Belastingdienst

Tax Accountant

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

“Samen met mijn team zorg ik dat de Belastingdienst voldoet aan fiscale wet- en regelgeving. Hierbij is samenwerking met de kadersteller en collega's van andere dienstonderdelen onontbeerlijk. Het is voor mij een uitdaging om de complexe fiscale regelgeving op een beheersbare wijze in te voeren.” Christiaan Vis, tax-accountant bij team fiscale beheersing bij de Belastingdienst.

De Belastingdienst wil op een efficiënte en effectieve wijze in control zijn voor de fiscale administratieve processen. Om de structuur en interne beheersing van de fiscale processen bij de Belastingdienst te borgen is een team fiscale beheersing Belastingdienst (TFBB) opgericht. Dit team, onder leiding van de senior tax-manager, ondersteunt de Belastingdienst bij het opzetten en implementeren van een tax control framework (TCF). De lijnorganisatie is verantwoordelijk voor het accepteren van de producten van de TCF-implementatie én voor het zodanig inbedden in de processen dat de werking ervan kan worden aangetoond. Een nauwe betrokkenheid van de lijn tijdens de TCF-implementatie is dan ook een belangrijke succesfactor voor de realisatie van de gewenste status van de fiscale beheersing.

In jouw rol als tax-accountant ben je intensief betrokken bij zowel de inrichting van het TCF als bij het uitvoeren van de monitoring- en testwerkzaamheden. Je werkt daarbij nauw samen met je collega’s binnen het team en met alle betrokken medewerkers van de diverse bedrijfsonderdelen. Samen met de bedrijfsonderdelen beoordeel je kritisch de fiscale procesinrichting en adviseer je over verbeteringen.

Als tax-accountant doe je vanuit die verbeterde procesinrichting een voorstel voor een set van beheersingsmaatregelen en (verbijzonderde) interne controles waarmee je de goede werking aantoont. Vervolgens toon je aan de hand van monitoring- en testwerkzaamheden de werking van beheersings- en interne controlemaatregelen aan. Met jouw hands-on-mentaliteit, op samenwerking gerichte houding en praktische instelling maak je een vertaalslag. Welke? Van de fiscale beheersingstheorie naar de complexe organisatie van de Belastingdienst!

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Christiaan? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 13
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4252 - €6374 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36
  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend