Johnson & Johnson

Helaas, deze vacature is niet langer actief

Originele vacaturetekst

Quality Project Specialist

Job Description

Binnen Operations maakt men een kwaliteitsproduct in een veilige werkomgeving. De Quality Project Specialist is primair verantwoordelijk voor het opzetten van, beheer, uitrol en opvolging van de Quality Operations roadmap. De kern verantwoordelijkheden zijn hierbij: 1) het versterken van het deviatie reductie plan van aanpak, 2) opzetten en uitrollen van een Kwaliteits metrics systeem, 3) versterken van de root cause analyse en problem solving capabilities binnen de afdeling Operations 4) verbeteren van Operations’ kwaliteitscultuur door ontwikkeling en borging van eigenaarschap bij leidinggevenden en ‘Quality champions’..De functiehouder is de project leider van de Quality Operations roadmap en in die hoedanigheid ook verantwoordelijk voor het voorzitten van project meetings, indirect aansturen betrokken team leden, sterke aanwezigheid op de shop floor en de primaire contact persoon tussen het Ops Management en de kwaliteits organisatie. De functiehouder functioneert als lead voor het uitvoeren van verbetering door middel van het leiden en uitvoeren van projecten gericht op het verbeteren op het gebied van kwaliteit. De functiehouder is verantwoordelijk voor het behalen van de projectdoelen en ondersteunt, faciliteert en beinvloedt hiermee de Operations doelstellingen.

De functiehouder draagt zorg voor het creëren van een cultuur waarin men continu streeft naar het handhaven en het verbeteren van de standaarden op alle vlakken. De functiehouder geeft zowel inhoudelijke sturing, begeleiding en coaching aan een projectteam en stelt prioriteiten en rapporteert voortgang aan de stakeholders.

TAKEN

De Quaity Project Specialist is primair verantwoordelijk voor het leiden en uitvoeren van de Quality Operations roadmap:

·Verantwoordelijk voor het coördineren en realiseren van multidisciplinaire lokale en globale verbeteringsprojecten gericht op het verhogen van het kwaliteitsniveau van de Operations afdeling

·Treedt op als contactpersoon en adviseur met betrekking tot kwaliteitsprojecten voor het Operations Management

  • Monitort de voortgang aan de hand van KPI’s& Dashboards..
  • Opstellen en leiden projectteam
  • Stelt project plan en –objectives op en plant hiervan de uitvoer, op zowel hoofdlijnen als dag tot dag
  • Verantwoordelijk voor periodieke rapportages naar stakeholders en projectteam zowel lokaal als globaal.
  • Faciliteert werk sessies
  • Functioneert als spil tussen het projectteam, Operations MT en Quality
  • Operations Lead in het Site Zero Deviations Team

·Vertegenwoordigt het projectteam door contacten te onderhouden tussen afdelingen zowel binnen als buiten Operations en bevordert de samenwerking en synergie in deze.

·Legt en onderhoudt contact met externe partners (bv BTF) die we inzetten ter verbetering van operations training en kwaliteitscultuur

·Gebruikt beschikbare expertise en kennis in collega’s met als doel het beste resultaat te bereiken.

·Verantwoordelijk voor effectieve communicatie tussen de verschillende afdelingen, klanten (intern/extern) en afdelingen met betrekking tot de projecten die hij/zij leidt.

·Draagt zorg dat zijn project(team) de lange en korte termijn strategische doelstellingen kan ondersteunen.

·Uitvoering van afdeling overstijgende zaken zoals het ontwikkelen en onderhouden van samenwerkingsstructuren tussen de verschillende afdelingen.

People Management:

·Motiveert, coacht en ondersteunt teamleden

  • Dagelijkse en inhoudelijke aansturing van projectleden
  • Motiveren, overtuigen enthousiasmeren van projectleden en overige betrokkenen.

·Draagt zorg voor een stabiel team met een positieve opbouwende sfeer.

·Resultaatgericht – zorgt voor het behalen van concrete resultaten

cGMP, EHSS EN LEAN EN PROCESS EXCELLENCE

De functiehouder draagt zorg voor een veilige, gezonde en duurzame werkomgeving. Tevens zorgt hij/zij voor het volgen van de werkprocessen en het continu verbeteren van de kwaliteit van de werkprocessen en werkomgeving op gebied van cGMP en EHSS. Deze worden ondersteund door Process excellence principes. Daarnaast heeft de Functiehouder kennis van cGMP, EHSS en Process excellence op het niveau dat bij deze functie past. De functiehouder zorgt voor de juiste kennis van cGMP, EHSS en Process excellence bij de medewerkers, zodat zij de juiste vaardigheden beheersen.

Verder is de functiehouder verantwoordelijk dat iedereen getraind is in de interne procedures en standaarden en deze volgt. De functiehouder signaleert en stimuleert mogelijkheden tot verbeteringen, ook zet hij/zij duidelijk koers uit op welke aandachtsgebieden de verbeteringen gedaan dienen te worden. Hij/zij voert verbeterinitiatieven uit, zowel op de afdeling, als afdeling overstijgend en stimuleert medewerkers dit te doen. Verder gaat de functiehouder actief om met het voorkomen, rapporteren, analyseren, escaleren en oplossen van afwijkingen van het proces.

Qualifications

VEREISTEN

Minimum opleiding: relevante HBO of WO diploma

Minimum ervaring:

-HBO: 5 jaar relevante werkervaring in een industriële omgeving

-WO: 3 jaar relevante werkervaring in een industriële omgeving

Competenties

Technisch / inhoudelijk

·Nederlandse spreek-, lees- en schrijfvaardigheid, Engelse spreek-, lees- en schrijfvaardigheid

·Goede GMP, EHSS en Process Excellence kennis

·Analytisch vermogen en omgaan met complexiteit: Interpreteert feiten, legt multidimensionale en -disciplinaire verbanden tussen meerdere signalen, zoekt naar de grondoorzaak. Signaleert obstakels voor de korte en (middel)lange termijn.

Gedrag en houding

·Zelfstandig en ondernemend

·Innovatief: Continue innoveren van de werkprocessen en werkomgeving. Green Belt is een pre evenals het gevolgd hebben van relevante Process Excellence trainingen.

·Stress bestendig: Blijft rustig en straalt rust naar de omgeving uit, ook in complexe situaties.

·Flexibel: gaat daadkrachtig en flexibel om met veranderingen en ad hoc problemen. Reageert direct op waargenomen afwijkingen of alarmen.

·Strategisch denken: handelt proactief en denkt vooruit, signaleert en houdt rekening met korte, middel- en lange termijn. Is scherp en alert en signaleert en meldt afwijkingen. Gericht op het behalen van de afdelingsdoelen vertaalt vanuit de Business Cascade.

·Kwaliteitgericht: Werkt precies en accuraat, volgt instructies en standaarden nauwgezet. Weet wanneer hij/zij de hulp van anderen moet inschakelen. Controleert en coacht in het werken en verbeteren van vastgestelde kwaliteitseisen en standaarden.

·Samenwerking en communicatie: Bouwt aan stevige, productieve relaties binnen en buiten de afdeling. Toont respect en luistert naar anderen, brengt eigen ideeën in. Is zich bewust van eigen gedrag en effect daarvan op anderen. Handelt vanuit team- en afdelingsbelang.

·Besluitvaardigheid: Kan tijdig beslissingen nemen binnen gestelde kaders.

·Oplossingsgericht: schat de ernst van het probleem in; komt met ideeën of acties gericht op oplossingen; onderzoekt de oorzaak van problemen en zoekt naar structurele oplossingen.

People management:

·Ondersteunend leiderschap: inspireert en motiveert mensen zonder formele macht

Primary Location
Netherlands-South Holland-Leiden-
Organization
Janssen Biologics (7266)
Job Function
Engineering
Requisition ID
2005832367W