Belastingdienst

Implementatie business analist

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

“In korte tijd heb ik mezelf kunnen verdiepen in waardeonderzoek en toeslagen. Ook heb ik mezelf mogen vastbijten in een organisatiebreed project. Overal waar de organisatie ruimte ziet voor verbetering, proberen wij te helpen. Inhoudelijk is mijn werk zeer afwisselend én altijd uitdagend!” Robbert van Dongen, businessanalist bij de Belastingdienst.

Organisatieontwikkeling en implementatie (O&I) is onderdeel van de shared service organisatie (SSO) organisatie en personeel (O&P). Wij begeleiden onder andere ‘end-to-end-implementaties’. Van effectieve voorbereiding en planning via een goede landing op de werkvloer, tot en met de blijvende toepassing van het geïmplementeerde product of proces. We ondersteunen de operatie met de benodigde producten, diensten en menskracht. Bij de producten staan de integrale impactbepaling en het plan van aanpak voor de implementatie centraal. Bij diensten kun je denken aan selectie, training en vorming van O&I-coördinatoren en -projectsecretarissen van de operatie. Met menskracht bedoelen we gespecialiseerde O&I-projectmanagers en -analisten.

In jouw rol van businessanalist implementatie breng je voorafgaand aan de implementatie de impact van innovaties en organisatieontwikkelingen in beeld. Je stelt impactbepalingen op van hoge kwaliteit. Dit doe je objectief en binnen de afgesproken termijn. Uiteraard schrijf je de impactbepalingen vlot, doelgroepgericht en vakinhoudelijk raak. Zo’n impactbepaling is de basis voor het zorgvuldig implementeren van nieuwe processen en producten. Jij staat midden in de organisatie; op die manier weet je de behoefte van de operatie te achterhalen. Je schakelt direct met managers en medewerkers van de Belastingdienst. Dankzij deze korte lijnen krijg je de informatie die je nodig hebt. En door grondige analyses van de huidige én gewenste situatie te maken, signaleer je de noodzakelijke verandering.

Als businessanalist lever je een belangrijke bijdrage in het voortraject van de implementatie. Jij levert maatwerk op basis van onze implementatiemethodiek. En je wordt voornamelijk ingezet op middelgrote, niet-multidisciplinaire en minder politiek-afhankelijke implementaties. Daarbij werk je — indien nodig — samen met je collega’s van de organisatieontwikkeling en reorganisatie. Je begrijpt de dilemma’s van mensen bij veranderingen, weet daarop te anticiperen én hen te motiveren. Daarmee heb je direct invloed op het verbeteren van de processen en diensten van de Belastingdienst en til je de organisatie naar een hoger niveau.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Robbert? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact op met ons!

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36

Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend