. Zo treden zij op als beleidsadviseur en als secretaris. Het BDO zorgt onder meer voor een (meerjarig) jaarplan conform de P&C-cyclus en de optimale inrichting van financiële bedrijfsvoeringsprocessen. Ook is het BDO de gesprekspartner voor de andere SSO’s en de corporate diensten binnen de Belastingdienst.

Als bestuursadviseur ben je de kritische sparringpartner van de directeur SSO O&P op één of meer thema’s van het O&P-beleidsterrein. Denk aan instroom, ontwikkeling, mobiliteit, organisatieontwikkeling, en vitaal, veilig en gezond werken. Je ondersteunt de directeur met strategische advisering en weet de directeur en andere MT-leden te overtuigen met heldere argumenten en de juiste bestuurlijke toon. Nieuwe ontwikkelingen vertaal je naar je beleidsterrein(en) en je zorgt voor draagvlak voor je adviezen. Zo draag je bij aan de bestuurlijke besluitvorming. Als rasechte netwerker onderhoud je probleemloos goede contacten op verschillende niveaus binnen de Belastingdienst. Je werkt dan ook nauw samen met BDO-collega’s, en met specialisten van de afdelingen zoals Dienstverlening, Instroom en Ontwikkeling en Mobiliteit en van de concerndirectie O&P. Je speelt ook een belangrijke rol bij de verbinding met andere dienstonderdelen van de Belastingdienst.

Als bestuursadviseur signaleer je ontwikkelingen die van belang zijn voor het functioneren van de Belastingdienst en impact hebben op de werkzaamheden van SSO O&P. Denk aan ontwikkelingen rondom massale werving en instroom en vitaal, veilig en gezond werken. Deze vertaal je van buiten naar binnen. Ook zie je erop toe dat de beleidsmakers signalen uit de uitvoering vertalen naar nieuwe kaders of beleidslijnen. Zo houd je grip op de beleidsimplementatie binnen SSO O&P. Naast de inhoudelijke component van je advieswerk, is regie op de bedrijfsvoering van de directie SSO O&P ook een belangrijke taak. Je begeleidt je collega’s bij het volgen van de procedures zodat zij op tijd de gevraagde stukken aanleveren. Dit doe je in samenspraak met collega's uit het proces Besturen en Ondersteunen.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36
  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist