Belastingdienst

Business controller

Solliciteer op de website van de werkgever

Functieomschrijving

Als adviseur ben ik de sparringpartner voor de business en de medewerkers. Met een no-nonsense-instelling lever ik een substantiële bijdrage aan de praktische en transparante invulling van controlvraagstukken binnen ons facilitaire bedrijf. Mijn inbreng en bijdrage doen ertoe.” Gerard Oldeboer, business controller bij de shared service organisatie ‘centrum voor facilitaire dienstverlening’.

De shared service organisatie ‘centrum voor facilitaire dienstverlening’ (SSO CFD) levert producten en diensten op het terrein van huisvesting, informatiehuishouding, facilitaire dienstverlening en inkoop, zowel aan medewerkers van de Belastingdienst als andere rijksdiensten. Zes afdelingen van de SSO CFD zijn gespecialiseerd in één of meerdere facilitaire diensten. De zevende is een centrale afdeling: het bureau managementteam. Binnen deze afdeling ga jij aan de slag bij het team bureau directeursondersteuning. Dit team ondersteunt het management bij het aansturen van het organisatieonderdeel, het realiseren van de strategische doelen en het inspelen op in- en externe ontwikkelingen.

In jouw rol als business controller ben jij het financiële en bedrijfskundige geweten van het managementteam van één of meer afdelingen. Jouw aandacht gaat uit naar de dilemma’s en keuzes binnen de afdelingen, zonder het concernbrede belang uit het oog te verliezen. Om dat te bereiken, heb je een belangrijke rol in de planning-en-controlcyclus. Je adviseert over de te bereiken doelen en de manier waarop deze gemonitord kunnen worden. En als het nodig is, adviseer je over interventies en sturingsmaatregelen. Je zorgt er mede voor dat de afdelingen nog meer ‘in control’ komen, met name op het inkoopproces. Samen met de productmanager ben je betrokken bij het opstellen van investeringsaanvragen en bewaak je de voortgang van het proces. Je hebt een toetsende rol om de recht- en doelmatigheid van investeringen te bewaken en ziet erop toe dat verplichtingen en uitgaven correct worden verantwoord in de financiële administratie.

Hoe jouw werkdag eruitziet? 's Ochtends bespreek je met je collega-adviseurs de actuele ontwikkelingen. Daarna schuif je aan bij het managementteam van de afdeling om te praten over de voortgang van het jaarplan. Na de lunch heb je een afspraak met een productmanager om de financiële doelen toch te halen, ondanks tegenvallers. Het grootste deel van de middag besteed je aan het opstellen van investeringsaanvragen. En voordat je naar huis gaat, bespreek je kort een van de rapportages die een collega maandelijks voor je maakt.

Zullen we zakendoen en word jij de nieuwe collega van Gerard Oldeboer? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op.

Type vacature:
Intern

Vaardigheden

Salarisniveau schaal 12
Salarisomschrijving In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.
Maandsalaris Min €3815 - €5671 (bruto)
Dienstverband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
work_agreements -
Minimum aantal uren per week 32
Maximum aantal uren per week 36
  • Er is geen minimale opleiding vereist
  • Voor deze functie is er geen minimale werkervaring vereist
Solliciteer

Solliciteer op de website van de werkgever

Of solliciteer later
Contactgegevens

Telefoonnummer onbekend
E-mailadres onbekend