Belastingdienst

Coördinerend specialistisch adviseur Milieuheffingen

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

Als gevolg van het Klimaatakkoord en de Urgenda-uitspraak staan de Milieuheffingen volop in de belangstelling. Dat vraagt heel wat van je vakkennis en vaardigheden op strategisch niveau! Maar juist de dynamiek en hectiek is hetgeen deze baan in mijn ogen zo boeiend maakt” Willem Zorge, Afdelingshoofd Omzetbelasting, Autoheffingen en Milieuheffingen.

De concerndirectie Fiscale en Juridische Zaken (FJZ) is verantwoordelijk voor fiscale zaken die politiek, publicitair of budgettair gevoelig zijn, of het beleid raken. FJZ is een onderdeel van de Belastingdienst en gehuisvest op het ministerie van Financiën. We informeren en adviseren de politieke en ambtelijke leiding over fiscale aangelegenheden. Daarnaast vervullen we een schakelfunctie tussen de inhoudelijke experts binnen de Belastingdienst en de andere stakeholders binnen en buiten de Belastingdienst en het ministerie van Financiën. De afdeling Omzetbelasting, Autoheffingen en Milieuheffingen van FJZ bestaat uit specialisten op het gebied van de genoemde belastingen.

Als coördinerend specialistisch adviseur Milieuheffingen ben jij verantwoordelijk voor de complexe dossiers op dit terrein. Je beoordeelt deze dossiers vanuit verschillende invalshoeken en betrekt daarbij zo nodig andere partijen. Daarnaast ben je ook een inhoudelijke sparringpartner voor collega’s binnen en buiten de afdeling op jouw expertisegebied. De werkzaamheden op het gebied van Milieuheffingen voer je samen uit met een ervaren collega op dit terrein. Naast Milieuheffingen word je ook de achtervang op het terrein van de Autoheffingen.

Het beleidsterrein van de Milieuheffingen omvat onder andere de Energiebelasting, Afvalstoffenbelasting en Vliegbelasting. Je ‘vertaalt’ de techniek van de belastingen waarvoor je staat opgesteld naar de politiek en de uitvoeringspraktijk en vice versa. Hierbij werk je o.a. intensief samen met collega’s van het directoraat-generaal Fiscale Zaken, de Belastingdienst en andere departementen. Bij de voorbereiding van beleid en regelgeving heb je regelmatig (beleidsmatig) overleg met externe partijen.

Verder genereer en coördineer je de input vanuit de uitvoering op nieuwe wetgeving. Inzicht in het wetgevingsproces is dan ook een pré. Ook werk je aan zaken die opkomen in de politiek en in de media, en die het beleidsterrein van de afdeling raken. Denk hierbij aan het schrijven van brieven aan de Tweede Kamer, het beantwoorden van Kamervragen, het adviseren en informeren van de ambtelijke en politieke top door middel van notities, het voorbereiden van debatten en het coördineren van reviews en/of onderzoeken.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Willem Zorge.

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 13
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €4252 - €6374 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend