Van Dijk Employment Services

Wij zijn al decennia lang de partner voor onafhankelijke advisering en ondersteuning van (project)organisaties bij uiteenlopende kennis- en capaciteitsvraagstukken. Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, waterschappen / hoogheemraadschappen, provincies, de Rijksoverheid en aan de overheid gelieerde organisaties. Op projectbasis voeren wij opdrachten uit op het gebied van ruimtelijke ordening, infrastructuur, bouw en vastgoed.

Opdrachtgevers en medewerkers ervaren onze werkwijze als persoonlijk, transparant, betrouwbaar en professioneel: sterk op de inhoud, betrokken bij de mens.

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Beleidsarcheoloog (20 uur)

U bent een zelfstandige beleidsarcheoloog met goede communicatieve vaardigheden die verantwoordelijk is voor de (wettelijke) archeologische taken van de provincie en betrokken gemeenten.

Wie?
Onze provinciale opdrachtgever is op zoek naar een beleidsarcheoloog voor een aantal (wettelijke) taken op het gebied van archeologie. De provincie is eigenaar van de archeologische bodemvondsten en de bijbehorende documentatie. Deze worden bewaard in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten dat is ondergebracht bij het Museum Het Valkhof-Kam. Daarnaast heeft de provincie, indien de provincie optreedt als vergunningverlenende partij, de verplichting om het archeologisch aspect mee te nemen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen. Dit geldt voor de volgende aspecten:

 • de afgifte van ontgrondingsvergunningen.
 • het opstellen van provinciale inpassingsplannen.
 • het doorlopen van MER-trajecten (milieueffectrapportages).

Naast deze taken heeft de provincie nog een aantal andere taken op het gebied van archeologie. Als beleidsarcheoloog zorgt u ervoor dat de (wettelijke) taken worden uitgevoerd. U werkt vanuit Arnhem echter bent u vaak op projectlocaties aanwezig.

Wat?
Wat u gaat doen en wat we van u vragen, leest u hieronder.

Taken

 • U beoordeelt de cultuurhistorische en archeologische aspecten van de wegtracés.
 • U adviseert over de provinciale wegtracés in het kader van (pré)verkenningen MER, inpassingsplannen, structuurvisies, cultuurhistorische en archeologische (vervolg) onderzoeken en dergelijke.
 • U brengt de risico’s en knelpunten in de tracés tijdig in kaart en draagt oplossingen aan.
 • U neemt deel aan alle overleggen, zoals projectgroep overleggen en dergelijke.
 • U bent de verbindende schakel tussen de provincie en de betrokken partijen, zoals het Rijk, de provincie als bevoegd gezag, gemeenten, externe bureaus en dergelijke.
 • U zorgt ervoor dat de verschillende gemeenten de cultuurhistorie en archeologie als belang opnemen in hun werkzaamheden langs (provinciale) wegen.
 • U bent, indien nodig, aanwezig bij interne en externe informatiebijeenkomsten.
 • U houdt overleg met de provincie waar nodig.

Eisen

 • U beschikt over een afgeronde hbo- of wo-opleiding in relevante richting.
 • U hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als beleidsarcheoloog.
 • U hebt ervaring met ruimtelijke planprocessen, zoals bestemmingsplannen, inpassingsplannen en milieueffectrapportages of met vergunningverlening, zoals omgevingsvergunningen of ontgrondingsvergunningen.
 • U hebt ervaring met het toepassen van de huidige wet- en regelgeving op het gebied van archeologie in de fysieke leefomgeving.
 • U bent op woensdagochtend 26 augustus of vrijdagochtend 28 augustus beschikbaar voor een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever.

Wensen

 • U beschikt bij voorkeur over een afgeronde hbo- of wo-opleiding Archeologie.
 • U hebt ervaring als beleidsarcheoloog binnen een overheidsorganisatie.
 • U hebt ervaring met ruimtelijke projecten, inclusief besluitvormingsprocessen, binnen een provincie.
 • U hebt kennis van het Gelders provinciaal Cultuur- en erfgoedbeleid en bent in staat deze toe te passen met het gebruik van het provinciaal kaartmateriaal.
 • U hebt kennis van de toekomstige wet- en regelgeving van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in relatie tot het aspect archeologie.

Waar?
Regio Arnhem

Wanneer?
De functie is per half september beschikbaar voor 20 uur per week. Deze functie is op projectbasis tot ten minste eind februari 2021, met een optie tot verlenging (5 x 6 maanden). U kunt deze opdracht in loondienst of als zelfstandig ondernemer uitvoeren.

Vaardigheden

 • Er is geen minimale opleiding vereist
 • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist

Wat wij bieden

Hoe?
Reageer vóór vrijdag 14 augustus 12:00 uur en stuur uw cv naar info@vandijkwerkt.nl. Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Rob van der Veen, 078-6549060. Referentienummer 200459.